Prel.  jaktprovstablå höst 2020 (ändringar kan förekomma )

För att vi ska ha förutsättningar att fortsätta med mitt-i-veckan proven måste även Du dra ditt strå till stacken genom att hjälpa till med att arrangera proven, allt från mark till domare/provledning. Vi i styrelsen hjälper gärna till men vi kan inte ta hand om alla prov själva.

Om önskemål finns arrangerar vi gärna ytterligare en kommisarieutbildning.


 

NNFK planerar för höstens prov
där vi kiommer att ta stor hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Personer ur riskgrupper bör inte ska delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna


Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.Följande datum finns det möjlighet för ett en-parti prov
 2/9, 9/9 Gräftåvallen, 16/9 Gräftåvallen, 23/9, 30/9 Björnliden,
6/10 Moskogen, 14/10 Gräftåvallen, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11     

Om vi ska kunna fortsätta med de små enpartiproven är det viktigt att medlemmarna engagerar sig och hjälper till att ordna fram marker och tar på sig jobbet med att anordna prov   
     

Provledning och kommissarie

Dokument finns att ladda ner på FA:s hemsida.

Annonsering av jaktproven sker på FA:s hemsida och länkas från NNFKs sida för jaktprov. 

NNFK:s jaktprov - redovisning

Skicka era annonser till FAs mailadress för jaktprovsannonser så de kan publiceras inför hösten! 
email: fa.jaktprovannons@gmail.com

2.1 Förutsättning att arrangera prov
Anvisning:
…Jaktprov ska annonseras på FAs hemsida senast 14 dagar innan sista anmälningsdag och innehålla uppgifter om tid, plats, provform, klasser, startavgift, ev.begränsningar samt provledare & kommissarie.
Sista anmälningsdag ska vara 14 dagar före första provdag…
FA
Jaktprovsredovisning skall vara kassör tillhanda senast 1 månad efter avslutat jaktprov. Använd NNFK´s mallar!

Fristart ersätts av kostnadsersättning

Antagen på NNFK-styrelsemöte 2017-10-24

Bakgrund
Nedre Norra Fågelhundsklubben, NNFK, har betalat ut ersättning till funktionärer i form av fristartsbiljetter. Biljetterna har funnits i kommisarieväskan och delats ut av kommisarien till provledning och domare. I vissa fall har det fungerat men i många fall har inte biljetter delats ut. Inte heller alla funktionärer har haft hundar och därför inte kunnat utnyttja sina fristartsbiljetter.

Åtgärd
På styrelsemötet 24 oktober 2017 bestämdes att fristarter ersätts med en ersättning på 400 kr. per provdag från och med sista december 2017. Kostnadsersättningen kan fortfarande kvittas mot start under tillfället.
Fristarter utställda tidigare än 2018 har ett värde av 350 kr. Innestående fristarter kommer att betalas ut genom att giltiga fristartsbiljetterna skickas till kassören per post, inkl. namn, clearing- och kontonummer och telefonnummer. Förfallna biljetter betalas inte ut. Gäller tills vidare.