Välkommen till skogsprov i Synderkölen/Björnliden (Hede) 30 september


Provledare:
Niklas Köhler , Björnliden, Synderkölen 218, 840 93 Hede
070-616 55 84
niklaskohler64@gmail.com

Kommissarie:
Jimmy Börjesson, Synderkölen 165, 840 93 Hede
070-692 43 72
Jimmy.borjesson@harjeans.se

OBS! Apportbevis krävs för start i Ökl, behövs ej bifogas anmälan.
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på reg.bevis bifogas.

Endast Ökl/Ukl

Avgift 425 kr.
Anmälan via simple signup
LÄNK
Anmälan sensat den 25 September.

Domare: Eva Perman
Förläggning: kontakta Niklas

Begränsningar: Enligt FA:s jaktprovsregler, max 1 parti per dag.

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com. Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet. 
 
VÄLKOMNA