NNFK mittådalen 18 november 2020

Provledare
Martin Myhr
martin.myhr@svevia.se
 
Kommissarie
Kajsa Vallström
0738077300
nnfk.jaktprov@gmail.com

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.

Anmälningsavgift
425kr/start

Sista anmälningsdag
11 november 2020

Anmälan sker via simplesignup
LÄNK 
 
Begränsningar
Max 1 parti ukl/ökl, max 10 hundar , vid överanmälan prioriteras UKL-hundar
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Domare
Niklas Köhler

Upprop
09.00 Vid provmarken, mer info i pm.

Övrigt
Bekräftelse på start publiceras på NNFK's hemsida. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift!

VÄLKOMNA !!