Välkommen till skogsprov i Mammerdalen/Björnliden (Hede) 
2019-09-23


Provledare: 
Niklas Köhler , Björnliden, Synderkölen 218, 840 93 Hede
070-6165584
niklaskohler64@gmail.com

Kommissarie:
Jimmy Börjesson
070-692 43 72
Jimmy.borjesson@harjeans.se

OBS! Apportbevis krävs för start i Ökl, behövs ej bifogas anmälan.
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på reg.bevis bifogas.

Endast Ökl/Ukl

Avgift 475 kr

ANMÄL HÄR

Avgift och fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 16 September.

Domare: Kristina Edh

Förläggning: kontakta Niklas

Begränsningar: Enligt FA:s jaktprovsregler, max 1 parti per dag.

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com. Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.