Jaktprov Bruksvallarna 16-17 mars 2019

Provledare:
Anette Wall, 073-0971531, anette.wall@live.se

Kommissarie:
Eva Adolfsson, Barbroholsvägen 15, 792 91 MORA
072-7494736, jp.bruksvallarna@telia.com

Program:
Lördag 16 mars UKL/ÖKL och SKL, Max 3 partier
Söndag 17 mars UKL/ÖKL, Max 2 partier

Anmälningsavgift:
400 kr start/dag, insättes på PG: 436750-4, NNFK.
BIC: NDEASESS, IBAN: SE 50 95000099601804367504
Ange plats datum, hundens regnr och namn.

Sista anmälningsdag:
Senast 1 mars ska blankett och avgift vara kommissarien tillhanda.

Anmälningsblankett:
Ladda ner från FAs hemsida, www.fa-avance.se
Anmälan sändes till kommissarien (helst via e-post).
För utlandsregistrerad hund ska kopia på stamtavlan bifogas med anmälan.

Begränsningar:
Program enligt ovan, i övrigt enligt FAs Jaktprovsregler

Förläggning & upprop:
Bruksvallsliden 0684-20180, www.bruksvallsliden.se
Jägarmiddagen, Bruksvallsliden, lördag kväll, 2 rätters 290:- och bokas hos kommissarien senast 1 mars.

Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på lokalklubbs hemsida.
Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras. Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Annons kommer även att finnas på: FA:s hemsida

Domare:
Niklas Bodin
Niklas Köhler
Bengt Hansson
Kerstin Frändegård

Klicka på bilden för att komma till FA-Avance dokumentsida