Jaktprov i Lofsdalen 21 – 22 april 2018

Program
Lördag 21/4 - UKL/ÖKL och SKL
Söndag 22/4 - UKL/ÖKL

Kontakter
Provledare: Kerstin Frändegård. Tel: 070-525 99 91
Kommissarie: Agneta Sivertsson, Nästeln 488, 845 52 Åsarna. Tel: 070-658 31 17, e-post: agneta.sivertsson@gmail.com
Sponsoransvarig: Christina Persson. Tel: 073-182 85 50

Domare
Domarlistan ser då ut så här: Tore Lie (SKL). Jean-Marc Chabloz, Kristina Edh, Björn Ström, Ulf Johansson och Vibeke Lorentzen Andersson (UKL/ÖKL).
Anmälningsblankett och avgifter ska ha kommit in till kommissarien senast fredag 6 april.

Anmälningsblankett kan hämtas på http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/ under rubriken Provledning.
Eller klicka på länken till höger.

För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på registreringsbevis bifogas, för att anmälan ska vara giltig.

Apportbevis krävs för hund som ska starta i ÖKL, kan skrivas in på anmälningsblanketten.

Ange på anmälan om du vill starta båda dagarna men betala endast in för en start. Eventuell dubbelstart kan ges i mån av plats och betalas då.
Begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler, max 3 partier per dag.

Betalning
400 SEK. Sätts in på pg 50 95 38-5 (NNFK), IBAN: SE34 9500 0099 6042 0509 5385, BIC: NDEASESS. Ange provplats samt hundens namn och regnr på inbetalningen.

Övrigt:
Boende kan bokas via Destination Lofsdalen 0680-413 50 eller L Home, tel 0680-410 10.
Jägarmiddag lördag 21 april. Mer info kommer i PM.
PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, http://www.nnfk.com/jaktprov. Vänligen kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Välkomna!
Klicka på biden för att komma till FA-Avance dokumentsida