Edevik 5-6 september

Välkomna till NNFKs fjällprov Edevik 5-6 september 2020


Provledare
Kristina Edh
kennelzettertjarn@gmail.com

Kommissarie
Lena Wallin
070-5567455
lenawallin32@gmail.com

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.

Anmälningsavgift
425kr/start

Sista anmälningsdag
24 augusti 2020

Anmälan sker via simplesignup
Länk lördag
Länk söndag
 
 
Begränsningar
NNFK
Max 2 partier per dag
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.
 
Program. Lördag UKL/ÖKL/SKL
              Söndag UKL/ÖKL

Domare
Kerstin Frändegård m.fl

Upprop
Edevik kl 8.00

Övrigt
 Bekräftelse på start publiceras på NNFK'a hemsida. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift!

VÄLKOMNA !!