Provledning och kommissarie

Dokument finns att ladda ner på FA:s hemsida.

Annonsering av jaktproven sker på FA:s hemsida och länkas från NNFKs sida för jaktprov. 
Skicka era annonser till FAs mailadress för jaktprovsannonser så de kan publiceras inför hösten! 
email: fa.jaktprovannons@gmail.com

2.1 Förutsättning att arrangera prov
Anvisning:
…Jaktprov ska annonseras på FAs hemsida senast 14 dagar innan sista anmälningsdag och innehålla uppgifter om tid, plats, provform, klasser, startavgift, ev.begränsningar samt provledare & kommissarie.
Sista anmälningsdag ska vara 14 dagar före första provdag…
FA

NNFK:s jaktprov - redovisning

Nedladdningsbara filer för ersättningar för provledning och kommissarie inkl. jaktprovsredovisning i NNFK:s regi.
Nedladdningsbar fil för ersättning av domaruppdrag (Riktlinjer för ersättning av domaruppdrag) finns att ladda ner på FA:s hemsida.
Jaktprovsredovisning skall vara kassör tillhanda senast 1 månad efter avslutat jaktprov. Använd NNFK´s mallar!

Fristart ersätts av kostnadsersättning

Antagen på NNFK-styrelsemöte 2017-10-24

Bakgrund
Nedre Norra Fågelhundsklubben, NNFK, har betalat ut ersättning till funktionärer i form av fristartsbiljetter. Biljetterna har funnits i kommisarieväskan och delats ut av kommisarien till provledning och domare. I vissa fall har det fungerat men i många fall har inte biljetter delats ut. Inte heller alla funktionärer har haft hundar och därför inte kunnat utnyttja sina fristartsbiljetter.

Åtgärd
På styrelsemötet 24 oktober 2017 bestämdes att fristarter ersätts med en ersättning på 400 kr. per provdag från och med sista december 2017. Kostnadsersättningen kan fortfarande kvittas mot start under tillfället.
Fristarter utställda tidigare än 2018 har ett värde av 350 kr. Innestående fristarter kommer att betalas ut genom att giltiga fristartsbiljetterna skickas till kassören per post, inkl. namn, clearing- och kontonummer och telefonnummer. Förfallna biljetter betalas inte ut. Gäller tills vidare.