NNFK tar största hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet

-Personer ur riskgrupper bör inte delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna


Begränsningar:
Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som är boende inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Välkomna till NNFKs fjällprov Rörvattnet 20200821
 
Provledare
Marja Persson
Mobil: 070-302 22 89
E-post: me@marjapersson.com

Kommissarie
Kristina Johansson
Mobil: 070-333 15 33
E-post: kris.johansson@gmail.com

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar inom region Jämtland/Härjedalen samt hundförare boende inom 2 timmars bilresa från platsen.

 
Anmälningsavgift
425kr/start
Anmälan sker via simplesignup

Klicka på länken 

Sista anmälningsdag
Anmälan och betalning ska vara kommissarie (med provledare i kopia) 7 augusti 2020

Begränsningar
Se begränsningar enligt ovan
Max 1 parti ukl/ökl. I övrigt jaktprovsregler enligt FA

Domare
Jean-Marc Chabloz

Upprop 
Klockan 9.00 vid vindskyddet Nedre Lill-Stensjön


Övrigt
På provdagen håller vi avstånd och följer Folkhälsomyndighetens gällande direktiv för att förhindra smittspridning av Covid-19.
 
Vid frågor kontakta provledaren.
PM, program och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

Vid ev. återbetalnijng behåller klubben 25- i adm. avgifter