Välkomna till NNFKs fjällprov Edevik 11-13 april 2020

Provledare
Kristina Edh
Mobil: 070-6564727
E-post: kina@zettertjarn.se

Kommissarie
Christina Persson
Mobil: 073-1828550
E-post: kicki124@gmail.com
 
Program
Ukl/Ökl 1 parti/dag

Anmälan
För utlandsregistrerad hund ska kopia på orginalstamtavla bifogas.


Anmälningsavgift
425kr/start

Sista anmälningsdag
27 mars 2020

Begränsningar
Max 1 parti ukl/ökl. I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Domare
Marcus Chabloz, Kristina Edh & Trond Kolstad

Upprop 
Klockan 9.00 
På parkeringen vid Edevik gård

Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start  i administrativ avgift!