NNFK tar största hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Personer ur riskgrupper bör inte delta (personer med underliggande sjukdomar och   personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna


Begränsningar:
Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som boende inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Välkomna till NNFKs fjällprov i Stora Blåsjön 22 augusti

Provledare
Jan Svensson
Mobil:072-521 39 18
E-post: jan.svensson@royalcanin.com

Kommissarie
Anette Wall
Mobil: 073-0971531
E-post: anette.wall@live.se
 
Program
UKL/ÖKL Lördag

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar inom region Jämtland/Härjedalen samt hundförare boende nom 2 timmars bilresa från platsen.


ANMÄL HÄR  


Anmälningsavgift
425kr/start

Sista anmälningsdag
7 Augusti

Begränsningar
Max 1 parti ukl/ökl.
 
Allmänna förhållningsregler - Coronareglerenligt ovan
Vi håller gott avstånd till varandra i alla möten under hela provet så att vi inte riskerar att sprida smitta. Stanna hemma om du har några symtom.
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Domare
Thore Sandström

Upprop 
Klockan 8.00  vid Blåsjöns Fjällcamp
 
Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25- i adm. avgifter