Upprop  kl. 8 ( kan ev. ändras)
Eventuellt blir det olika tider för start i Ukl och Ökl, detta meddelas per e-post söndag.
Vi kommer att hålla en eld igång under dagen för kokkaffe. Förhoppningen är att begränsa antalet ekipage som går med domaren samtidigt med förhoppning att öka chanserna att lyckas med fågeltagningar.

UKL
Strävsamma Gilla
Fjellstårsas SN Limpan
Orremåsans Tibazt 

ÖKL
Tärnafjällens Jill Av Stenberget
Zettertjärns Franz
Remkilens Xtra Allt
Ohlsmyrens Norma Jean

Vägbeskrivning:
Från Järpen mot Åre sväng vänster efter viadukten till Undersåkers k:a
Ta bron över Indalsälven, första vänster därefter. 
Första höger efter postlådorna
Kör över Gulån, ta första vänster och fortsätt på vägen tills ni når fram till Motorpet

Grön pil: Motorpet, stor skylt framme vid parkering/hus.
Röd pil, privat gård, kör förbi. 

 Välkomna till NNFKs skogsprov i Moskogen 2020-10-06


Provledare
Micke Johansson
mob: 0706861409
e-post: troste1@telia.com

Kommissarie
Marja Persson
Mobil: 070-3022289
E-post: me@marjapersson.com

Anmälningsavgift
425kr/start

Anmälan sker via simplesignup
FULLT 

Sista anmälningsdag
2020-09-22
 
Begränsningar
1 parti ukl/ökl, max 7 hundar.
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Domare
Erik Larsson

Skytt
Ingvar Sydström

Upprop
Sker på Motorpet, karta skickas ut till de med bekräftad start.
Klockan 8.00

Övrigt
PM, program, plats för upprop och bekräftelse på start publiceras på NNFKs hemsida. Moskogen ligger på andra sidan Indalsälven vid Undersåkers k:a.
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift.