Lofsdalen
FA/NNFK
Vinter SM SKL 20150417,
SLAGAVALLEN
Domare: Edh Kristina och Köhler Niklas
Dagens väderförhållande: Nordlig , tidvis stark vind som utöver dagen mojnar och solen kommer fram, helt Ok med fågel och ett perfekt före för hundar & förare.

PH  BJÖRKLUNDS C/R JACKSON NO51016/10, äg & för Einar Holmvik, Verdal
IRST J SE JCH RED GARLIC'S JUICY FRUIT S65775/2007, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
IRST J NORRLANDSGUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund, Frösön
IRST J NORRLANDSGUIDENS GASA II S23887/2008, äg & för Niklas Sundberg, Liden
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg & för Dick Edin, Luleå
GST SE UCH NO UCH ZETTERTJÄRNS BLAZE S33571/2006, äg & för Sofia Lind, Duved
ESH J HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Lars-göran Nilsson, Kalix
EST J OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg & för Roland Olsson, Oviken
PT J BORGEFLON'S CJ PRINCESS OF SPEED S23022/2007, äg Eva Perman, Kälarne, för Ronny Andersson
PT J CHRIWALL'S DIVA N14436/06, äg & för Christer Wallerby, Oslo
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS IZZIE S40997/2007, äg & för Bernt Perström, Nälden
IRST J NORRLANDSGUIDENS BAD LUCK SE21467/2010, äg & för Jan-olov Daniels, Risögrund
EST  JENTEFJELLET'S LINSI SE15110/2013, äg & för Gunno Haltorp, Malung
IRSH  US JESSIE JAMES NO54816/10, äg & för Knut M Barkhall, Trondhemi
PT J MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson, Luleå
EST J ÖSTALINDORS GLORIA SE13363/2011, äg & för Anders Hedén, Skattungbyn
GSH NORD UCH IMINGENS EK ELLE-GANT N24300/08, äg & för Wenche Porsanger, Stören
PH J CHRIWALL'S FINN NO44604/11, äg & för Christer Wallerby, Oslo
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS MAX SE22682/2010, äg & för Bernt Perström, Nälden
IRST J SE JCH NO JCH RED GARLIC'S EPIXÉ S45657/2004, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg

 1:a rundan 15 min

Jackson-Juicy
Båda hundarna söker av marken i mycket bra fart och mycket fin stil, de är båda välrevierande och täcker marken väl. Utöver släppet tar Juicy över då Jackson tappar lite av sin framdrift. Juicy över.

Mac-Blaze
Två hundar som får med sig enormt mycket mark i mycket bra till utmärkt fart och stil i god kontakt med sina förare. Mac hårfint över.

Tell-Sue
Tell avsöker marken i mycket bra fart och stil, ett väl anlagt sök i god kontakt med sin förare. Vi ser Tell i stånd långt fram i marken, han avancerar fram i omgångar för att när vi kommer fram till platsen där han stod se honom ute i sök.
Sue avsöker marken i mycket bra fart och stil, tar med sig massor av mark lagt på bredden. Sue kommer in i det område där Tell tidigare stått, Sue tar ett skarpt stånd, ripa lättar och Sue förföljer dessvärre. Båda utgår

Diva-Speedy
Diva lägger upp ett sök i mycket bra fart och mycket bra stil, god bredd i utmärkt kontakt med förare. Diva ses i stånd, avancerar fram i etapper, reser kort , något oprecis ripor, apporterar utlagd ripa godkänt
Speedy  söker i bra fart och bra stil, har svårt att ta sig ut i ett brukbart sök, utgår.

Izzie-Bad Luck
Izzie avsöker marken i mycket bra fart och stil, ett stort väl anlagt sök i god kontakt med sin förare. Izzie har flera starka markeringar som hon ordnar upp i själv. Tar ett stilfullt stånd, ripa lättar och Izzie förföljer. Utgår därmed
Bad Luck avsöker marken i mycket bra fart och stil i ett sök väl anlagt på bredden, hon kopplas under partners markeringar. Fågel i släppet.

Jessie-Linsi
Jessie lägger upp till ett stort sök lagt på bredden  i utmärkt fart och stil, blir borta i slutet av släpet men återkommer i tid. Linsi avsöker marken i mycket bra fart och stil, blir lite ojämn, bättre kontinuitet önskas.
Jessie över

Tösen-Gloria
Tösen tar med sig mycket mark i mycket bra/tidvis utmärkt fart och stil och i god kontakt med sin förare. Fågel i släppet. Gloria avsöker marken i mycket bra fart och stil, börjar lite ojämnt men går upp sig utöver släppet , ses i stånd långt fram i terrängen, korrigerar sig, ripa lättar, Gloria är helt lugn men utanför jaktbart håll. Tösen över

Finn-Gant
Gant går ett väl anlagt sök  i en kraftfull, något tung aktion, avsöker marken i mycket god fart och stil, söket är mycket förutsägbart och Gant är lätt att följa.
Finn avsöker marken i utmärkt fart och stil, får med sig enormt mycket terräng. Hittas i stånd, reser kort och precis ripa, lugn i flog och skott. Utmärkt apport.

Max-Epixe
Båda hundarna går ett sök i mycket bra fart och stil, täcker terrängen väl i god kontakt med sina förare. Epixe hårfint över

Gasa-Speed
Två hundar som går i utmärkt fart och stil och tar med sig enormt mycket mark. Speedy revierar marken väl till en början men försvinner sedan rakt ut och blir borta hela släppet, utgår.
Gasa försvinner ner i björkskog och blir borta, återfinns och avslutar släppet med att jaga med oss
 
Rangering efter första rundan:
Finn med komplett fågelarbete, Diva ngt oprecist fågelarbete,
Mac, Blaze, Jessie, Epixe & Max mycket goda sökare utan minus
Juicy, Lindsi,Jackson, Gasa mycket goda sökare med minus PÅ SÖK
Gant, Luck, Tösen, Gloria som haft fågel i släppet
Speedy, Tell, Sue, Izzie & Speedy utgår

Andra rundan 15 min

Gloria-Bad Luck
Luck tar direkt förningen med sitt mycket goda medvindssök. Gloria har sämre marktäckning och kommer tillbaka i samma spår. Bad Luck över.

Gant-Tösen
Två utmärkta sökare som båda jagar av marken förnuftigt och är förutsägbara i sitt sök. Gant hårfint över.

Gasa-jackson
Jackson visar upp ett glimrande sök som resulterar i  ett vackert stånd. På väg upp till J lättar ripa, Jackson är helt lugn i flog och skott, apporterar utlagd ripa utmärkt.
Gasa  fortsätter att var något egenrådig, hittas i stånd, avancerar fram i etapper, reser kort och precis ripa, lugn i flog och skott apporterar utmärkt utlagd fågel. Jackson över.

Juicy-Lindsey
Båda fortsätter som förut. Lindsey ses i stånd, reser väldigt försiktigt och omständigt utan resultat.. Senare ses båda hundarna i stånd, båda reser utan resultat. Därefter ytterligare ett resultatlöst stånd på  Juicy. Båda utgår.

Max-Jessie
Två utmärkta sökare som dessvärre inte kommer i fågel. Lika i släppet.

Blaze-Epixe
Epixe mattas rejält i detta släpp.
Blaze fortsätter som förut, hittas i stånd, reser försiktigt utan resultat. Epixe utgår.

Mac-Diva (7.5 minut)
Mac fortsätter sitt utmärkta sök, Diva söker mycket bra. Mac över.

 Mac-Finn (7.5 minut)
Båda går utmärkt. Finn ses kasta sig i stånd samtidigt som Mac’s förare anmäler stånd på Mac bakom en liten kant, vi antar att båda hundarna står för samma fågel och de reser tillsammans, båda reser precis och är lugna i flog och skott. Mac apporterar utmärkt utlagd ripa.

Finn-Diva (7.5 min)
Finn tar direkt förningen och behåller den genom hela släppet.

Därmed avslutar vi dagens Vinter SM med följande prislista
1 SKL/Cert Cacit Chriswalls Finn, en mycket god sökare som haft 2 kompletta fågelarbeten.
2 SKL/CK R-Cacit Högfjällshundens Mac En utmärkt sökare som i sista minuten presterar ett    komplett fågelarbete.
3 SKL/CK C O Jackson, en mycket bra till utmärkt sökare som har ett fågelarbete utan resning med utmärkt apport.
4 SKL Chriswalls Diva, en mycket god sökare som har ett fågelarbete där hon blir något oprecis och slarvar med apporten.
5 SKL Norrlandsguidens Gasa är för dagen lite egenrådig, presterar dock ett utmärk fågelarbete.


Vi vill tacka alla positiva och sportsliga deltagare för en minnesvärd dag på fjället
Kristina Edh
Niklas Köhler


FA/NNFK Lofsdalen 20150416
Vinterfjällpokalen
Domare: Peter Hoyer och Thore Larsson
Mark: Fonnfjället öster
Förhållanden: Mycket bra och lättsprunget före med skare och hårdpackad snö. Uppehåll med 
stark nordvästlig vind. Inte den bästa fågeltillgången med drygt 10-talet kontakter. Överlag var 
riporna mycket samarbetsovilliga.

GST STAVHELLAS SCANDAL PLAY SE46336/2014, äg & för Niklas Köhler, Hede
ESH HAGALIDENS RASMUS SE38793/2013, äg & för Bengt Hansson, Svenstavik
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS SKYYR SE1326/2014, äg & för Dick Edin, Luleå
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS SOL SE31324/2014, äg & för Bernt Perström, Nälden
IRST LOHMANN'S WILD ROSE SE58743/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
IRST DEN RÖDE JÄGAREN ICE QUEEN SE27460/2014, äg & för Markku Mikkola, Hemavan
GST ZETTERTJÄRNS VAMP SE43258/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
IRSH JANÅS HASH-TAG SE56592/2013, äg & för Knut M Barkhall, Trondheim
IRSH DEN RÖDE JÄGAREN MELKER SE27463/2014, äg & för Jakob Vannfält, Sala
EST VALERAS LYSTIG NO34962/14, äg & för Petter Steen, Gjerdrum
PH C O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal
GSH KJ APP AV RASTARKALV NO44611/13, äg & för Wenche Porsanger, Stören
PH SÖDERSJÖNS GAMEBOY SE10213/2014, äg & för Jimmy Börjesson, Årsunda
GST AVALONIAN'S EXTRA SE49091/2013, äg Helene Stensby, Mangskog, för Jon Eirik Stensby
GST ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
EST OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
IRST RED GARLIC'S BALLERINA SE41976/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
IRSH DEN RÖDE JÄGAREN BATMAN SE27462/2014, äg Ulla Mikkola, Hemavan, för Markku Mikkola
EST ÅSHAMRAS W-ROSSA SE55131/2013, äg Cajsa Grape, Östersund, och Åshamras kennel, 
Ås, för Torstein Stenersen

Första rundan 15 minuter

Scandal Play - Rasmus
Play går i bra fart och stil ett något rätlinjigt sök i sidvind där man kan önska större format och 
intensitet. Kan stoppas för överflygare. Rasmus går i mycket bra fart och stil ett mycket stort och 
bitvis något öppet sök i sidvinden. Markerar och tar stånd i tätare terräng men löser ut. Senare 
kommer fågel ur området när partner befinner sig där.
Rasmus över Play

Sol – Rose
Sol går i mycket bra fart och stil ett mycket stort och något öppet sök i sidvinden. Blir till tider 
svår att följa. Rose börjar i utmärkt fart och stil i ett välanpassat sök med gott bruk av vinden. Har 
en down period i mitten av släppet men avslutar bra.
Rose över Sol

Vamp - Queen
Vamp går i mycket bra fart och stil ett stort och rejält sök i sidvind. Queen går i mycket bra fart 
och bra stil ett stort och rejält sök i sidvind. Mattas något mot slutet
Vamp över Queen

Melker - Hash-Tag - Skyyr
Melker går i godtagbar fart och stil och kommer sig inte ut i ett brukbart sök utan stör partner så 
fort han får tillfälle. Vi bryter släppet och sätter in Skyyr som ny partner. Melker utgår. Hash-Tag 
går i utmärkt fart och stil i ett stort och rejält sök med gott bruk av vinden i sid och motvind. 
Störs inte nämnvärt av partner som försöker förfölja honom. Skyyr går i mycket bra fart och stil. 
Börjar något försiktigt men går upp sig i format och intensitet. Är till tider något bunden till 
markvittring, försvinner i slutet av släppet men dyker upp i anvisad terräng innan släppet 
avslutas.
Hash-Tag över Skyyr. Melker utgår

Lystig - Cito
Lystig jagar bra i tät terräng men blir till tider lite perifer. Har flera starka markeringar under 
släppet och det observeras fågel i luften och på marken i områden där Lystig är utan att det kan 
bedömas. Cito jagar bra i tät terräng med god kontakt. Har flera starka markeringar under släppet 
och det observeras fågel i luften och på marken i områden där Cito är utan att det kan bedömas
Cito över Lystig

App - Gameboy
App går i mycket bra fart i en något tung stil ett medvindssök med utmärkt djup och bredd. 
Gameboy går i mycket bra fart och stil i ett medvindssök som till tider kunde ha större djup och 
bredd. 
App över Gameboy

Vånna - Extra
Vånna börjar i tät terräng och är svår att följa. Hittas i samstånd med partner en liten bit bakom 
och till sidan. Reser villigt på order utan att någon av domarna kan observera fågel. I senare 
öppen terräng går Vånna stort och rätlinjigt i medvind och blir svår att följa. Extra börjar i tät 
terräng och det kan önskas bättre kontakt. Hittas i samstånd med partner, på väg fram till 
hundarna ser vi Extra rycka till och sjunka ihop. Extra reser villigt på order utan att någon av 
domarna kan observera fågel. I senare öppen terräng går Extra stort och rätlinjigt i medvind.
Extra över Vånna

Mary - Ballerina
Mary går i mycket bra fart och stil i ett stort sök i något oöverskådlig terräng med god kontakt.
Ballerina går ett går ett ungdomligt sök i bra fart och i mycket bra stil. Format och intensitet 
kunde önskas större.
Mary över Ballerina

Batman - Rossa
Batman går i mycket bra fart och stil ett stort och offensivt sök i motvinden. Förvinner i slutet av 
släppet över kant men kommer åter innan släppet är slut. Rossa går i mycket bra fart och stil i ett 
välanlagt sök i motvind med god bredd där något mer djup i motvinden kunde önskas. Utnyttjar 
vinden på ett bra sätt.
Rossa över Batman

Rangering efter första rundan: Hash-tag, Vamp, Queen, Rose, Skyyr, Sol, Rossa, Mary, 
Batman, App, Gameboy, Extra med stånd utan att påvisa vilt, Vånna med stånd utan att påvisa 
vilt, Rasmus med chans, Cito med chans, Lystig med chans, Ballerina, Play med chans.
Melker utgår

Andra rundan 10 minuter

Play - Ballerina
Båda går oinspirerat och bevakar varandra vilket gör att ingen kommer ut i brukbart sök. Släppet 
avbryts och båda utgår. 

Rasmus - Lystig
Rasmus går med mycket bra fart ett motvindssök med mycket bra bredd och djup. Lystig går 
också mycket bra men med ett något mindre format. Markerar kraftig i omgångar och tar ett fast 
och stilfullt stånd. När förare och domare kommer till går Lystig på och läggs av föraren. Ingen 
av domarna kan observera fågel.
Rasmus över Lystig 

Vånna – Cito
Vånna går i mycket bra fart och stil i ett stort och rejält välanlagt sök i motvinden. Även Cito går 
i mycket bra fart och stil med mycket bra bredd och kontakt.
Vånna över Cito

Extra – Gameboy
Extra går med mycket bra fart och stil i ett motvindssök med mycket bra bredd och djup. 
Gameboy startar något försiktigt men går sig upp och jagar i bra fart och bra stil i ett motvindssök 
med bra bred och djup. Visar ett par tillfällen intresse för partner.
Extra över Gameboy

App - Batman
App går som förut i mycket bra fart i ett exemplariskt motvindssök och behandlar mark och vind 
på bästa sätt. Batman fortsätter också som förut i mycket bra fart i ett lite planlöst och offensivt 
sök. Blir borta stora delar av släppet.
App över Batman

Rossa - Mary
Rossa går mycket bra med god kontakt i tät terräng. Snart efter släpp markerar Mary, drar an och 
ripa lättar. Mary är lugn i flog. Hon fortsätter i mycket bra fart och intensitet men blir mycket 
borta i tätare terräng.
Rossa över Mary

Sol – Skyyr
Sol går i mycket bra fart och stil ett enormt stort sök i motvinden. Skyyr går också mycket bra i 
ett stort anlagt sök. Har några kraftiga markeringar som han löser själv.
Sol över Skyyr

Rose – Queen
Rose går ned sig mycket från förra släppet och går i knappt godtagbar fart i ett småskuret sök 
utan intensitet. Queen tappare lite format och intensitet från första släpp. Går dock i fortsatta 
mycket bra fart men kunde ha en större bredd i motvinden.
Queen över Rose som utgår

Hash-Tag – Vamp
Båda går i utmärkt fart och stil och tar marken med sig i stora fina slag. Utöver släppet tar Hash-
Tag över förningen. Vamp blir borta mot slutet av släppet men kommer fram i anvisad mark.
Hash-Tag över Vamp

Rangering efter andra rundan: Hash-Tag, Vamp, Sol, Skyyr, Vånna med stånd utan att påvisa 
vilt, Extra med stånd utan att påvisa vilt, App, Queen, Rossa med chans, Mary med chans, Cito 
med chans, Rasmus med chans, Lystig med chans och stånd utan att påvisa vilt, Gameboy, 
Batman.
Play, Ballerina och Rose utgår.

Tiden och marken börjar ta slut. Det beslutas att göra en avslutande matchning med de 8 överst 
placerade hundarna. Dessa har hela dagen gått utmärkt eller mycket bra och inte haft någon chans 
på fågel.

App – Queen
App går fortsatt mycket bra och fortsätter sitt utmärkta sök. Queen går som förra släppet och blir 
borta stora delar av släppet.
App över Queen

Extra – Skyyr
Extra fortsätter i mycket bra fart ett välanlagt sök i motvind i något tätare terräng. Hon tar stånd, 
reser villigt och precist på order och är lugn i flog och skott. Extra fortsätter sitt goda sök och 
hittas i stånd längre fram i marken. Hon avancerar villigt och friskt utan att fågel kan observeras.
Skyyr fortsätter också mycket bra, håller god kontakt i den täta terrängen.
Extra över Skyyr

Vamp - Sol
Båda går fortsatt bra men borde hålla bättre kontakt i den täta terrängen.
Vamp över Sol

Vånna - Hash-Tag
Båda fortsätter som förut med god kontakt i den täta terrängen. Ripor ses flera gånger i området 
utan att situationerna kan bedömas.
Hash-Tag över Vånna

Rangering efter tredje rundan: Extra komplett fågelarbete med resning, App, Vamp, Sol, 
Hash-Tag med chans, Vånna med chans, Skyyr slagen på fågel, Queen.

Därmed avslutas Vinterfjällpokalen 2015 med en ensam hund på listan

1 Vinterfjällpokal med 1 ukl: Avalonians Extra, en hund som idag vunnit alla sina släpp och den 
enda hunden som under dessa svåra förhållanden bemästrat fåglarna.

Vi vill tacka för förtroendet att få döma Vinterfjällpokalen 2015. Vädrets makter och de fåglar 
som fanns där (plus de som borde finnas där) var inte på vår sida men till slut kunde vi ändå kora 
en vinnare. Tack också till deltagarna för gott humör och sportsligt uppträdande och tack till 
provledningen för ett superbt genomfört prov.

Sundsvall/Tidaholm i slutet april
Peter Hoyer och Thore Larsson


NNFK  LOFSDALEN  20150416

Domare: Bengt Persson
Klass: ÖKL                                                                                                                               
Mark: Fonnfjället, söder
Förutsättningar: Fint skarföre som håller hela dagen. Måttlig till hård nordlig vind. Mycket 
skygga ripor som inte tål närkontakt.

GST  ENDALSHÖJDENS BLACK S SE62296/2010, äg & för Elisabet Albertsson, Liden
Startar i mycket god fart, stil och format. Tar kort stånd, löser självmant och blir kvar på 
markvittring men kommer igång så småningom. Går ned i fart och format i täkt terräng och håller 
god  kontakt i andra släpp. Markerar länge i område i tredje släpp men finner ej fågel som senare 
påvisas. Borta i hälften av sista släpp. Haft chans men ej lyckats idag. 0 Ökl. 

GST  KVANNILDALENS IZADORA SE13868/2012, äg & för Wanda Eliasson, Tänndalen                    
Går i första släpp i mycket god fart, stil och format ett sidvindssök som ändar i vackert stånd i 
björkskogskant. Ser tyvärr ingen fågel men tiken blir lugnt kvar på kommando. Fortsatt mycket 
bra sök i ytterligare tre släpp. Har ett stånd då ripor lättar långt fram och respekterar mycket bra.
Gör ett gediget intryck men riporna är alltför skygga för att hon skall få till det. 0 Ökl.

GST  KOTTUMLIAS AIKA NO37474/13, äg & för Marianne Myrmo, Melhus                                 
Söker i fyra släpp i god fart, mycket god stil, bra format och god marktäckning. Kontinuiteten 
störs av att hon vill in på förarens skidor efter nästan varje slag. Kontakten blir mer än bra. Har 
chans på fågel i andra släpp men ingen egen fågelkontakt. 0 Ökl. 

PH J BORGEFLON'S PP VIKING SE31096/2012, äg Daniel Norrman, Brunflo, för Ronny Andersson                           Kraftfull galopp i mycket god fart, stil och format och håller kontakten trots tidvis stor söksvidd. 
Mycket bra reviering i växlande vindriktningar. Tar stånd i tredje släpp men löser när vi kommer 
fram. Kommer ut en trädsittande slaguggla men det finns ripspår och han tar nytt kort stånd i 
skog. Går spontant vidare i medvind och vi hör riptupp som strax kommer förbi oss. Ser ej 
hunden i situationen. Går fortsatt mycket bra men ingen ny fågelkontakt. 0 Ökl.

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS QURRE SE55627/2012, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg 
Söker intensivt utan stopp i mycket god fart och stil. Tidvis mycket stort format men är 
förutsägbar och håller kontakten. Ibland litet öppet sök pga det stora formatet. Tar stånd i första 
släpp som han håller tills vi nästan når fram. Löser då spontant utan att vi ser fågel i kuperad 
terräng. Fortsätter sitt fina sök över dagen utan fågelkontakt. 0 Ökl.

PH J FUGLEDES TIRO SE45108/2012, äg & för Bjerke Andersson, Blentarp                                  
Går fyra släpp i mycket god fart, stil och terränganpassat format. Jagar med sin förare och kan lätt 
styras. Tar ett par stånd men löser självständigt. Söker av marken väl i växlande vind. Kommer 
tyvärr ej för fågel. 0 Ökl.

GST J ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg Sofia Lind, Duved, för Morgan Göransson               I första släpp söker hon i mycket god fart, stil och format men blir borta sista delen. Återkommer  
vid inkallning. Fortsätter sitt mycket goda sök och håller kontakten under resten av dagen utan att 
få kontakt med fågel. 0 Ökl. 

PT TOSCA AV RABBELUGN FI19625/11, äg & för C.H. Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal 
Start i motvind i mycket god fart och stil. Mycket bra format men ibland stort djup, möjligen pga 
den starka vinden. Bättre reviering i andra släpp med god kontakt. Mycket bra medvindssök i 
tredje släpp då hon tar stånd och jag ser ripan mellan mig och Tosca. (Den enda ripa som för 
dagen trycker ordentligt!) Reser försiktigt ända fram till uppflog nära framför näsan. Blir tyvärr 
alltför provocerad och går för långt efter. 0 Ökl.

GST  KVANNILDALENS GRY THE GREAT SE13868/2011, äg & för Wanda Eliasson, Tänndalen                                 Första släpp med utmärkt reviering i mycket god fart och stil. Blir borta i sitt regelbundna sök 
och hittas liggande med riplega framför sig. Gör sedan ett mycket bra medvindssök. Tar mycket 
kort stånd men ripan går och hon följer efter för långt. 0 Ökl. 

GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil                
Börjar dagen litet försiktigt i god fart och stil. Har många mrkeringar som stör kontinuiteten. 
Oregelbundet söksmönster. Bättre sök i medvind men med en del stopp. Går upp sig i sista släpp 
men kommer inte för fågel. 0 Ökl.

PT  ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund       
Sett över dagen söker hon i mycket god fart och stil. Mycket bra format och marktäckning och 
hon håller kontakten. Chans på fågel i tredje och fjärde släpp men tyvärr förföljer hon vid sista  
fågelkontakten. 0 Ökl.

Ordentligt blåsig dag på fjället som gjorde riporna helt samarbetsovilliga så när som på en. 
Många markeringar och  korta stånd talar för skygga fåglar. Vi gjorde så gott vi kunde men 
ibland räcker inte det till premieringar. Tack till NNFK och trevliga deltagare för ännu en dag på 
fjället.

Bengt P i Mora

NNFK Lofsdalen 20150417
UKL/ÖKL     
Domare: Thore Larsson
Mark: Fonnfjället öster
Förhållande: Hårt och lättsprunget med skare och lite nysnö. Uppehåll med stark nordvästlig 
vind som avtog något över dagen. Alla hundar hade fågel i minst ett släpp, även om 
möjligheten att kunna göra något av den varierade. Riporna var svåra att hantera men blev 
fram på dagen lite mer samarbetsvilliga.

UKL
GSH  UGLEÅSENS KNERTEN NO57049/13, äg & för Ketil Mikkelsen, Rådal
Släpptid 60 min. Knerten är mkt omogen och börjar första släpp i knappt godtagbar fart och 
stil i ett inte alltför stort sök. Mer av allt önskvärt. Går upp sig något i de tre följande släppen, 
i andra släpp hittar partnern två gånger fågel. 0 Ukl

EST  ÅSHAMRAS W-ROSSA SE55131/2013, äg Cajsa Grape, Östersund, för Torstein Stenersen
Släpptid 45 min. Rossa går i mkt bra fart och stil i ett stort sök väl anlagt på bredden i god 
kontakt med föraren. Visar samma fina sök i alla tre släpp. Har i tredje släpp ett skarpt högrest 
stånd. När vi är på väg fram kan Rossa inte bärga sig utan reser på egen hand riporna som förföljs ett stycke. Senare nytt stånd, avancerar villigt på order och reser en ripa. Komplett 
lugn i flog och skott. Rossa har visat den glöd och jaktlust man vill se hos en unghund och får 
välförtjänt 1 Ukl HP.

GST  UGLEÅSENS SAMBA NO57051/13, äg & för Erik Sand-Hanssen, Mjöndalen
Släpptid 45 min. Samba går i samtliga tre släpp i godtagbar fart och stil i ett varierande 
söksformat som sammantaget kunde vara betydligt större. Saknas en del vad gäller intensitet 
och jaktlust.. Fastnar emellanåt en del på markvittring. I första släpp ses ripa lätta i område 
där Samba befinner sig utan att situationen kan bedömas. 0 Ukl

ÖKL
PT  ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Släpptid 40 min. Winja är ute i tre släpp där hon hela tiden går i mkt bra fart och stil. Söket är 
stort och väl anlagt på bredden med bra marktäckning, när Winja kommer långt ut har hon en 
tendens att vända fel på vänster sida. I tredje släpp hittas Winja i ett stramt stånd, när vi är på 
väg fram lättar riporna och föraren lyckas med en stark röstinsats få Winja acceptabelt lugn i 
flog och skott. Apporterar snabbt och effektivt. En mkt tilltalande hund som kommer gå till ett 
högre pris när allt klaffar. 2 Ökl

EST  FROGNERSETTERENS FIA NO45135/10, äg Jannicke Dahl, Gjerdrum, för Thor Majorsaeter
Släpptid 75 min. Fia är en mkt stark hund som i alla fem släpp går oförtrutet i mkt bra fart och 
stil. Fia är en mkt stortgående och offensiv hund som emellanåt ligger på yttersta gränsen. 
Fattar i andra släpp ett stånd långt fram, får stå länge medans vi jagar oss fram med partnern. 
När vi kommer fram har Fia satt sig i stånd. På order är Fia mkt ovillig att avancera. Under 
tiden så lättar ripan långt framför oss utom jaktbart avstånd. Hade Fia varit mer villig att gå på 
hade vi kanske hunnit inom jaktbart avstånd, tyvärr så var detta Fias chans för dagen. 0 Ökl

GST  FJELLVIHLS TIRIL NO43447/09, äg Ina Bjerkestrand, Frei, för Marit Bjerkestrand
Försvinner strax och är borta hela släppet. Ses efter släpptiden jaga helt för sig själv långt ut 
på fjället. 0 Ökl

IRSH  US ATOS NO52456/12, äg & för Ketil Mikkelsen, Rådal
Släpptid 75 min. Atos går i mkt bra fart och stil i samtliga släpp han är ute i. Söket är väl 
anpassat till rådande markförhållanden, med god kontakt i tätare område och stort väl anlagt 
sök när det öppnar upp. Trots detta går Atos i första släpp förbi ripa som domaren trampar 
upp. Atos har över dagen ett par stånd där han villigt avancerar på order utan att kunna påvisa 
vilt. I femte släpp går Atos med berått mod förbi stående partner och reser ripa som förföljs 
friskt. 0 Ökl

EST J OHLSMYRENS HJ GOOD STUFF SE34330/2011, äg & för Lena Larsson, Östersund
Släpptid 10 min. Mkt bra fart och stil i stora fina slag med bra bruk av vind. Fattar 
tillsammans med partnern stånd. Löser ut. Strax efter ses Good Stuff förfölja ripa. En 
förmildrande omständighet är att trots att vi valt att gå åt ett helt annat håll dyker den hund 
som setts jaga över fjället i släppet innan upp i situationen. Trots detta bedöms Good Stuff 
förfölja för långt för att det skall kunna accepteras i denna klass. 0 Ökl

PH J FUGLEDES TIRO SE45108/2012, äg & för Bjerke Andersson, Blentarp
Släpptid 70 min. Tiro går i sina fem släpp i mkt bra fart och för det mesta i mkt bra stil. Stort 
och väl anlagt sök med mkt bra vindbruk. Fattar tillsammans med partnern stånd. Löser ut. 
Strax efter ses partnern förfölja ripa. Tiro respekterar. En förmildrande omständighet som gör 
att Tiro inte belastas fullt ut för en missbrukad chans är att trots att vi valt att gå åt ett helt 
annat håll dyker den hund som setts jaga över fjället i släppet innan upp i situationen. I andra 
släpp stoppas Tiro av föraren vid partnerns stånd. Tiro har tyvärr inga ytterligare chanser på 
fågel. 0 Ökl

PT  TOSCA AV RABBELUGN FI19625/11, äg & för C.h. Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Släpptid 70 min. Tosca börjar i samtliga släpp i mkt bra fart och stil men mattas ngt mot slutet 
av samtliga fem släpp. Tosca har ett välrevierande sök med bra format som dock kunde varit 
större när tillfälle ges. I två av släppen hittar partnern de fåglar som fanns. Tosca har i andra 
släpp ett par stånd där hon avancerar på order utan att kunna påvisa vilt. Har över dagen några 
skarpa markeringar som hon löser själv. 0 Ökl

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS QURRE SE55627/2012, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Släpptid 75 min. Qurre går i mkt bra fart och stil i samtliga fem släpp. Stort, offensivt sök. 
Kontakten kunde varit betydligt bättre i tät terräng där Qurre är mkt svår att följa. Har i andra 
släpp flera stånd utan att kunna påvisa vilt. Och har här svårt att gå loss från område där ripa 
setts lätta. I femte släpp fattar Qurre stånd, partnern går förbi, kör upp riporna och går efter. 
Qurre är i denna situation acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar mkt bra. 3 Ökl

Tack till NNFK för ett par trevliga dagar till fjälls med ett alltigenom välarrangerat prov!

Ljungkullen Dimbo
April 2015
Thore Larsson

NNFK Lofsdalen 20150417
UKL/ÖKL, 
Domare: Borgen Svein
Mark: Fonnfjället, söder

UKL
IRST  DEN RÖDE JÄGAREN ICE QUEEN SE27460/2014, äg Ulla Och Markku Mikkola, Hemavan, för Ulla  Mikkola
Q går et meget godt unghundsøk. Revierer i store fine slag. Stor fart og fin stil. Stand. Når fører 
og dommer kommer til reiser Q springende ryper. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Fortsetter 
sitt meget gode søk. Stand. På ordre reiser Q ryper som prøver å springe unna. Igjen komplett 
rolig i oppflukt og skudd. Q går glimrende i alle sine senere slipp. Q har vist oss søk av høy 
unghundklasse. Jaktet glimrende i mot-, med- og sidevind. Queen er en glimrende unghund som 
får en velfortjent 1 UKL m/HP.

EST  SILARFJELLETS TIDIE OLINEMOR NO35058/14, äg Uglehus Ase Tvedt Gundercen Kristi, Omastrand,
för Ase Tvedt Uglehus
O går et godt unghundsøk. Revierer i gode slag i god kontakt. Stor fart og fin stil. To ganger fugl 
i slippet. Fortsetter sitt gode søk i sine senere slipp. Fugl i slippet. O har jaktet godt i hele dag 
uten å lykkes med å få tellende fuglearbeid. 0 UKL

GST  IDREFJÄLLENS GRACIE SE21466/2014, äg Maria Rull, Mora, för Stefan Nordin
G går et godt unghundsøk. Litt ungdommelig i sitt søksopplegg. Revierer godt i god kontakt. God 
fart og fin stil. Stand. Rype letter når fører kommer til. Fortsetter frem til ny stand. Kort reis. 
Rolig i oppflukt og skudd. G jakter senere litt ungdommelig. Trekker ann og justerer seg. Rype 
springer unna og letter til side. En god jakthund som har tatt vare på sine sjangser og får en 
fortjent 3 UKL.

ESH  VALERAS FESTUS NO34957/14, äg & för Petter Steen, Gjerdrum
F går et meget godt unghundsøk. Revierer i store fine slag. Stor fart og fin stil. God kontakt.  Fugl 
i slippet. Jakter senere glimrende i alle sine senere slipp. Stand.  Reiser på ordre kontrolert ryper 
og er helt rolig i oppflukt og skudd. F har jaktet glimrende i alle sione slipp. Han har vist at han 
behersker søk i alle vindretninger. Festus har tatt vare på sin sjangse og får en meget velfortjent 1 UKL.

ÖKL

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-Marc Chabloz
S går et stort anlagt søk. Jakter i stor fart og fin stil. Revierer i store fine slag. God kontakt. 
Støkker en flokk med ryper som forfølges. Utgår! 0 ÖKL.

GSH  AKAHEIA'S PAJO SE37757/2011, äg & för Marja Persson, Frösön
Går et meget godt anlagt medvindsøk. Revierer i store fine slag. God kontakt. Stor fart og fin stil. 
Fugl i slippet. Fortsetter sitt gode søk. Stand. Går villig på uten å presentere fugl. Under utreding 
letter rype et stykke til side for Pajo. Senere i medvind jakter Pajo meget godt. Stand. På ordre 
reiser Pajo kontrolert rype og er helt rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Pajo er en god 
jakthund som har fått et godt tellende fuglearbeid og får en velfortjent 2 ÖKL.

ESH  UGLEÅSENS BEFFEN NO41135/12, äg & för Ase Tvedt Uglehus, Omastrand
B går et meget godt medvindsøk. Stor fart og fin stil. Revierer i store fine slag i god kontakt med 
sin fører. Fortsetter sitt meget god søk. Fugl i slippet. I senere slipp fortsetter Beffen å jakte godt. 
Igjen fugl i slippet. Senere støkker Beffen rype som forfølges og utgår! 0 ÖKL

GST  ÅSHÖJDENS ZASSA SE20916/2012, äg & för Fredrik Andersson, Grängesberg
Z går et godt søk i god fart og fin stil. I medvind revierer Z i gode slag i god kontakt merd fører. 
Fortsetter senere sitt gode søk. Stand. Løser ut, går ned og henter vind, kommer inn i området 
igjen, går opp ryper og forfølger! Utgår! 0 ÖKL

IRST  FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg Ulf Andersson, Åre, för Marja Persson
N går et meget godt søk. Revierer fornuftig i god kontakt med sin fører. God fart og fin stil. Fugl 
i slippet. Fortsetter senere sitt gode søk. Igjen fugl i slippet. I senere slipp jakter Nigella godt. 
Fugl i slippet. Lykkes ikke idag med å få tellende fuglearbeid! 0 ÖKL

GSH J ENDALSHÖJDENS BONO SE62302/2010, äg Bodil Elofsson, Offerdal, för Dennis Johansson
Straks etter slipp blir Bono borte. Fører melder stand på Bono. Når fører og dommer kommer til 
finner vi Bono liggende i stand! På ordre “kanonreiser” B ryper og forfølger. Utgår! 0 ÖKL

GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil
O går et stort anlagt søk. Stor fart og fin stil. Revierer litt åpent. Finnes i stand. På ordre reiser 
Olga djervt ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Fortsetter senere sitt meget 
gode søk. Stand. Når fører og dommer kommer til reiser Olga igjen djervt ryper. Forfølger ryper 
og utgår! 0 ÖKL

NNFK Lofsdalen
UKL/ÖKL 20150418
Domare: Andersson Ronny 
Mark: Fonnfjället, öster
Förhållande: Vackert väder som på sen eftermiddag övergick i snöstorm och god fågeltillgång.

UKL
ESH  ÅSHAMRAS WICKE SE55133/2013, äg & för Tage Jansson, Torsåker
Wicke springer i mycket bra fart och bra stil med hjälp av partner, i andra släpp jagar Wicke i 
godtagbar fart och stil stundtals med många stopp och stunder i trav och har fågel i släpp, 
avslutas, 0 Ukl. 25 minuter släpptid.

GST  ÅSHÖJDENS THORA SE36228/2014, äg Ewa Posner-Storm, Brunflo, för Sten Storm
Thora jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i sina tre släpp, i slutet av tredje släppet i 
medvind hittas hon i stånd och när förare kommer fram lättar fågel precist framför Thora som 
är helt lugn i flog och skott, 1 Ukl. 40 minuter släpptid.

EST  HÖGFJÄLLSHUNDENS SKYYR SE1326/2014, äg & för Dick Edin, Luleå
Skyyr jagar i utmärkt fart och stil i sina fyra släpp där hon i andra släpp fattar stånd och reser 
villigt precist på order fåglar, men är allt för orolig, Skyyr har i sitt tredje släpp några 
markeringar som hon löser självständigt för att i fjärde släpp fatta stånd där hon reser 
kontrollerat precist fågel och är helt lugn i flog och skott, 1 Ukl 55 minuter släpptid.

EST  ÅSHAMRAS W-ROSSA SE55131/2013, äg & för Cajsa Grape, Östersund
Rossa jagar i utmärkt fart och stil i sina första två släpp och har fågel i andra släpp, i det tredje 
släppet slår hon ut och blir borta, avslutas, 0 Ukl 40 minuter släpptid.

GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg & för Susanne Vesterinen, Ramsjö
Vagabond jagar i bra fart och stil i sina tre släpp, där han i första släpp springer mycket ut och 
in till förare för att senare ha många stopp och tröttnar rejält i tredje släpp, avslutas, 0 Ukl. 40 
minuter släpptid.

EST  HÖGFJÄLLSHUNDENS SOL SE31324/2014, äg & för Bernt Perström, Nälden
Sol jagar i utmärkt fart och stil i alla sina fyra släpp där hon i andra släpp jobbar på en 
fjällsida och stöter fågel två gånger som hon förföljer långt, i tredje släpp har hon fågel i släpp 
och i fjärde och sista släpp jobbar hon vidare men en snöstorm blåser in, 0 Ukl. 55 minuter släpptid.

ÖKL
PH  TIURSKOGEN'S CITO SE22153/2013, äg & för Anders Handler, Klövsjö
Cito jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i alla tre släpp, i första släpp fattar han stånd 
men fågel lättar utom jaktbart avstånd och han är helt lugn i flog och skott, lite senare fattar 
han ett nytt stånd där fågel lättar och Cito är helt lugn i flog och skott med en apport där han 
tjorvar lite, i andra släpp hittas Cito i ett stilfullt stånd där han reser villigt och precist fågel 
och är helt lugn i flog och skott, i tredje släpp jagar han något öppet och blir borta en stund, 2 Ökl.
40 minuter släpptid.

EST J OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-sofie Israelsson, Dala-Järna
Stardust jagar i mycket bra fart och stil där hon i första släpp har ett stånd där hon reser 
försiktigt utan resultat och fågel i släpp, i andra släpp fattar hon ett stånd men vägrar resa, 
utgår, 0 Ökl. 18 minuter släpptid.

EST  HÖGFJÄLLSHUNDENS MAJA SE22688/2010, äg & för Bernt Perström, Nälden
Maja jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil och fattar ett stånd högt uppe på en fjällkant 
där fågel först lättar på sidan om henne men hon står kvar och reser i två omgångar villigt och 
precist fågel och är helt lugn i flog och skott med en lite tjorvig apport, i andra släpp tappar 
hon lite tempo och har fågel i släppet, 2 Ökl. 25 minuter släpptid.

EST  ÖDEBYGDENS M DRAK-SUSSI SE38541/2011, äg & för Lennart Paakki, Mora
Sussi jagar i första släpp i mycket bra till utmärkt fart och stil där hon har fågel i släpp, i andra 
släpp jagar hon i mycket bra fart och stil där hon har ett stånd där hon reser villigt utan 
resultat, i tredje släpp där hon börjar tröttna har Sussi fågel i släpp för att i fjärde släppet 
tröttna rejält, avslutas, 0 Ökl. 55 minuter släpptid.

ESH  ISOR SE21341/2010, äg & för Peter Andersson, Vemdalen
Isor jagar i mycket bra fart och stil där det till en början blir mycket ut och in till förare, i 
andra släpp fattar han stånd där fågel lättar och Isor förföljer alltför långt, utgår, 0 Ökl. 20 minuter släpptid.

GST  ENDALSHÖJDENS BLACK S SE62296/2010, äg & för Elisabet Albertsson, Liden
Black jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i alla tre släpp där hon i första har fågel i 
släpp, i andra släpp har hon en markering som hon löser självständigt, i tredje släpp fattar hon 
först ett stånd där hon reser villigt på order utan resultat för att sedan fatta ett stånd där fågel 
lättar och hon är helt lugn i flog och skott med en mycket bra apport, 2 Ökl. 40 minuter släpptid.

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-Marc Chabloz
Sessan jagar i utmärkt fart och stil till en början men försvinner en stund, i andra släppet visar 
sig Sessan mer men föraren letar ofta efter hunden och i det tredje släppet tröttnar hon rejält 
på slutet, avslutas, 0 Ökl. 40 minuter släpptid.

EST J BJÖRNÅNS H CARENATA SE18902/2012, äg & för Erik Larsson, Torsby
Carenata jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil där hon fattar ett stånd och reser försiktigt 
precist fågel men förföljer för långt, utgår. 10 minuter släpptid.
Tack deltagare för en trevlig dag i fjället med bra fågeltillgång och glada människor,
mvh 
Ronny.


NNFK, Lofsdalen 20150418
UKL/ÖKL, Domare: Borgen Svein  Mark: Stråsjön

UKL
EST  GIDDES J RAVNA SE22118/2014, äg Erik Böhler, Snaröya, för Terje Stokkebekk
Ravna går et stort anlagt søk, i beste stil og fart. Revierer i store fine slag, i god kontakt med sin 
fører. I senere slipp har Ravna flere sjangser på fugl uten å lykkes. Stand. Fugl letter når fører 
kommer til. Akseptabel rolig i oppflukt og skudd. Fortsetter senere godt. Ravna  har fått til en 
godkjent fuglestuasjon og får en velfortjent 3 UKL.

IRSH  DEN RÖDE JÄGAREN BATMAN SE27462/2014, äg Markku och Ulla Mikkola, Hemavan, för Ulla Mikkola
Batman går et godt unghundsøk og jakter i stor fart og fin stil i god kontakt. Er i perioder litt 
åpen. Fortsetter sitt meget gode unghundsøk og revierer i store fine slag. Jakter senere meget godt 
i sine senere slipp, men dessverre det vil ikke lykkes for Batman idag! 0 UKL

IRST  DEN RÖDE JÄGAREN ICE QUEEN SE27460/2014, äg Ulla och Markku Mikkola, Hemavan, för Markku Mikkola
Queen går et glimrende unghundsøk av aller beste merke. Stor fart og fin stil. Revierer glimrende 
i god kontakt med fører. Fortsetter sitt meget gode søk. Stand langt opp i fjellet som holdes lenge. 
Når fører og dommer kommer til reiser Queen villig og djervt ryper. Komplett rolig i oppflukt og 
skudd. Senere ny stand oppe i en fjellside. Makker går forbi og tar opp ryper. Queen er i denne 
situasjonen helt rolig i oppflukt og skudd. Queen har vist oss unghundsøk av aller bester klasse. 
Tatt vare på sine sjangser og får en velfortjent 1 UKL m/HP.

GST  ZETTERTJÄRNS VAMP SE43258/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vamp går et glimrende unghundsøk. Stor fart og fin stil. Revierer i store fine slag i god kontakt 
med sin fører. Fortsetter sitt gode søk. Stand. På ordre går Vamp villig på og reiser ryper. Rolig i 
oppflukt og skudd. Senere fugl i slippet. Fortsetter sitt gode søk. Fugl i slippet. Vamp går 
glimrende i alle sine slipp. Han har vist at han behersker søk i alle vindretninger. Han revierer i 
storer fine slag og dekke det anviste terrenget på en glimrende måte. En meget god unghund som 
får en velfortjent 1 UKL.

GST  ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vånna gpr et stort anlagt sök i god fart og fin stil. Er i perioder litt åpen i søket. Flere sjangser på 
fugl sammen med makker. Fortsetter senere sitt gode søk. Stand. Rype letter når fører kommer til. 
Rolig i oppflukt og skudd. En god jakthund som får en velfortjent 3 UKL.

ESH  ÖRNEVATNETS MESSI NO48823/13, äg Svein Eriksen, Rasta, för Terje Stokkebekk
Mot Vånna henger Messi på makker og kobles etter en liten stund. Vi setter på Batman og nå 
jakter Messi meget godt. Revierer i store fine slag. God kontakt. Fortsetter senere sitt meget gode 
søk. Markerer – henter vind, kommer opp igjen og tar en stilfull stand. På ordre reiser Messi en 
stor flokk med ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Senere flere sjangser sammen med makker. 
Messi har jaktet godt , tatt vare på sin sjangse og får en velfortkjent 2 UKL.

ÖKL

GST  FJELLVIHLS TIRIL NO43447/09, äg Ina Bjerkestrand, Frei, för Marit Bjerkestrand
Går et stort anlagt sök, i stor fart og fin stil. Revier åpent og er bort store deler av slippet. Fugl i 
slippet. Jakter senere meget godt , men blir så borte i tett skog. Kommer tilbake helt på slutten av 
slippet. Straks etter slipp tar Tiril stand. Går villig på uten å presentere fugl.  Senere ny stand. Når 
fører nærmer seg reiser Tiril selvstend og går etter! Utgår! 0 ØKL

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS QURRE SE55627/2012, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Q går et stort anlat søk i stor fart og fin stil. God kontakt med fører! Flere sterke markeringer.  
Stand. Reiser selvstendig og forfølger! Utgår 0 ØKL

GST J AVALONIAN'S BEISLA SE17950/2010, äg & för Charlotte Holst, Torsby
B går et godt søk i god fart og fin stil. Revierer i gode slag i god kontakt med fører. Fugl i slippet 
to ganger. Fortsetter sitt gode søk. Igjen fugl i slippet. Fortsetter sitt gode søk i senere slitt, men 
det lykkes ikke idag med å få tellende fuglearbeid! 0 ØKL

PH  C.O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal
Cito går et søk av aller beste merke. Revierer i store fine slag. God kontakt med fører. Stand. Når 
fører kommer til reiser Cito villig ryper og er helt rolig i oppflukt og skudd. Apporterer 
glimrende. Cito blir borte i tett skog. Når vi går og leter støkkerfører to ryper. Senere viser det 
seg at Cito står for disse. Fortsetter i alle sine slipp å vise oss et glimrende søk. Behersker, 
motvind, medving og sidevind på en glimrende måte. En meget god hund som har vist oss alle 
disipliner og får en velfortjent 1 ØKL m/HP.

PH  MAC VARGS B WILDCARD SE13399/2013, äg & för Anna Zakrisson, Brunflo
W går et glimrende søk i stor fart og fin stil. Revierer i store fine slag og holder god kontakt med 
sin fører. I senere slipp er W mer åpen og blir bort, men kommer tilbake på slutten av slippet.-
Jakter senere meget godt uten å lykkes i dag med å få til tellende fuglearbeid. 0 ØKL

PH J FUGLEDES TIRO SE45108/2012, äg & för Bjerke Andersson, Blentarp
Tiro jakter det anviste terrenget på en glimrende måte. Revierer i fine slag og god kontakt med 
sin fører. God fart og fin stil! Fortsetter sitt meget  gode søk! Støkker ryper langt ute som 
forfølges og utgår! 0 ØKL

GST J ZETTERTJÄRNS SUPER ZTAR SE32703/2012, äg & för Kristina Edh, Järpen
Z jakter i et glimrende søk. Revierer i store fine slag og dekker det anviste terrenget på aller beste 
måte. God kontakt med fører. Utnytter vind og terreng på en glimrende måte. Z fortsetter sitt 
meget gode søk og revierer i store fine slag. Stand langt ute som holdes veldig lenge. På ordre 
reiser Ztar kontrolert rype og er helt rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Ztar har jaktet 
glimrende i alle sine slipp, tatt vare på sin sjangse og får en velfortjent 1 ØKL m/HP.


NNFK Lofsdalen 20150418

Domare: Bengt Persson
Klass: UKL/ÖKL 
Mark: Slagavallen
Förutsättningar: Fint skarföre som bär. Lätt stadig nordlig vind med solsken till eftermiddagen.Begränsat antal till dels skygga ripor.

UKL
GSH  KJ APP AV RASTARKALV NO44611/13, äg & för Wenche Porsanger, Stören   
Välvuxen hund som söker hela dagen i mycket god fart, stil och format. Avprovas i alla 
vindriktningar och täcker terrängen med mycket bra förarkontakt. Chans på fågel som stöts av 
partner i andra släpp. Får ingen ytterligare fågelkontakt. 0 Ukl.

PH  SÖDERSJÖNS GAMEBOY SE10213/2014, äg & för Jimmy Börjesson, Årsunda       
Energiskt sök i mycket bra fart, god stil och får mycket mark avsökt i fyra släpp. Håller bra 
förarkontakt men visar av och till litet intresse för partnern. Trots mycket bra sök kommer han ej 
för fågel. 0 Ukl.

GSH  UGLEÅSENS KNERTEN NO57049/13, äg & för Ketil Mikkelsen, Rådal        
Startar i god fart och stil med litet format. Vill gärna in till föraren för att få stöd. Önskas större 
format och intensitet.  Chans på fågel som tas av partner i andra släpp. 0 Ukl.

EST  SILARFJELLETS TIDIE OLINEMOR NO35058/14, äg Uglehus Ase Tvedt Gundersen
Omastrand, för Ase Tvedt Uglehus                                                                                                
Lätt, livlig tik med välrevierat sök i mycket god fart och stil. Jagar i god kontakt med sin förare. 
Stöter ripa i andra släpp och går friskt och långt efter med skall. Fortsätter sitt mycket goda sök 
men finner ingen fågel då. 0 Ukl.

GST  UGLEÅSENS SAMBA NO57051/13, äg & för Erik Sand-Hanssen, Mjöndalen          
I första släpp sök i god fart och mycket god stil. Blir ensidig och vill hålla till skogsterräng. 
Bättre marktäckning i följande släpp och hon håller bra kontakt. Får under dagen ingen 
fågelkontakt. 0 Ukl.

ESH  HAGALIDENS RASMUS SE38793/2013, äg & för Bengt Hansson, Svenstavik       
Energiskt och revierande sök i mycket god fart och stil. Går i ett stort format men håller 
kontakten och är förutsägbar var han återkommer. Kort stånd som han spontant löser i första 
släpp. Stånd långt ut i andra släpp, som han löser för att slå ut och ta nytt stånd. När föraren 
kommer fram går ripor på jaktbart avstånd framför hunden som är helt lugn i flog och skott. Pga 
lätta fåglar fick han inte visa resning men för dagens prestationer är han väl värd 1 Ukl.

ÖKL
GST  AVALONIAN'S DONNA SE42521/2012, äg & för Dag Bay, Oslo          
Söker i god fart och stil men blir borta största delen av första släpp. Oregelbundet öppet mönster. 
Spontansekunderar stående partner. Även chans på fågel som tas av partner i andra släpp. 
Fortsätter sitt oregelbundna sök med många stopp men håller nu bra kontakt. I sista släpp går hon 
förbi stående partner och tar eget stånd. Kan ej visa fågel. Färdigbedömd idag. 0 Ökl.

GST  AVALONIAN'S DELTA SE42526/2012, äg & för Anne Tollefsen, Oslo       
Startar i god fart och stil ett oregelbundet sök med luckor i marktäckningen av den öppna 
terrängen. Håller bra kontakt. I slutet av släppet tar hon vackert stånd, reser villigt på kommando 
som följs av ohejdad eftergång, tyvärr. 0 Ökl.
 
IRSH  US ATOS NO52456/12, äg & för Ketil Mikkelsen, Rådal                                          
Stort gående hund med kraftfull galopp och med mycket god fart och stil. Trots det stora formatet 
klarar han att hålla kontakten. Tar stånd i andra släpp. Innan vi hinner fram lättar ripan och Atos 
förföljer långt. 0 Ökl.

GST  ENDALSHÖJDENS CINDY LAUPER SE2475.7/2013, äg & för Sofia Lind, Duved           
Första släpp i god fart och mycket god stil. Har en del stopp och markeringar men formatet är 
bra. Blir borta i delar av andra släpp. Bra sök i tredje släpp och hittas i vackert stånd. På 
kommando tar hon ett par steg och reser ripor. Orolig i flog och skott men kan stoppas inom 
området för tänkt nedslag. Apporterar helt korrekt. Har skapat en jaktbar situation och tilldelas 3 Ökl.

ESH  UGLEÅSENS BEFFEN NO41135/12, äg & för Ase Tvedt Uglehus, Omastrand          
Börjar dagen med ett mycket bra medvindssök i mycket god fart och stil. Tar ordentligt djup och 
avsöker marken väl i god kontakt. Egenrådig och jagar för sig själv i delar andra släpp. Chans på 
fågel som tas av partner i tredje. Får ingen egen kontakt med fågel. 0 Ökl.

EST J OHLSMYRENS HJ GOOD STUFF SE34330/2011, äg & för Lena Larsson, Östersund   
Sett över dagen är söket av hög klass med mycket god fart, stil och format. Mycket bra reviering 
och förarkontakt. Stånd i andra släpp då hon står kvar trots att partnern går förbi och tar stånd. 
Ingen fågel påvisas. I tredje släpp vackert stånd och avancerar villigt ett par steg på kommando 
innan ripan lyfter. Helt lugn i flog och skott. Vid första apportförsöket går hon fram och vänder 
ripan men vill inte bära in den. Får ytterligare chanser men vägrar dessvärre att apportera. 0 Ökl.

EST J UTSJÖVALLENS BLACK-BEAUTY SE22872/2011, äg Mia Döl, Malung, för Jonas Döl
Går ut i god fart och stil och mycket bra format i första släpp. Partnern tar den fågel som finns i 
släppet. Gör sedan ett mycket bra sidvindssök i öppen terräng. Får ytterligare en chans på fågel 
men även denna gång är partnern före. Lyckas ej idag. 0 Ökl.

GST J ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved    
I mycket god fart och stil gör hon ett mycket bra medvindssök som ändar i ett stående stånd med 
övergång till liggande. På energisk resningorder går hon försiktigt på och när ripan lättar är hon 
orolig i flog och skott. Kan dock stoppas vid tänkt nedslag för fälld fågel. Apporterar utlagd fågel 
helt korrekt. Bra jaktbar situation som ger 3 Ökl.

Stort tack till NNFK för förtroendet att få döma en fin vårvinterdag på Slagavallen. Goda hundar 
med trevliga förare gav några premier, som kunde ha blivit fler om det funnits mera fågel.
På återseende!
Bengt P i Mora


NNFK Lofsdalen 20150418

UKL/ÖKL
Domare: Lorentzen-Andersson Vibeke 
Mark: Fonnfjället, söder

UKL
IRSH  JANÅS HASH-TAG SE56592/13, äg & för Knut M Barkhall, Trondheim
På turbo före går Hash-Tag utmärkt, han är en talent full unghund som jakter tillsammans med 
sin förare i olika vindretningar under dagen. I område var Hash-Tag och partner befinner seg 
letter det ripor. I stärk vind och på turbo före är riporna lätte och Hash-Tag har flera möjligheter 
som han inte hanterar. En talent full unghund som inte lyckas i dag. Släpp tid 65 minuter. 0 UKL

IRST  RED GARLIC'S BALLERINA SE41976/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Ballerina är en lett och fin unghund att titta på, har en härlig intensitet men är något upptagen av 
sin partner. Jakter delvis självständig och då får hon med seg bredd och djup. Avslutas efter andra 
släppet då hon är för upptagen av sin partner. Släpp tid 25 minuter. 0 UKL

EST  OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Mary er en talent full unghund som jakter utmärkt för sin förare dagen genom. Hun utnyttjar vind 
och biotop erfaret. Ses jagande på ripor långt ute. En härlig unghund som inte lyckas i dag. Släpp 
tid 65 minuter. 0 UKL

EST  VALERIAS LYSTIG NO34962/14, äg & för Petter Steen, Gjerdrum
Lystig jakter erfaret tillsammans med sin förare. Hun utnyttjar vind och biotop på ett tilltalande 
sätt. Finns i stånd, partner går förbi och tar upp ripor, Lystig är helt lugn i flog och skott. Lystig 
jagar vidare och finns i en stram stilfull stånd, reser precist ripor och är komplett lugn i flog och 
skott. Släpptid 40 minuter. En talent full unghund som tilldelas 1 UKL m HP. 

IRSH  NORDFJÄLLETS RS STORA BJÖRN SE50970/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Stora Björn har en härlig intensitet och jakter i god kontakt med sin förare. Stora Björn är något 
upptagen av sin partner. Stora Björn jakter delvis självständig men bryter det när han får 
ögonkontakt med sin partner som han då söker upp. En unghund som inte i dag är redo för sin 
uppgift. Släpp tid 25 minuter. 0 UKL

PH  CHRIWALLS HARALD NO40520/14, äg & för Christer Wallerby, Oslo
Harald är en härlig unghund att titta på, utmärkt stil och fart. Jobbar seg in på ripor som sitter i 
kant av barfläck, stram stilfullt stånd, ripor letter och Harald blir något orolig i flog och skott. 
Harald fortsätter sitt fina sök, har några markeringer som han löser själv. Ses jagande på lätta 
ripor i stärk vind. Släpp tid 55 minuter. Harald är en tilltalande unghund som i dag belönas med 
en 3 UKL

ÖKL

GST  KVANNILDALENS IZADORA SE13868/2012, äg & för Wanda Eliasson, Tänndalen
Izadora jakter med utmärkt fart, stil och intensitet i god kontakt med sin förare. Izadora täcker 
terrängen i stora fina slag och behärskar alla vindrätningar. Izadora finns i stilfullt stånd mot 
björke kärr, ripor letter precist foran Izadora som är komplett lugn i flog och skott. Apporterar 
utlagd ripa korrekt. I medvind fortsätter Izadora sitt utmärkte sök, finns i stånd, reser ripa och är 
komplett lugn i flog och skott. Släpp tid 40 minuter. Denne utmärkte viltfinnare och jägare 
tilldelas i dag en välförtjänt 1 ÖKL m HP

EST  FROGNERSETTERENS ANNIE GUNFIRE NO56036/2011, äg Jannicke Dahl, Gjerdrum, för Thor Majorsaeter 
Annie jakter mycket gott i sidvind, jakter seg ned mot björkkärr och finns i et stilfult stånd, 
avancerar in i nytt stånd, reser ripor precist, under flog och skott blir Annie något orolig. Apport 
läggs ut och Annie vägrar att apportera. Utgår. Släpp tid 10 minuter. 0 ÖKL

GSH  AKAHEIA'S PAJO SE37757/2011, äg & för Marja Persson, Frösön
Pajo jakter utmärkt i sidvind med fart, stil och intensitet på topp. Utöver dagen blir Pajo något 
öppen och egenrådig. Finns i stånd två gånger under första släppet var han inte kan presentera 
fågel. I senare släpp i motvind blir Pajo öppen. Finns i stånd var han blir något trög i avansen, 
kan inte preciserar fågel. Släpp tid 45 minuter. 0 pr ÖKL. 

GSH J ENDALSHÖJDENS BONO SE62302/2010, äg Bodil Elofsson, Offerdal, för Dennis Johansson
Bono jakter utmärkt för sin förare med bästa stil, fart och intensitet. I sidvind kastar Bono seg i 
stånd var han blir liggande i rörelsen. Reser precist enkel ripa, blir något för orolig i flog och 
skott.  Apporterar korrekt utlagd ripa. Släpp tid 15 minuter. Denne goda jakthund tilldelas i dag 3 ÖKL.

GST  KVANNILDALENS GRY THE GREAT SE13868/2011, äg & för Wanda Eliasson, Tänndalen
Gry är en härlig jägare som jakter med bästa fart, stil och intensitet. Hon utnyttjar vind och biotop 
erfaret. Gry jakter dagen ut på bästa sätt i god kontakt med sin förare. Denna god jakthund 
kommer inte för fågel. Släpp tid 45 minuter. 0 pr. ÖKL. 

GST  KOTTUMLIAS AIKA NO37474/13, äg & för Marianne Myrmo, Melhus
Aika jakter utmärkt för sin förare i bästa fart, stil och intensitet. I fjäll li jakter Aika erfaret och 
täcker båda sidor med utmärkt djup och bredd. Detta erfarne sök resulterar i en stilfull stånd, ripa 
letter när förare är på väg upp till Aika, som blir något orolig i flog och skott. Ripa läggs ut för 
Aika som apporterar korrekt. Släpp tid 15 minuter. Denne goda jakthund tilldelas i dag 3 ÖKL. 

IRST  FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg & för Ulf Andersson, Åre.
Nigella har svårt för att komma ut i ett jaktbart sök då hon jagar med låg intensitet med många 
stopp som skämmer söks upplägget till Nigella. Hon spontan sekunderar partners stånd. Då 
Nigella inte kommer seg ut i ett godtagbart söks upplägg så avslutas hon. Släpp tid 20 minuter. 0 ÖKL.

NNFK Lofsdalen
SKL 20150419
Domare: Andersson Ronny
Mark: Fonnfjället, söder
Förhållande: Stormigt och begränsad fågeltillgång.

IRSH  YGGDRASIL KN-PRETO S13664/2009, äg & för Ola Arnell, Ljusnedal
GSH NORD UCH IMINGENS EK ELLE-GANT N24300/08, äg & för Wenche Porsanger, Stören
PT BJÖRKLUNDS C/R DONNA DK02478/2011, äg & för Keld Nielsen, Hals
IRSH J RED GARLIC'S SWEET POTATO SE22101/2011, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
PT J BORGEFLON'S JL RITTI S21069/2009, äg & för Ronny Remvang, Klöfta
IRST J DEN RÖDE JÄGAREN KILLER QUEEN SE27406/2011, äg Markku Mikkola, Falun, för Ulla Mikkola
EST J ÖSTALINDORS GLORIA SE13363/2011, äg & för Anders Hedén, Skattungbyn
EST J ÅSHAMRAS NINA SE31560/2010, äg & för Barbro Eriksson, Ås
EST J OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg & för Lena Larsson, Östersund
IRST J SE JCH RED GARLIC'S JUICY FRUIT S65775/2007, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
IRST  SPIRA AV SNARUM NO46882/12, äg & för Morten Fuglerud, Iier
GST  KVANNILDALENS IZADORA SE13868/2012, äg & för Wanda Eliasson, Tänndalen
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS PEPS SE15829/2012, äg & för Erik Tullsten, Östersund

Första rundan 15 min.

Preto - Elle Gant
Två hundar som jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i stora fina slag, lika.

Donna - Potato
Två hundar som jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil där Donna blir borta en liten stund 
och Potato fattar ett stånd där han avancerar och reser långt utan resultat, Donna över.

Ritti - Queen
Ritti jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil men försvinner efter tre minuter och utgår, 
Queen jagar i utmärkt fart och stil mest på höger sida och har några markeringar som hon 
löser självständigt, Queen över.

Gloria - Nina
Gloria och Nina startar i mycket bra till utmärkt fart och stil där Gloria efter halva släppet 
fattar stånd långt ut och fågel lättar väl utom jaktbart avstånd och Gloria förföljer långt och 
utgår.

Nina - Peps (halvt släpp)
Nina och Peps jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil där Peps stundtals går något öppet 
och Nina fastnar ibland i markvittring, lika.

Hot Stuff - Juicy Fruit
Hot Stuff jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil men det blir lite ojämnt och hon har 
några stopp. Juicy Fruit jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil där föraren styr hunden då 
och då, Juicy över.

Snarum - Isadora
Snarum jagar i bra till mycket bra fart och stil något ojämn, Isadora jagar i mycket bra till 
utmärkt fart och stil men blir borta små stunder, Isadora över.

Rangering efter runda ett: Preto-Gant, Donna, Juicy, Isadora, Queen, Peps-Nina, Snarum, 
Hot Stuff, Potato med tomstånd.

Runda två, 15 min.

Preto - Donna
Bägge hundarna startar som innan men tappar tempo i något tyngre före, Preto något över.

Elle Gant - Potato
Gant tappar tempo rejält och intensitet, han försöker men kommer ej igång, avslutas, Potato 
tappar tempo stundtals men håller ihop släppet och har några markeringar som han löser 
självständigt, Potato över.

Queen - Nina
Queen jagar som innan, Nina smyger hela tiden och kommer ej ut i jaktbart sök, avslutas.

Queen - Peps (halvt släpp)
Queen jagar fortsatt mycket bra till utmärkt och stöter fågel där hon är helt lugn i flog, Peps 
jagar fortsatt mycket bra men stöter fågel och förföljer långt, utgår, Queen över.

Hot Stuff - Isadora
Bägge jagar mycket bra där Hot Stuff har några stopp, Isadora jagar i stora fina slag, Isadora 
över.

Juicy Fruit - Snarum
Två hundar som jagar i mycket bra fart och stil där Snarum som mot slutet av släppet hittas i 
stånd som hon löser ut för att fatta ett nytt stånd där hon reser villigt precist fågel och är helt 
lugn i flog och skott med en utmärkt apport, Juicy Fruit slagen på fågel, Snarum över.

Rangering efter andra rundan: Snarum komplett fågelarbete, Isadora, Preto, Hot Stuff, 
Donna, Queen med chans, Juicy Fruit slagen på fågel.

Tredje rundan 10 min.

Preto - Hot Stuff
Preto jagar fortsatt mycket bra, fågel lättar där han befinner sig och han är helt lugn i flog, Hot 
Stuff jagar bra till mycket bra och fattar ett tveksamt stånd där fågel lättar utom jaktbart 
avstånd, Preto över.

Donna - Potato
Två hundar som börjar tröttna, Potato något över.

Isadora - Snarum
Bägge hundarna jobbar på men tröttnar lite, Isadora över.

Queen - Juicy Fruit
Bägge hundarna jobbar på och har en chans när Juicy Fruit stöter en fågel och är helt lugn i flog.

Därmed avslutas dagen med en pristagare med ett komplett fågelarbete:

1 skl Irst Spira av Snarum

Tack för en trevlig dag på fjället trots den hårda vinden,
mvh Ronny.


SKL  20150419
Domare: Peter Hoyer
Mark: Stråsjön
Förhållanden: Bra och relativt lättsprunget före med packad snö. Tendenser till genomslag i 
vissa avsnitt av marken frampå lunch. Uppehåll och sol med tidvis kraftig nordlig vind. Dålig 
fågeltillgång med bara ett fåtal kontakter. Flertalet påträffade ripor var mycket flygga.

GST J SE UCH ÅSHÖJDENS YAFFA S47769/2006, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm
IRST J NORRLANDS GUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund, Frösön
IRSH  ROSENLIA´S TODDY NO33875/10, äg Lie Tore Rosenlund Hege, Holter, för Tore Lie
GST SE UCH NO UCH ZETTERTJÄRNS BLAZE S33571/2006, äg & för Sofia Lind, Duved
GST J ZETTERTJÄRNS NIEZTI SE43859/2010, äg & för Putte Medeskog, Kil
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS MAX SE22682/2010, äg & för Bernt Perström, Nälden
ESH J OHLSMYRENS PP HIGH FIVE SE15169/2011, äg & för Hans-erik Larsson, Dala-floda
IRSH US DAKOTA NO54818/10, äg & för Knut M Barkhall, Trondheim
IRSH US JESSIE JAMES NO54816/10, äg & för Knut M Barkhall, Trondheim
GSH J GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011, äg & för Jane Hagström, Borlänge
ESH J OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg Anki Hermansson, Dala-järna, för Roland Ohlsson
EST J FAULFOSSEN'S V T RONJA RÖVERDATTER S41988/2009, äg & för Vibeke LorentzenAndersson, Frösön
EST J OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
EST J UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg Erik Persson Per, Malung, för Fredrik Sivertsen

Första rundan 15 minuter

Yaffa-No Speed
Yaffa går i mycket bra fart i en lite tung stil med kort galopp med bra bredd och djup i 
motvinden. No Speed går i mycket bra fart i en något tung stil ett stort och rejält sök med mycket 
bra bredd och djup i motvinden. Hon använder båda sidor av marken och tar stånd på öppen mark 
en bit ut. Föraren går helt intill hunden och fågel lättar precist framför No Speed som är helt lugn 
i flog och skott. Apporterar mycket bra.
No Speed över Yaffa

Blaze - Toddy
Blaze går i mycket bra fart och stil ett utmärkt sök i motvinden med rejäl bredd och djup i slagen. 
Är trots storleken på söket förutsägbar och lätt att följa. Toddy börjar lite ostrukturerat men går i 
mycket bra fart och stil ett bra sök i motvinden men ligger dock hela tiden innanför Blaze. 
Kommer till tider lite onödigt in till förare. 
Blaze över Toddy

Niezti - Max
Nieztie kommer sig inte ut i brukbart sök och avslutas efter 5 minuter. Max går i mycket bra fart 
och stil och god kontakt ett stort och rejält sök i tätare terräng. Max över Niezti som utgår. Max 
har tid tillgodo.

High Five - Dakota
High Five går i mycket bra fart och stil ett välanpassat sök med god kontakt i tätare terräng. 
Hittas i stånd och reser villigt utan att vilt kan påvisas. Dakota börjar lite försiktigt men går upp 
sig och går sedan i mycket bra fart och stil ett välanpassat sök med god kontakt i tätare terräng.
Dakota över High Five

Ztorm – Jessie James
Ztorm går i mycket bra fart och stil i ett utmärkt sök. Han revierar utmärkt i motvinden och förs 
väl så att mark och vind hela tiden utnyttjas på bästa sätt. Jessie James börjar i mycket bra fart 
och stil men försvinner snabbt, han syns en stund i mitten på släppet på en frusen sjö men är då 
olydig och oregerlig och försvinner sedan i skogsterräng och återkommer ej förrän en stund efter 
släppets avslutas. 
Ztorm över Jessie James som utgår.

Ronja – No Joke
Ronja går i bra fart och stil i ett sök där man kan önska mer intensitet. Hon revierar fint i marken 
framför oss men man kan önska mer bredd och djup i söket. Joke går i bra fart och stil i ett sök 
där man kan önska mer intensitet. Han försvinner en stund i tätare terräng men återkommer och 
blir då något ensidig och man kan önska mer bredd och djup i söket.
Ronja över No Joke

Sue - Sugar
Sue går i mycket bra fart och stil i delvis tätare terräng med tyngre före med tendenser till 
genomslag. Hon har en kraftig markering men löser ut själv och fortsätter sitt sök med mycket 
god bredd och djup i motvinden. Sugar går i mycket bra fart och stil i delvis tätare terräng med 
tyngre före med tendenser till genomslag. Hon har en kraftig markering på samma ställe som Sue 
men även hon löser ut själv och fortsätter sitt sök.

Max - Dakota
Max som har 10 minuter kvar i första rundan får gå mot Dakota som går sitt andra släpp. Max går 
fortsatt i mycket bra fart och stil. Det observeras fågel i ett skogsområde och Max håller god 
kontakt under tiden vi genomsöker detta. Ut i öppen terräng ökar Max sitt format och går med 
mycket bra bredd och djup i ett växlande mot och sidvindsök. Dakota går fortsatt i mycket bra 
fart och stil. Hon styrs in i skogsområde och ses i stånd längre fram. Trots tillsägelse från 
domaren har föraren för bråttom fram och fågel går upp utanför jaktbar håll. Dakota är lugn i flog 
men tyvärr förstördes en god chans.
Dakota över Max

Rangering efter första rundan: No Speed med fågelarbete utan resning, Blaze med plus på sök, 
Ztorm med plus på sök, Toddy, Dakota , Sue, Sugar, High Five med tomstånd, Max med chans 
på fågel, Yaffa slagen på fågel, Ronja med minus på sök, No Joke med minus på sök.
Niezti och Jessie James utgår

Andra rundan 10 minuter

Ronja - No Joke - Toddy  
Ronja fortsätter oinspirerat i delvis genomslagsföre och vi avbryter och sätter in Toddy som ny 
partner till No Joke. No Joke går på gränsen inledningsvis men ökar fart och format med ny 
partner, håller sig dock ensidigt i skogen och försvinner på slutet av släpper och kommer inte 
tillbaka innan släppet är avslutat. Toddy startar något försiktigt i det tyngre föret men kämpar på 
och kommer sig ut i ett bra sök när marken öppnar upp sig högre upp på fjällsidan. 
Toddy över No Joke som utgår. Ronja utgår.

Yaffa – Max
Båda fortsätter som i första släpp. Yaffa har flera markeringar upp längs fjällsidan, Max kommer 
till och båda stöter flera ripor och är allt för oroliga för denna klass. 
Yaffa och Max utgår

Sugar – High Five
Båda går i bra fart och stil ett intensivt sök med bra format i tätare terräng med Sugar i ett något 
mer förutsägbart och regelbundet sök. Låser varandra i en sekundering när vi kommer ut i 
öppnare terräng och är omständiga att få ut i sök
Sugar över High Five

Sue - Ztorm
Sue går med utmärkt fart och mycket bra stil ett medvindssök med mycket bra bredd och djup. 
Hon hittas i stånd men på vägen fram går riporna upp utanför jaktbart håll. Sue fortsätter sitt 
utmärkta sök och hittas på nytt i stånd längre fram i marken. Hon går fram några steg och reser 
precist några ripor och är helt lugn i flog och skott. Apporterar bra. Ztorm fortsätter med mycket 
bra fart och stil. Han har bra bredd i sitt sök i medvinden men det kan önskas mera djup. Han 
tappar marken framför oss till Sue och blir slagen på fågel 2 gånger och utgår därmed.
Sue över Ztorm som utgår

Blaze – No Speed
Blaze fortsätter i mycket bra fart och stil i ett utmärkt format med bra bredd och djup i 
medvinden. Hon förvinner i skogsridå och hittas stående under en ås. Hon reser långt, mycket 
försiktigt och omständigt uppför backen och enligt föraren lättar springande ripa bakom krönet. 
Tyvärr kan den inte observeras av domaren. Blaze fortsätter sitt utmärkta sök släppet igenom. No 
Speed fortsätter i mycket bra fart men tappar lite av sitt format från första släpp och blir på 
efterkälken söksmässigt.
No Speed över Blase

Rangering efter andra rundan: Sue med komplett fågelarbete med resning, No Speed med 
fågelarbete utan resning, Dakota, Sugar, Toddy, Blaze med tomstånd och försiktig avance, High 
Five med tomstånd.
Max, Yaffa, Ronja, No Joke och Ztorm utgår.

Jag väljer att ta ut Sue och No Speed i ett kort finalsläpp. Sue tar genast förningen och därmed 
avslutas denna segrarklass med 2 hundar på listan.

1 skl med Cert/CK: Ohlsmyrens Peggy Sue, en mycket god sökare med ett komplett fågelarbete. 
2 skl: Norrlandsguidens No Speed. En god jakthund som tog till vara på sin chans.


Jag vill tacka för förtroendet att få döma denna segrarklass på de fina Lofsdalsmarkerna. Jag hade 
gärna sett (och förväntade mig faktiskt) mer fågel i marken och de få fåglar som fanns där (plus 
de som borde finnas där) var inte helt på vår sida. Tack också till deltagarna för gott humör och 
sportsligt uppträdande och hoppas ni kunde följa och förstå min bedömning.
Tack ännu en gång till provledningen för ett superbt genomfört prov.

Sundsvall i slutet april
Peter Hoyer

NNFK, Lofsdalen 20150419
SKL
Mark: Slagavallen
Domare: Hansson Bengt

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS NOPPE SE32188/2011, äg & för Bengt Walerud, Djursholm
PH  BJÖRKLUNDS C/R JACKSON NO51016/10, äg & för Einar Holmvik, Verdal
ESH  VIROA´S CHANG NO46432/10, äg Wilhelm Wilhelmsen, Oslo, för Terje Stokkebekk
EST  JENTEFJELLET'S LINSI SE15110/2013, äg & för Gunno Haltorp, Malung
GST J SE UCH ZETTERTJÄRNS DITZIE MIMSDOTTER S27458/2007, äg & för Kristina Edh, Järpen
ESH J KENZO S54655/2009, äg Lena Hagerlund, Skyllberg, för Tommy Hagerlund
IRSH J HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl, Åre
PH J  BJÖNNÅLIA'S POINT SE52171/2011, äg & för Monica Garbeklint, Östersund
GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung
GST J SE JCH ZETTERTJÄRNS BLEIKA IONASDOTTER S33567/2006, äg & för Kristina Edh, Järpen
ESH  JÖLDALENS ALEX NO39968/11, äg & för Svein Borgen, Skien
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
PT J BORGEFLON'S CJ PRINCESS OF SPEED S23022/2007, äg Eva Perman, Kälarne, för Terje Stokkebekk
IRSH NO UCH NO JCH SE UCH FURUNAKKEN'S BALTO NO51710/09, äg Haugen Geir Evju Tonje, Lier, för Geir Haugen
PH  C.O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal

1:a rundan 15 minuter.

Noppe - Jackson
Noppe går i mycket bra fart o stil ett oregelbundet sök, blir borta lite. Ripor ses i luften i område 
där Noppe befinner sig utan att situationen kan bedömas. Jackson går i mycket bra fart o stil ett 
väl upplagt breddsök i god kontakt med föraren. Jackson över Noppe.

Chang - Linsi
Chang börjar i mycket bra fart o stil ett bra sök, blir borta, kommer tillbaks i slutet av släppet.
Linsi går i mycket bra fart o stil ett mestadels bra sök, blir dock något öppen ibland. Linsi över 
Chang.

Ditzie - Kenzo
Ditzie går i bra fart o stil ett lite småskuret sök. Hon stoppas då partnern står. Kenzo går i mycket 
bra fart o stil, han söker utmärkt i stora breda slag med korrekta vändningar i god kontakt med sin 
förare. Stånd, reser villigt o precist på förarens order och är helt lugn i flog o skott. Bra apport. 
Kenzo över Ditzie.

Point - Messi
Point går i mycket bra fart o stil ett lite oregelbundet sök där större djup önskas då vi nu har 
medvind. Han försvinner ner i skogen och finnes där i stånd. Han avancerar kontrollerat på 
förarens order, ripa lättar, helt lugn i flog o skott samt bra apport. Messi går i mycket bra fart o 
stil ett mycket bra medvindssök där han får med sig mycket mark. Point över Messi.

Zlatan - Bleika
Zlatan går i mycket bra fart o stil, större djup önskas i medvind. Bleika går i bra fart o stil ett 
mestadels bra medvindssök. Bleika över Zlatan.

Alex - Igor - Cito
Alex går i mycket bra fart o stil, han söker stort i medvind och får med sig mycket mark. Han 
finnes i liggande stånd tillsammans med partnern. Båda får avveckla utan resultat. Igor vill ej gå 
idag och får utgå. Cito får komma in. Cito går i mycket bra fart o stil ett mycket bra medvindssök 
i god kontakt med sin förare. Han finnes i stånd tillsammans med Alex och båda avancerar villigt 
utan resultat. Igor utgår. Alex och Cito lika.

Speed - Balto
Speed tar strax efter släpp stånd, hon avancerar fram till nytt stånd, ripa lättar och Speed är helt 
lugn i flog o skott samt gör en bra apport. Speed söker något småskuret i bra fart o stil. Balto går i 
bra fart o stil, han gör en del bra slag men större format önskas. Speed över Balto.

Rangering efter 1:a rundan: Kenzo - utmärkt sök, prima fågelarbete. Point - god sökare, 
komplett fågelarbete. Speed - god sökare, fågelarbete utan resning. Linsi, Jackson, Cito, Alex, 
Bleika, Chang, Noppe, Zlatan, Messi, Balto, Ditzie.

2:a rundan 10 minuter.

Noppe - Chang
Noppe drar hårt fram i marken och får inte med sig något på bredden. Chang är mer synlig i detta 
släpp men bättre reviering önskas. Chang över Noppe.

Jackson - Linsi
Jackson söker mycket bra, får med sig mycket mark i god kontakt. Sekunderar stående partner. 
Linsi söker också mycket bra, blir dock väl offensiv ibland. Linsi finnes i stånd, hon blir för trög 
och kan inte reda ut situationen, ingen fågel observeras. Jackson över Linsi som utgår.

Ditzie - Messi
Båda hundarna förlägger söket vid intressant björkskog. Lika.

Kenzo - Zlatan
Kenzo söker av marken i breda slag i god kontakt. Zlatan går upp sig söksmässigt från första 
släpp. Kenzo över Zlatan.

Point - Bleika
Point blir borta i skog. Finnes i stånd, något försiktig avance på förarens order, fågel lättar, helt 
lugn i flog o skott. Bleika tar strax efter släpp stånd, hon går villigt på och gör en lång avance 
utan resultat. Point över Bleika.

Alex - Balto
Alex startar bra och tar stånd, ripa lättar precis framför, helt lugn i flog o skott, bra apport. Balto 
kommer sig inte riktigt ut och blir åter slagen på fågel. Alex över Balto som utgår.

Cito-Speed
Cito söker mycket bra och tar stånd, avancerar villigt på förarens order, nytt stånd, reser villigt o 
precis fågel, helt lugn i flog o skott. Han blir lite omständig i sitt apportsök men gör en ok apport.
Speed går som i sitt första släpp, hon jobbar på men lite mer geist önskas. Cito över Speed.

Rangering efter 2:a rundan: Kenzo – utmärkt sök, prima fågelarbete. Point – god sökare, två 
kompletta fågelarbeten. Cito – mycket god sökare, ett komplett fågelarbete. Alex – mycket god 
sökare, ett fågelarbete utan resning. Speed – god sökare, ett fågelarbete utan resning. Jackson – 
mycket god sökare. Chang, Zlatan, Bleika, Messi, Ditzie, Noppe.

De sex första hundarna får gå en matchning om slutgiltig placering.

Jackson - Speed
Jackson över Speed.

Alex - Cito
Båda startar friskt. Alex tar stånd ögonblicket före Cito som också tar stånd för samma ripa, ripan 
lättar och båda hundarna blir för oroliga och utgår.

Kenzo - Point
Båda hundarna söker mycket bra. Kenzo ligger lite före i marken och vinner släppet. Kenzo över 
Point

1 SKL Cert Hp: Kenzo – har idag visat upp ett utmärkt sök samt ett komplett utmärkt fågelarbete.
2 SKL CK Hp: Point – har idag visat sig som en viltfinnare, men med ett par små minus så når han inte Kenzo.
3 SKL: Speed – har idag gjort ett stabilt jobb som räcker till en placering.


Bengt Hansson

NNFK Lofsdalen 20150419

UKL/ÖKL 
Mark: Fonnfjället, öster
Domare:Berglund Leif

GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg & för Susanne Vesterinen, Ramsjö
Vagabond jagar i mycket bra fart och stil. Jakten är OK när han har full fokus på den men det är 
mycket som stör. Han är mycket upptagen av att kontrollera sin partner (hanhund) i andra släpp 
vilket förstör söksupplägget. 0 ukl

IRST  DEN RÖDE JÄGAREN ICE QUEEN SE27460/2014, äg Ulla och Markku Mikkola, Hemavan, för Markku Mikkola
Ice jagar i utmärkt fart och stil. Hon lägger upp söket i djupa fina slag i bra kontakt. I andra släpp 
fastnar hon i vittring inom ett område och det är svårt att få in henne i terrängen framför oss. Det 
släpper efter en stund och hon slår ut i mycket stort slag som avslutas med ett stånd. När förare 
och domare är på väg mot henne lättar riporna (mycket hård vind) inom jaktbart avstånd. Ice är 
”unghundslugn” på kommando. Under svåra förhållanden har Ice levererat en jaktbar situation 
som gör henne väl värd en 2 ukl.

GSH  AVALONIAN'S EIKO SE49098/2013, äg Björnar Fuglerud , Vormsund, för Jon-Eirik Stensby
Eiko jagar i mycket bra fart och stil. Han både stör och är störd av sin hanhundspartner vilket ger 
dålig fokus på jakten. I sitt andra släpp visar han en jaktlig omognad som gör att han får alltför 
begränsad mark avjagad. 0 ukl.

ÖKL

PH  TIURSKOGEN'S CITO SE22153/2013, äg & för Anders Handler, Klövsjö
Cito jagar i utmärkt fart och mycket bra stil. Söket är stort vilket gör att han bitvis är svår att 
följa. Under dagen modererar han sig och söket är mycket bra till utmärkt. Tyvärr kommer han 
inte i fågel. 0 ökl.

EST J OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-Sofie Israelsson, Dala Järna
Stardust börjar i mycket bra fart och stil men söket hämmas av en viss försiktighet med flera 
markeringar. I andra släpp kommer hon ut som en helt ny individ. Söket är stort och välanpassat 
med stark prägel av jaktvett. Hon kommer tyvärr inte i fågel trots ett sista släpp som är ”kanon”. 
Fågel i släppet. 0 ökl

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-Marc Chabloz
Sessan jagar i utmärkt fart och stil. Hon lägger upp söket på bästa sätt anpassat till vind och 
terräng. Hon fortsätter hela dagen på samma sätt men kommer tyvärr inte i fågel. Fågel i släppet. 0 ökl

GST  ENDALSHÖJDENS BLACK S SE62296/2010, äg & för Elisabet Albertsson, Liden
Black jagar i utmärkt fart och mycket bra stil. Under första släpp är hon en fröjd att se där allt är 
på plats. Senare under dagen går hon ner något och ger ett intryck av att bli lite trött. 0 ökl

GST  AVALONIAN'S DONNA SE42521/2012, äg & för Dag Bay, Oslo
Donna börjar jaga i bra fart och stil. Hon börjar försiktigt med några resultatlösa markeringar. 
Därefter blir fart, stil och nyttjande av vind och terräng mycket bättre. I sitt tredje släpp hittas hon 
i stånd som hon får hålla länge. Resningen är lite nölande men hon får upp fåglarna och är 
tillräckligt lugn i flog och skott. Apporterar OK. Totalbilden av Donna under dagen med två 
söksmässigt bra släpp och en fågelbehandling med några skönhetsfläckar ger 2 ökl.

GST  AVALONIAN'S DELTA SE42526/2012, äg & för Anne Tollefsen, Oslo
Delta jagar i utmärkt fart och mycket bra stil. Hon är dagens stora sökare. Finns inget annat betyg 
för hennes uppträdande än utmärkt i alla avseenden. Tyvärr kommer inte denna trevliga tik i fågel 
vilket är beklagligt. 0 ökl.

EST J UTSJÖVALLENS BLACK-BEAUTY SE22872/2011, äg Mia Döl, Malung, för Jonas Döl
Beauty jagar i utmärkt stil och mycket bra fart. Under dagen agerar hon lite ojämt i sitt sätt att 
jaga över marken. Det som saknas är sökskontinuitet vad gäller bredd och djup. Hon presterar 
dock bättre och bättre utöver dagen. Hon avslutar med ett resultatlöst stånd. 0 ökl.

GST J AVALONIAN'S BEISLA SE17950/2010, äg & för Charlotte Holst, Torsby
Beisla jagar i mycket bra fart och stil. Hon lägger upp ett bra sök men får inte riktigt flyt och 
struktur med sig. Hon fortsätter dagen något förbättrat men grundintrycket kvarstår i och med att 
hon inte använder de ”högsta växlarna”. I sitt tredje släpp hittas hon i stånd. Hon reser på order 
och är tillräckligt lugn i flog och skott. Apporterar OK. Totalintrycket ger 2 ökl.

EST  FROGNERSETTERENS FIA NO45135/10, äg Jannicke Dahl, Gjerdrum, för Thor Majorsaeter
Fia inleder i utmärkt fart och stil. Hon försvinner i första släpp och i slutet av det hittas hon i 
stånd. När vi är på väg fram lättar fågeln framför henne (hård vind) och Fia kan inte hålla sig utan 
går efter med stor intensitet. 0 ökl

EST J BJÖRNÅNS H CARENATA SE18902/2012, äg & för Erik Larsson, Torsby
Carenata börjar i mycket bra fart och stil. Vi ser på långt håll hur hon hittar en stråle som hon 
avancerar på. Vi ser också fåglarna framför henne som börjar springa på snön. I och med att 
Carenata ser fåglarna ökar hon takten och kör upp fåglarna och går efter. 0 ökl.

GSH J ENDALSHÖJDENS BONO SE62302/2010, äg Bodil Elofsson, Offerdal, för Dennis Johansson
Bono söker direkt ut till vänster och försvinner. Föraren följer efter och anmäler stånd. Under vårt 
avancemang reser Bono sig från liggande stånd och då lättar fåglarna och Bono följer efter. 0 ökl

Avslutningsvis vill jag tacka för en trevlig dag i fjället. Vinden gjorde att förhoppningarna inte 
var stora för att dela ut pris men vi övertrumfade vädrets makter och samlade ihop tre stycken. 
Det var bra gjort av hundar och förare.

Östersund 2015-04-29
Leif Berglund


Rundhögen
UKL/ÖKL 20150412, HA 12 B
Domare: Vibeke Lorentzen Andersson

GST  ZETTERTJÄRNS VAMP SE43258/2013, äg & för Kristina Edh , Järpen
I första halvdelen av släppet går Vamp med god fart, stil och aksjon. Vamp försöker att få 
med seg bredd och djup i det anvisat terräng.  Nollföre gjorde att Vamp klabbar ner seg och 
förar väljer att dra Vamp.  0 pr. UKL, släpp tid 15 minuter.

GST  ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vanna jakter på tungt före med meget god fart, stil och aksjon. Vanna täcker det anvisade 
terrängen i store fine slag på myr och björkklädd biotop. Ned i brant li ses Vanna i samstånd 
med sin partner. När vi glider ned lia letter ripor precist foran Vanna och Vanna är komplett 
lugn i flog och skott. Denne meget gode jakthund tildelse i dag en välförtjänt  1 pr UKL, slipp tid 40 minuter.

PTIK  LYKKEKJERRETS VALLI SE29207/2014, äg & för Jens Larsson , Orrviken
Valli är en härlig unghund som jakter utmärkt under hele dagen på tungt före. Valli får med 
seg bredd och djup i alle vind retningar. I brant li ses Valli stå tillsammans med sin partner. 
När vi glider ned lia letter ripor precist foran Valli som är acceptabelt lugn i flog och skott. En 
talent full unghund som får sin välförtjänte 1 pr UKL, slipp tid 45 minuter. 

GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil
Olga slippes på, kommer i område var det letter ripor och Olag blir för orolig för denna klass. 
0 pr ÖKL, slipp tid 3 minuter. 

IRSH J HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl, Duved
Messi  jakter erfaren för sin förare genom alla sina släpp under dagen. Messi har en lätt fin 
aksjon på tung vårsnö.  Han jakter erfaret  i alla vindretningar och har utmärkt bredd och djup 
i sina slag. Detta resulterar i en stilfull stånd, reser djärvt och precist ripor och är komplett 
lugn i flog och skott. Apporterar korrekt utlagd ripa. Senare under dagen finns han i samstånd 
med sin partner, reser precist ripa och är komplett lugn i flog och skott. Denne utmärkte 
jakthund tilldelas i dag en välförtjänt 1 pr i ÖKL/HP  slipp tid 40 minuter . 

IRST  FJELLSTÅRSAS SHIVA S27302/2009, äg & för Evelina Åslund, Ås
Shiva kommer direkt etter slipp in i område var det finns ripor och hon är komplett lugn. 
Shiva jakter på tungt före utmärkt för sin förare, hon får med seg terrängen i djup och bredd. I 
senare slipp stöter Shiva ripa och är komplett lugn når ripor letter foran henne. En flott 
jakthund som har varit stärk  dagen genom. 0 pr. ÖKL, slipp tid 65 minuter. 

PT  TOSCA AV RABBELYGN FI19625/11, äg & för C-h Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Tosca jakter förnuftig på tungt före. Hon får med seg det anvisade terrängen i både bredd och 
djup. Tosca finns i stånd som är resultat löst. Hon bekräftar sitt erfarne jaktsök utöver dagen. 
Tosca kommer fel i vinden och stöter ripor var hon är lugn. Tosca ses i stramt stånd, partners 
förare kommer för nära riporna som tar till vingarna, Tosca är helt lugn i flog. En mycket bra 
jakt hund som inte lyckas i dag. 0 pr ÖKL, slipp tid 65 minuter. 

GST J ZETTERTJÄRNS SUPER ZTAR SE32703/2012, äg & för Kristina Edh, Järpen
I första andel av släppet går Super Ztar i med god fart, stil och aksjon. Super Ztar försöker att 
få med seg bredd och djup i det anvisat terräng.  Nollföre gör att Super Ztar klabbar ner seg 
och förar väljer att dra henne . 0 pr. ÖKL,  slipp tid 15 min. 

EST  ASKA SE62080/2012, äg Veronica Hammarfjäll, Järpen, för Björn Hammarfjäll
Aska jagar erfaren för sin förare genom hela dagen. Hon får mycket terräng i bredd och djup 
med seg på tungt före. 0 pr. ÖKL, slipp tid 50 minuter. 

GSH  ZETTERTJÄRNS DARIUZ S27461/2007, äg & för Trond Rosten , Heimdal, 
Dariuz är en trevlig jagare som jakter meget gott för sin förare. Dariuz får med seg bra med 
mark både i bredd och djup.  Han jakter med god intensitet på den tunga vårsnön. Vi hittar 
Dariuz i stilfullt stånd, avancerar in i ny stånd, partners hund står på översidan, Dariuz får 
resnings order, reser precist ripor och är komplett lugn i uppflog och skott. Apporterar korrekt 
utlagd ripa. Dariuz jakter vidare på tungt före, finns i nytt stånd, ripa letter när förare är på väg 
upp och Dariuz är komplott lugn i flog och skott.  Denna meget goda jakthund tilldelas en 
välförtjänt 2 pris i ÖKL, slipp tid 40 minuter.

GSH AKAHEIA´S PAJO SE37757/2011, äg & för Marja Persson, Frösön
Pajo är en fartfylld hane som jakter med hög intensitet på tung vårsnö. Han blir något öppen i 
sitt sök upplägg i motvind. Finns i stånd, går fram på order men ståndet är resultatlöst.  I 
senare släpp går Pajo meget gott i medvind. Finns i stramt stånd mot björke skog, blir något 
trög i avansen och kan inte presentera fågel. Senare i släppet finns Pajo i nytt stramt stånd, 
reser kontrollerad ripa, komplett lugn i flog och skott. Apporterar korrekt utlagd ripa.  Denne 
goda jakthund tilldelas i dag en välförtjänt 3 pris i ÖKL, 55 minuter. 

Tack för en fin dag i vårfjället. En dag som börjar med snödriv och avslutas med sol. Sportige 
jägare och flotte hundar gör dagen till en fin dag i fjället. Tack till är alla! //Vibeke


UKL/ÖKL 20150412, Rundhögen, HA 12 B
Domare:  Kerstin Frändegård

GSh  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254-2013, äg & för Jörgen Vesterinen, Ramsjö
Går i godtagbar till bra fart och stil. Svårt att komma igång, gör något enda bra slag. Besvärad av 
föret. Får en chans till men kommer ej ut i sök. o UKL

PH  CRIWALL´S HERMAN SE44119/2014, äg & för Stig Bogren, Härnösand
Startar i bra till mycket bra fart, fin stil, gör en del bra slag men bättre söksupplägg önskas. God 
kontakt. Visar sig ibland lite sällskaplig. I andra släpp går Herman upp sig och får mer mark med 
sig. Tar stånd men löser. I senare släpp fortsätter han att  jobba på bra, visar sekundering. 0 UKL

PT  OHLSMYRENS P WILD CARD SE31353/2014, äg & för Marit Hellström, Undersåker
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i fina slag, bra reviering och god kontakt. I andra 
släpp visar hon ett mycket bra medvindssök, där hon får bra med mark med sig. Tar stånd nästan 
direkt i tredje släpp, reser på order väl försiktigt, lugn i flog och skott. 2 UKL

EST  OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Mary går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora slag, blir något öppen. Blir borta mot 
slutet. I andra släpp fortsätter Mary på samma sätt, visar sig dock lite mera, får mycket mark med 
sig på båda sidor. Jobbar på bra under alla sina släpp, tar stånd men löser. 0 UKL

GSH J ENDALSHÖJDENS BONO SE62302/2010, äg Bodil Elofsson, för Dennis Johansson, Offerdal
Startar i bra till mycket bra fart, bra stil. Avsöker marken i stora slag, blir något öppen, kunde visa 
sig lite mera. I andra släpp söker Bono bra, nyttjar mark och vind väl, bra kontakt. Är något 
hämmad av föret, blir mycket trav i tredje släpp även om han jobbar på, tar stånd men löser. I fjärde 
släpp anmäler föraren  stånd, jag ser honom sittande sen löser han, senare nytt stånd som löses. Får 
ett femte släpp men då tryter krafterna. 0 UKL

ESH  SVEABORGS LOKE SE21824/2012, äg & för Mattias Lindell, Ås 
Loke startar i bra ibland mycket bra fart, bra stil. Avsöker marken i fina slag, god kontakt. Nyttjar 
mark och vind bra. I andra släpp jobbar han på, har en markering, löser och stöter ripor som han 
respekterar acceptabelt. I senare släpp fortsätter han att jobba, visar också sekundering.  0 ÖKL

GST J ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved
Går i bra till mycket bra fart, bra stil. Avsöker marken i fina slag, nyttjar mark och vind bra. God 
kontakt. I andra släpp visar Blackie ett bra sök med god intensitet trots tungt före. Fortsätter jobba 
på i senare släpp, hon blir borta vid ett tillfälle och vi ser ripor lätta, Blackie stoppas. Mot slutet av 
dagen tryter motivationen i det tunga föret.  0 ÖKL

PH  C O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal 
Cito går i bra, ibland mycket bra fart, fin stil. Avsöker marken bra, något bättre plan önskas. Tar 
stånd, reser utan resultat. Visar bättre söksupplägg i senare släpp men fastnar ofta på markvittring.
Tar stånd, reser och är komplett lugn i flog och skott. Apporterar korrekt.  2 ÖKL

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, för Jean-Marc Chabloz, Frösön
Sessan går i bra till mycket bra fart, fin stil, avsöker marken i god kontakt. Visar i alla sina fem 
släpp ett bra sök där hon nyttjar mark och vind bra.  0 ÖKL

GSH  ZETTERTJÄRNS TAZKILL SE40832/2012, äg & för Ulrica Reunanen, för Kenneth Björnstad
Startar i bra fart, söker så gott han kan men är mycket hämmad av föret då han blir full av snö. Får 
trots det med sig en del mark. Tar stånd, reser men tomt. Har ytterligare någon markering som han 
löser. I andra släpp försöker han jaga men drages av föraren p.g a att han är full av klabbsnö. 0 ÖKL

IRST  FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg & för Ulf Andersson, Åre
Nigella gör något enstaka slag men kommer sig inte ut i sök och drages av föraren. 0 ÖKL

GST  ZETTERTJÄRNS UNIQE CHABLIS SE19266/2013, äg  Trine F Nilsen, , för Kenneth Björnstad
Går i mycket bra fart och stil. Lägger upp ett stort bra fjällsök i fina slag med bra marktäckning i 
god kontakt. I andra släpp visar hon ett stort välanlagt medvindssök, markerar, går på, stånd men 
löser. I tredje släpp går hon fortsatt bra, stoppas vid partners stånd, blir borta mot slutet. Tappar lite 
motivation i sitt fjärde släpp men jobbar på bra i det femte.  

Tack till NNFK för förtroendet att döma. Vi startade med snöande och en hel del vind, det bättrade 
sig utöver dagen och blev soligt och fint. Stort Tack också till alla trevliga deltagare för en fin dag i 
fjället.

Åsgård 27/4 2015
Kerstin Frändegård
 

UKL/ÖKL 20150406, Rundhögen
Domare: Tore Maehla 

GST  ZETTERTJÄRNS VANILLA SE43256/2013, äg Trine Nielsen F Nielsen
Går i stor fart fin stil og aksjon,dekker terrenget i store fine slag med god bruk av vind i god kontakt 
med fører.Stand rype letter når fører kommer til,rolig i oppflukt og skudd. Fortsetter senere meget 
godt i både motvind og medvind. Ny stand reiser villig og presist ryper og er komplett rolig i 
oppflukt.Slipptid 55 min.    Tildeles idag en velfortjent  1 premie Ukl m/HP.                             

PH  Lykkekjerrets Valli SE29207/2014, äg & för Jens Larsson, Orrviken
Går i stor fart flott stil og aksjon får mye terreng med seg med god bruk av vind i god kontakt med 
fører.Har sjanse på fugl.Fortsetter senere utmerket stand går villig på uten resultat.Holder dagen ut 
uten å lykkes. Slipptid 50 min. 0UKL 

EST  Omsfjelltoppen`s Pink No37807/14, äg & för Lise Garberg, Trondheim
Pink går i stor fart flott stil og aksjon dekker det anviste terreng i store fine slag med utmerket bruk 
av vind i god kontakt med fører. Finnes i stand rype letter når fører kommer til rolig i oppflukt og 
skudd. Senere går hun stort blir noe åpen i søksopplegget men har god kontakt,har sjase på fugl.Ett 
stort talent som idag har  gått i 60 minutter og tildeles med glede 1 premie Ukl. 

PH  C O Cito NO34861714, äg & för Eniar Holmvik, Verdal
Går i stor fart flott stil og aksjon dekker det anviste terreng i store fine slag med utmerket bruk av 
vind i god kontakt med fører. Stand langt ute, fører kommer til og Cito reiser villig  i etapper på ordre 
rype og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Straks etter ny stand,rype letter når fører kommer til 
Cito er helt rolig.Fortsetter senere sitt utmerkede søk,spontansekunderer makkers tomstand. En 
utmerket unghund som i dag har gjort seg vel fortjent til 1 premie UKL m/HP slipptid 35 min. 

PH  Chriwalls Herrman SE44119/2014, äg & för Stieg Bogren, Härnösand
Hermann starter i stor fart fin stil og aksjon,kontrolrer og avskjerer makker. Senere mot ny makker 
som går stort oppsøker han makker innimellom, har noen slag men vinkler ofte in til fører virker noe 
umoden idag. Slipptid 15 min. 0 Ukl. 

IRSH  Heggelifjellets Quattro NO43459/13, äg & för Jan-Roger Hegli, Meråker
Går i fin fart stil og aksjon med god bruk av vind i god kontakt med fører. 2 sjanser på fugl som 
makker tar hånd om, sekunderer ikke makkers stand. Fortsetter senere meget godt ,støkker ryper og 
er rolig. Begynner etterhvert å merke dagen ,har hatt sine sjanser uten å lykkes og avsluttes .slipptid 
45 min. 0 Ukl. 

IRSH  Heggelifjellets Quail NO43458/13, äg & för Jan Roger Hegli, Meråker
Går i fin fart stil og aksjon dekker det anviste terreng i meget fine slag med god bruk av vind i god 
kontakt med fører.Har sjanse på fugl.Går senere utmerket i medvind,lykkes ikke idag. Slipptid 50 min. 0 Ukl. 

GSH  Mackan SE24326/2014, äg & för Karin Bysell, Gällö
Mackan går i stor  fart fin stil og aksjon,dekker terrenget i store fine slag med utmerket bruk av vind i 
god kontakt med fører.Stand  ryper letter når fører kommer til roes akseptabelt i oppflukt og 
skudd.Senere ny stand presist på enkeltrype,idet fører kommer på hold kommer makker inn i 
situasjonen og kjører opp rypa.blir i denne situasjonen for urolig under sterk provokasjon.Fortsetter 
sitt utmerkede søk, finnes i stand rype letter når fører kommer til roes akseptabelt. Ett stort talent 
som idag tildeles 1 premie Ukl. Slipptid 35 min. 

GST  ZETTERTJÄRNS UNIQE CHABLIS SE19266/2013, äg & för Trine F Nielsen, Norge
Går i utmerket fart stil og aksjon , dekker terrenget i store fine slag med utmerket bruk av vind i god 
kontakt med fører.Stand langt ute reiser på ordre uten resultat. Fortsetter senere utmeket,ses 
forfølge rype og må utgå. Slipptid 45 min. 0 Økl. 

GST  ENDALSHÖJDENS CINDY LAUPER SE2475772013, äg & för Sofia Lind, Duved
Sindy går i stor fart lett fin stil og aksjon.Får mye terreng med seg med god bruk av vind i god kontakt 
med fører.Senere blir hun noe åpen og borte for oss. Tar seg fint inn igjen og fortsetter utmerket 
dagen ut. Slipptid 70 min. 0 Økl. 

GST J ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved
Blackie går i stor fart fin stil og aksjon,dekker terrenget i store fine slag med god bruk av vind i god 
kontakt med fører.Har flere sterke markeringer, stand går noe omstendig på uten resultat.Fortsetter 
senere meget godt.Stand blir noe forsiktig på reis ordre,rype letter presist foran Blackie som er rolig i 
oppflukt og skudd.Apporterer utlagt rype ok.Får idag 2 premie Økl. 55min slipptid. 

GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg Lena Wallin för Einar Holmvik
Olga går i meget god fart fin stil og aksjon,dekker det anviste terreng i fine slag med meget god bruk 
av vind i god kontakt med fører.Har sjanse på fugl. På slutten av dagen stand ,reiser villig desverre 
ingen hjemme. Slipptid 65 min. 0 Økl. 

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS PEPS SE15829/2012, äg & för Erik Tullsten, Östersund
Går i utmerket fart sti og aksjon.Dekker det anviste terreng i store fine slag i god kontakt med 
fører,utmerket bruk av vind.Har en stand uten resultat derhan gikk villig på. På slutten av dagen i tett 
bjørkeskog med einerkratt finner vi Peps i stand,han reiser på ordre ryper og er komplett rolig i 
oppflukt og skudd. Apportere ok. Slipptid 55min. Tildeles 1 premie økl m/HP. 

PH  MAC VARGS B WILDCARD SE13399/2013, äg & för Anna Zakrisson, Brunflo
Går i utmerket fart stil og aksjon,dekker terrenget i store fine slag med god bruk av vind i god kontakt 
med fører.Blir utover dagen noe åpen i revieringen. Har sjanse på fugl. Slipptid 60 min. 0 Økl.


UKL/ÖKL 20150406
Domare: Steinar Dahl 

GST  Zettertjärns Vånna SE43457/2013, äg & för Kristina Edk, Järpen
Vånna starter i stor fart, fin stil og aksjon. Dekker det anviste terreng i store, fine slag i motvind i god 
kontakt. Stand langt ute som holdes veldig lenge. Reiser på kommando djervt ryper som letter presist 
foran Vånna. Roes i oppflukt og skudd. Senere letter rypeflokk foran Vånna som forfølger. Mot 
slutten av dagen, i tett bjørkeskog, jakter Vånna veldig godt i medvind og revierer korrekt tilbake til 
fører. En overskuddshund som i dag tildeles sin vel fortjente 1.pr UKL 

GST  Zettertjärns Vamp SE4325872013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vamp jakter med  stor  fart, effektiv aksjon et meget stort anlagt søk. Noe bedre kontakt ønskelig. 
Bekrefter  utover dagen sitt noe egenrådige søk. Støkker rype som forfølges. Holder koken deagen ut 
uten å lykkes. Får i dag 0pr.UKL

HAGALIDENS RASMUS SE38793/2013, äg & för Bengt Hansson, Svenstavik
Rasmus starter med stor fart, effektiv aksjon i motvind og dekker det anviste terreng med store, fine 
slag i god kontakt. Senere på dagen blir Rasmus svært egenrådig. Ses i standlangt ute, tjuvreiser 
rypestegg som forfølges uhemmet. Rasmus lykkes desverre ikke i dag og får 0pr.UKL 

GST  SANSETTERS SEPTEMBER SE32083/2013, äg & för Kjell-ivar Karlsson, Hoting
September  viser oss et noe ungdommelig søk med enkelte gode slag i god kontakt. Større intensitet 
ønskelig. Senere jakter September bedre og får med seg godt med terreng. Rypeflokk letter  foran 
September som forfølger. Mot slutten av dagen moderer  søket  seg og  September vurderes ferdig 
bedømt og får 0pr.UKL 

GSH  ZETTERTJÄRNS VARRI SE43253/2013, äg & för Willy Trehag, Stjördal
Varri starter i stor fart, effektiv aksjon i motvind i god kontakt. Dekker det anviste terreng i store, fine 
slag. Stand langt fremme som justeres flere ganger helt til rype letter utenfor skuddhold og er rolig. 
Blir senere noe egenrådig. Stand. Når fører kommer til letter rype presist foran Varri som er rolig i 
oppflukt og skudd. Varri er en meget god jakthund som i dag får sin vel fortjente 2.pr.UKL 

GST  Åshöjdens Thelma SE3622772014, äg & för Per Grönlund, Ås
Thelma starter friskt i god kontakt. Blir i siste halvdel av slippet borte. I senere slipp bedre søk, men 
mangler plan og blir ensidig. Mot slutten av dagen blir Thelma borte igjen og anses ferdig bedømt og 
får 0pr.UKL 

GST J ZETTERTJÄRNS SUPER ZTAR SE32703/2012, äg & för Kristina Edh, Järpen
Super Zstar starter i motvind et vel anlagt søk i god kontakt. Stand. Går villig på i flere omganger 
sammen med fører og reiser til slutt rype som letter presist foran. Rolig i oppflukt og skudd.  Nøler 
først med å apportere utlagt rype, korigeres og henter og avleverer deretter. På grunn av noe 
nølende apport tildeles Zstar i dag en vel fortjent 2.pr.ØKL

IRSH J HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl, Åre
Messi  forsvinner kort etter slipp i  bjørkeskog og kommer tilbake på slutten av slippet. Senere jakter  
Messi med god fart, lett og fin aksjon i god kontakt. Stand. Går villig på uten å presentere fugl. Messi 
holder koken dagen ut uten å lykkes og får i dag 0pr.ØKL 

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg & för Christina Persson, Frösön
Sessan starter i uoversiktlig terreng i god kontakt og får med seg godt med terreng. Senere forsvinner 
Sessan straks etter slipp i bjørkeskog  og kommer tilbake ved slippets slutt. Blir mot slutten av sliten 
og vurderes ferdig bedømt. Får i dag 0pr.ØKL 

GSH  AKAHEIA'S PAJO SE37757/2011, äg & för Marja Persson, Frösön
Pajo starter i uoversiktlig terreng i god fart i god kontakt. Søket skjemmes noe av mange 
stopp/stander uten resultat og blir derfor noe ineffektiv. Senere jakter Pajo meget bedre . Stand. Går 
villig på uten å presentere fugl. Pajo holder koken dagen ut uten å lykkes og får 0pr.ØKL 

IRST  FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg Ulf Andersson, Åre, för Marja Persson
Nigella starter forsiktig i bjørkeskog i god kontakt. Senere bedrer  intensiteten seg og Nigella  jakter 
nå godt. Blir mot slutten av dagen sliten og velges derfor avsluttet. Får i dag 0pr.ØKL 

EST  ASKA SE62080/2012, äg Veronica Hammarfjäll, Järpen, för Björn Hammarfjäll
Aska starter friskt i bjørkeskog i god kontakt og får med seg godt med terreng . Senere begrenser 
søket seg kraftig. Sjanse på fugl flere ganger og vurderes i dag ferdig bedømt og får 0pr.ØKL 

GST J MODESTY-BLAISE S34816/2009, äg & för Per Grönlund, Ås
Blaise starter i stor fart og effektiv stil. Går svært langt fram i motvind uten å reviere på sidene og blir 
dermed ineffektiv  i sitt søksopplegg. Bedre kontakt savnes. Senere jakter Blaise med bedre kontakt ,  
men bedre plan er ønskelig. En overskuddshund som ikke lykkes i dag og får 0pr.ØKL 

IRSH  FJELLSTÅRSAS PW MELKER SE21101/2011, äg & för Ingvar Sydström, Åre
Meker jakter med noe blandet intensitet, men dekker  det anviste terreng på en utmerket måte i god 
kontakt. Stand. Går på ordre noe nølende på og reiser rype som letter presist foran. Rolig i oppflukt 
og skudd. Utreder og  apporterer erfarent. Senere jakter Merker meget godt i både bredde og dybde, 
men har to sjanser på fugl. Får i dag sin vel fortjente 2.pr.ØKL

Rörvattnet

NNFK RÖRVATTNET 20150328
UKL/ÖKL , Lilljuthatten, fint väder med god fågeltillgång och tungt före
Domare: Ronny Andersson 

Ukl EST  OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Olhsson , Oviken
Mary jagar i utmärkt fart och stil,i första släpp lättar fågel i området 
där Mary befinner sig och hon förföljer långt,lite senare fattar hon 
stånd där fågel lättar innan förare når fram och hon förföljer kort en 
kort bit dit fågel slår och fågeln lättar igen och Mary förföljer långt, 
i andra släpp jobbar hon på löpor och blir efter ett tag borta en stund 
och partiet ser henne i stånd men fågel lättar innan domaren ser fågeln 
och Mary förföljer långt in i en liten ravin där hon stöter fågel och 
förföljer, i det tredje och sista släppet jagar Mary mer moderat i mycket 
bra fart och stil i fina väl revierade slag framför oss för att mot 
slutet av släppet dra sig upp mot en fjällsida där hon stöter fågel och 
förföljer långt och är lite besvärlig att kalla in, avslutas.0 Ukl.

Ukl GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg Susanne Vesterinen, Ramsjö, för Jörgen Vestern
Vagabond jagar i bra fart och stil men söket störs av att Vagabond ofta 
kommer in till föraren, han har det jobbigt i det tunga föret, i tredje 
släpp blir söket ojämnt och i fjärde släpp tröttnar han rejält och avsluta. 0 Ukl. 

Ukl GStik  Åshöjdens Thora se36228/2014, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm
Thora jagar i utmärkt fart och stil i stora fina slag nästan hela dagen, 
mot slutet av dagen har hon fågel alldeles framför sig men lyckas ej i dag. 0 Ukl. 

Ukl GStik  Åshöjdens Thelma se36227/2014, äg & för Per Grönlund,Ås
Thelma jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil, hon kommer igång 
riktigt med stora fina slag när föraren snackar mindre med hunden, Thelma 
jobbar på hela dagen och börjar tröttna lite i tredje släpp men håller 
stilen uppe, i slutet av fjärde släpp fattar hon stånd där fågel lättar 
och Thelma är helt lugn i flog och skott. 1 Ukl. 

Ökl GST J MODESTY-BLAISE S34816/2009, äg & för Per Grönlund, Ås
Modesty jagar i mycket bra fart och stil genom alla fyra släpp men har 
fågel 8 gånger i sina släpp, lyckas ej idag. 0 Ökl. 

Ökl ESH J OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg Anki Hermansson, Dala-järna, för Roland Ohlsson
Jocke jagar i mycket bra fart och stil genom hela dagen i alla vindar och 
terränger i tungt före, Jocke har tre kompletta fågeltagningar med 
resning och vid den första en utmärkt apport. 1 Ökl Hp. 

Ökl EShan  Limingruet´s II Orroz NO3501172013, äg Ann Cathrin Aasen , Nordli, för Arve Aasen
Orroz jagar mycket i bra fart och stil i alla vindar och terränger och fattar ett stilfullt stånd och
reser villigt precist fågel där han är helt lugn i flog och skott med en mycket bra apport,
i tredje släpp blir han borta och fågel lättar i området där hunden befinner sig. 2 Ökl. 

Ökl GSH J ENDALSHÖJDENS BONO SE62302/2010, äg & för Bodil Elofsson, Offerdal
Bono jagar i mycket bra fart och stil nästan hela dagen, i fjärde släpp 
börjar han tröttna men jobbar på och fattar stånd där fågel lättar 
precist framför och Bono är helt lugn i flog och skott med en bra apport. 2 Ökl. 

Ökl EST J OHLSMYRENS HJ GOOD STUFF SE34330/2011, äg & för Lena Larsson, Östersund
Good Stuff jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil, hon har ett 
resultatlöst stånd och fattar senare stånd där hon reser något försiktigt 
i omgångar precist fågel med en bra apport, i tredje släpp börjar hon tröttna.2 Ökl. 

Ökl GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-marc Chabloz
Sessan jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil men är lite besvärad 
av snö som fastnar, hon hamnar bakom förare några gånger, i fjärde släpp 
där hon börjar tröttna lite fattar Sessan stånd där hon reser kort precist fågel och är
helt lugn i flog och skott med en tjorvig apport. 2 Ökl. 

Tack för en mycket trevlig dag på fjället med duktiga hundar och trevliga människor, väl mött,
Ronny Andersson.


UKL/ÖKL 20150328,
Nöjdfjället
Domare: Leif Berglund 

UKL 
IRSH  HEGGELIFJELLETS QUIRINO SE39736/2013, äg & för Åke 
Brandström Sven, Ås
Rino söker i med bra struktur och kontakt. Han jagar i mycket 
bra fart och stil. Det blir tre släpp men han får tyvärr ingen 
fågelkontakt under dagen. 0 ukl. 

EShan  Royaluras M-Raeser NO41628/13, äg & för Marthe Austvik, Melhus
Raeser jagar i mycket bra fart och stil. Han börjar dagen i 
stora breda slag där han utnyttjar vind och terräng på ett bra 
sätt. Intrycket fortsätter även om sökstorleken minskar något. I 
sitt andra släpp tar han ett stånd. Partnern kommer in i 
situationen, utan möjlighet att observera Raeser, vilket medför 
en viss osäkerhet hos Raeser. Han håller dock sitt stånd (med 
stöttning av föraren) och ripa lättar utan resning. Helt lugn i 
flog och skott. I sista släpp tröttnar han och avslutar dagen med 3 ukl. 

EShan  Royaluras M-Safe NO41645/13, äg & för Torbjörn Austvik, Heimdal
Safe jagar i mycket bra fart och stil. Utnyttjar vind och 
terräng på ett bra sätt. Har i första släpp ett samstånd med 
partner där han reser hårt när förare kommer fram. Acceptabel 
respekt för unghundsklass i flog och skott. Har senare en stöt 
där han förföljer ripan en bit. I sitt andra släpp har han två 
fågeltagningar där han reser bra och villigt precis på fågel och 
respekterar acceptabelt för klassen. Med tanke på att Safe 
utnyttjar klassens bortre gränser vad gäller respekt för fågel 
men samtidigt visar god viltfinnarförmåga resulterar det i 2 ukl. 

GStik  Zetterjärns Vånna SE43257/201, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vånna jagar i mycket bra fart och stil. Hon imponerar med sitt 
söksupplägg och utnyttjande av vind och terräng. I sitt första 
släpp har hon ett samstånd med partner. Hon reser behärskat på 
kommando och är helt lugn i flog skott. Strax efter så tar hon 
ett nytt stånd där hon avancerar mycket långt i kontakt med 
föraren. Tyvärr kommer partnern in (utan att ha möjlighet att se 
Vånna) och stöter fågeln som Vånna avancerar på. Avståndet blir 
därför alltför långt för att betecknas som jaktbart. Under dagen 
visar hon upp sekundering samt ännu ett fågelarbete med rejäl 
resning och komplett lugn i flog och skott. Enkel bedömning 1 ukl hp. 

GST  ZETTERTJÄRNS VAMP SE43258/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vamp jagar i mycket bra fart och stil. Hon börjar i första släpp 
i ett stort sök som är något ostrukturerat men bättrar sig genom 
släppet. I sitt andra släpp presterar Vamp på topp i alla avseenden 
från mycket bra sök till fem fågeltagningar varav två med 
resning och två utan samt ett samstånd med partner. I samtliga 
fågelarbeten är hon helt precis på fågel och lugn i flog och 
skott. Mycket imponerande! 1 ukl hp.

ÖKL 
GST J ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved 
Blackie jagar i mycket bra fart och stil. Hon täcker lagom med 
terräng men har lite svårt med det tunga föret. I sitt andra 
släpp fortsätter hon bra vilket resulterar i ett stånd. Fågel 
lättar utan resning och Blackie är helt lugn i flog skott. Hon 
är inte helt villig att apportera den utlagda fågeln men efter 
lite tjat så hämtar hon den på ett bra sätt. 2 ökl. 

IRST  FJELLSTÅRSAS SHIVA S27302/2009, äg & för Evelina Åslund, Ås
Shiva jagar i bra fart och stil. Hennes uppträdande är mycket 
jaktfokuserat i alla avseenden. I sitt tredje släpp fäster hon 
ett kaststånd. Reser djärvt och precist och är helt lugn i flog 
skott. Apporterar därefter på ett bra sätt. 2 ökl 

IRST  FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg & för Ulf Andersson, Åre
Ella jagar i bra fart och stil. Hon har lite svårt att komma 
igång med jakten men avslutar första släpp på ett bra sätt. I 
andra släpp visar hon dock tydligt att ”jag är inte i form idag” 
varför vi avslutar dagen för hennes del. 0 ökl 

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS PEPS SE15829/2012, äg & för Erik Tullsten, Östersund
Peps jagar i utmärkt fart och stil. Hans söksupplägg är helt 
anpassat för en jägare som vill att hunden ska täcka mycket mark 
men ändå veta hela tiden var den befinner sig. Det är en fröjd 
att uppleva. I sitt andra släpp fäster han stånd. Han reser 
djärvt på kommando och är helt lugn i flog och skott. I det 
tredje släppet tar han ett nytt stånd. Reser behärskat och helt 
lugn i flog och skott. Det finns ingen annan valör att dela ut 
till Peps än 1 ökl hp 

GSH  AKAHEIA'S PAJO SE37757/2011, äg & för Marja Persson, Frösön
Pajo jagar i mycket bra fart och stil. Han ger ett kraftfullt 
intryck och täcker mycket mark på ett bra sätt. Han fäster ett 
stånd och reser på kommando i etapper men det är tomt. Han går 
ut i nytt sök och fågel lättar i området. I andra släpp anmäls 
stånd men föraren ändrar sig innan domare kan se hunden. Tyvärr 
var ändringen en missbedömning och fågel lättar när Pajo får 
order och att söka ut. Han respekterar floget. Strax därefter 
nytt stånd. Avancerar på order i god kontakt med förare. Fågel 
lättar och Pajo är helt lugn i flog och skott. Därefter 
apporterar han utlagd fågel på ett utmärkt sätt. Med plus och 
minus under dagen blir resultatet 2 ökl. 

PH  TIURSKOGEN'S CITO SE22153/2013, äg & för Anders Handler, Klövsjö
Cito jagar i mycket bra fart och stil. Han täcker terrängen på 
ett bra sätt med bra vindutnyttjande. Det intrycket består hela 
dagen. Han har dock inte rätta ”flytet” med sig vilket innebär 
att det inte blir några fågelkontakter under dagen trots fanns chanser. 0 ökl.

Avslutningsvis vill jag tacka NNFK för förtroendet att få döma 
just den här dagen och just i den här terrängen tillsammans med 
just de här förarna och deras duktiga hundar. Det blev optimalt 
med mina mått mätt. Åtta av elva deltagare till pris. En av de 
bästa dagarna jag dömt under mina tjugotre år som domare. Tack!

ÅS 2015-04-15
Leif Berglund

SKL 20150329,
Nöjdfjället,snöstorm och mycket besvärliga förhållanden både för hundar, domare och deltagare.
Domare: Andersson Ronny, 

GST SE UCH NO UCH ZETTERTJÄRNS BLAZE S33571/2006, äg & för Sofia Lind, Duved
GST J SE UCH ÅSHÖJDENS YAFFA S47769/2006, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Posner Storm
PH J METRINELUNDS KEJSER DK10299/2008, äg & för Terje Bjugan, Steinkjer
ESH J OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg Anki Hermansson, Dala-järna, för Roland Ohlsson
EST J OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg Roland Olsson, Oviken, för Roland Ohlsson
PH Villetofte´s Mico DK18062/2012, äg & för Terje Bjugan, Steinkjer
IRST  FJELLSTÅRSAS KW VEIJTA S46181/2007, äg & för Sandra Bodlund, Föllinge
PT J OHLSMYRENS P MORE THAN A FEELING SE36892/2010, äg Anna Falkerby, Östersund, för Jan-erik Lundmark
EST J OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg & för Lena Larsson, Östersund
IRST J NORRLANDS GUIDENS GASA II S23887/2008, äg & för Niklas Sundberg, Liden
IRST J FJELLSTÅRSAS KW KEXET S46177/2007, äg & för Ulf Andersson, Åre
GST J SE JCH ZETTERTJÄRNS BLEIKA IONASDOTTER S33567/2006, äg Kristina 
Edh, Järpen, för Fredrik Olsson
GST J ZETTERTJÄRNS NIKEZ SE43858/2010, äg Kristina Edh, Järpen, för Fredrik Ohlsson
IRST J NORRLANDS GUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund, Frösön
ESH Zorro 24802/08, äg & för Arve Och Ann-cathrin Aasen , Nordli

Blaze-Yaffa
Blaza jagar i bra fart och stil där hon fattar ett stånd men löser ut och 
fågel lättar. Yaffa jagar i mycket bra fart och stil, FIS, Yaffa över.

Jocke-Keiser
Två hundar som jagar i mycket bra fart och stil, Jocke har några stopp 
och Keiser blir borta en stund, Jocke över.

Mico-Peggy Sue
Två hundar som jagar i mycket bra fart och stil, Mico tar förningen och 
jagar i mycket bra kontakt med sin förare, Mico över.

Veijta-Una
Veijta jagar i bra fart och stil men blir störd av det tunga föret, Una 
jagar i bra till mycket bra fart och stil, Una över.

Gasa-Hot Stuff
Två hundar som jagar i bra fart och stil med några slag i mycket bra fart 
och stil, Hot Stuff visar sig mer under släppet, Hot Stuff över.

Bleika-Kexet
Bleika kämpar i det tunga föret i godtagbar till bra fart och stil, Kexet 
har väldigt svårt att komma ut i jaktbart sök och avslutas, Bleika kvar 
på nåder.

Nikez-No Speed
Två hundar som jagar i bra till mycket bra fart och stil där No Speed 
kommer igång fortare än Nikez, No Speed över.

Zorro-Blaze(i sitt andra släpp)
Två hundar som jagar i mycket bra fart och stil där båda har en varsin 
sekundering och resultatlöst stånd, lika.

Bleika-Veijta
Snö fastnar i pälsen och ingen av hundarna kommer ut i premieringsvärdigt 
sök, bägge avslutas.

Hot Stuff-Nikez
Hot Stuff jagar bra till mycket bra som innan och börjar dra an och fågel 
lättar där hon är helt lugn i flog, chans, Nikez har svårt att komma ut ö 
premieringsvärdigt sök pga att snö fastnar och utgår.

Hot Stuff-Zorro
Hot Stuff jagar som innan, Zorro jagar fortsatt mycket bra men det börjar 
gå tungt, Zorro över.

Gas-No Speed
Bägge startar i bra fart och stil men får svårare och svårare utöver 
släppet att komma ut i premieringsvärdigt slut, bägge avslutas.

Una-Peggy Sue
Bägge jagar fortsatt mycket bra i ordentligt tungt före och växlar om 
förningen, bägge börjar dra an och Una fattar stånd reser kort villigt 
och precist fågel där hon är helt lugn i flog och skott med en bra 
apport,Una över.

Yaffa-Keiser
Bägge jagar mycket bra men Yaffa börjar tröttna och Keiser tar förningen 
och behåller den hela släppet, Keiser fattar stånd två gånger och reser 
utan att domaren ser fågeln, Återigen fattar Keiser stånd och reser 
villigt precist fågel där han är helt lugn i flog och skott med en mycket 
bra apport, Keiser över.

Jocke-Mico
Jocke börjar tröttna, Mico fortsätter sitt goda sök, Mico drar an och 
fågel lättar utom jaktbart avstånd och Mico är helt lugn i flog och skott, Mico över.

Därmed avslutas dagen med två hundar på listan:
1 Skl Metrinelunds Kejser
2 Skl Ohlsmyrens More Than a Feeling

Trots svåra förhållanden för hundar, domare och förare hade vi en bra dag 
på fjället, väl mött,
Ronny Andersson.


UKL/ÖKL 20150329,
Lilljuthatten
Domare: Torbjörn Austvik 

GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg Susanne Vesterinen, Ramsjö, för Jörgen Vesterinen

Vagabond starter i godtagbar fart og stil. Søket mangler plan og kontinutet. I 2.slipp blir søket for smått og inneffektivt til at Vagabond i dag kan premieres.0 pr. UKL Slipptid 30 min  

Ptik  Lykkekjerrets Valli se29297/2014, äg & för Jens Larsson, Orrvkien
Valli starter i stor fart, prima stil og aksjon, dekker det anviste 
terreng i store slag.Samarbeider godt med sin fører. Kommer desverre ikke 
for fugl i dag.0 pr. UKL Slipptid 70 min 

GStik  Åshöjdens Thelma se36227/2014, äg & för Per Grönlund, Ås
Thelma jobber til tider meget godt, i god fart og fin stil, dog noe 
ungdommelig til tider, men viser til tider sitt gode talent.
Jobber dagen ut uten desverre å komme for fugl. 0 pr. UKL Slipptid 70 min 

EST J HIMLABERGETS HASTA SE18848/2010, äg & för:Leif Berglund, Ås,  
Hasta starter i meget stor fart, fin stil og aksjon dekker det anviste 
terreng i meget store slag,kan til tider virke litt for selvstendig.
Søksinntrykket fra første slipp bekreftes utover dagen. Skulle også 
ønsket at hun jobbet tøffere opp mot vinden og ikke ”viker” på vinden.0 pr. ØKL Slipptid 80 min 

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-marc Chabloz 
Sessan starter i prima fart, stil og aksjon, dekker det aviste terreng 
godt, men er litt ensidig og noe større dybde / framdrift er ønskelig.
Søket bedrer seg utover dagen og Sessan går til tider meget godt. Sees i 
stand, men ikke fugl sett av dommer desverre. 0pr. ØKL Slipptid 65 min.  

GST J MODESTY-BLAISE S34816/2009, äg & för Per Grönlund, Ås
Modesty B starter i medelgod fart og stil.Starter dagen noe forsiktig, 
men går seg meget godt opp gjennom dagen. Og viser til tider et meget 
godt søk. Kommer desverre ikke for fugl på en fuglefattig dag. 0 pr. ØKL Slipptid 65 min 

GSH AKAHEIA`S PAJO SE37757/2011,äg& för: Marja Persson, Frösön 
Starter meget godt i stor fart, kraftig stil og aksjon. Dekker det 
anviste terreng meget godt, 3x Stand uten resultat, holder koken dagen 
ut, uten å komme for fugl.0 pr. ØKL Slipptid 70 min

GST  ENDALSHÖJDENS BLACK S SE62296/2010, äg & för Elisabet Albertsson, Liden
Black starter veldig moderat, større bredde plan og intensitet er 
ønskelig. Bedrer seg noe etterhvert, men går i dag desverre ikke et 
premieringsverdi jaktsøk.0 pr. ØKL Slipptid 30min GST J ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved
Lawless starter modrat i alle disipliner og virker indisponert for jakt.
Så søk, fart, stil og terrengdekning blir mangelfull. Det brukes også 
litt av slipptiden til å flørte med makker. 0 Pr, ØKL Slipptid 20 min

GSH ENDALSHÖJDEN`S BONO SE 62302/2010 ag & før Bodil Elofsen, Offerdal
Stater i god fart og stil, men utover dagen bedrer søker seg og Bono går 
meget godt. Stand, går villig på uten resulat. Jobber dagen ut, uten 
desverre å komme for fugl. 0 pr. ØKL Slipptid 65 min.     

Torbjørn AustvikBruksvallarna
SKL 20150321, Kölen nord

Domare: Andersson Ronny, kall morgon som övergår i en vacker vinterdag med god fågeltillgång.

PT J BORGEFLON'S FK SPEEDIGA SASSA S29848/2009, äg & för Bengt Persson, Mora 
GSt  ZETTERTJÄRNS DITZIE S17458/2007, äg & för Kristina Edh, Järpen
GST J ZETTERTJÄRNS NIKEZ SE43858/2010, äg & för Fredrik Ohlsson, Mörsil
ESH J OHLSMYRENS PP HIGH FIVE SE15169/2011, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
IRST J NORRLANDS GUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund, Frösön
PT  OHLSMYRENS P MORE THAN A FEELING SE36892/2010, äg Anna Falkerby Lundmark, Östersund, 
för Jan-erik Lundmark
ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS NOPPE SE32188/2011, äg & för Bengt Walerud, Djursholm
GST Nora ZETTERTJÄRNS NIEZTI SE43859/2010, äg & för Putte Medeskog, Kil
GSH  IMINGENS EK ELLE-GANT NO24300/2008, äg & för Wenche Porsanger, Stören
GST J SE JCH ZETTERTJÄRNS BLEIKA IONASDOTTER S33567/2006, äg & för Kristina Edh, Järpen
IRST J NORRLANDS GUIDENS GLÖDA II S23882/2008, äg & för Niklas Sundberg, Liden
ESt  RYPE RÅAS RONJA NO34187/13, äg Otto Grieg Tidermann, Skotterud, för Björnar Stokkebekk
EST  JENTEFJELLET'S LINSI SE15110/2013, äg & för Gunno Haltorp, Malung
EST J OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
IRST J NORRLANDS GUIDENS GASA II S23887/2008, äg & för Niklas Sundberg, Liden

Första rundan 15 min

Sassa-Ditzie
Sassa jagar i utmärkt fart och stil hon blir borta en stund men kommer tillbaks, Ditzie är lite 
trögstartad men kommer igång i mycket bra fart och stil fattar stånd avancerar en bit för att närmare 
fågeln resa villigt och precist på order och är nästan helt lugn i flog och skott med en utmärkt apport, 
Ditzie över.

Nikez-High Five
Det är två hundar som jagar i utmärkt fart och stil där High Five har något bättre kontinuitet, High 
Five Över.

No Speed- More than a feeling
Bägge hundarna jagar i utmärkt fart stil, lika

Noppe-Nora
Noppe jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil i ett väl ansatt sök, Nora är lite trögstartad men 
kommer igång till mycket bra fart och stil, Noppe över.

Elle Gant- Bleika
Gant jagar i mycket bra fart och stil med god kontakt, Bleika jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil 
fattar ett stånd där hon reser på order i etapper utan resultat, Gant över.

Ronja-Glöda
Bägge hundarna jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil, Ronja fattar stånd där fågel lättar och hon 
är helt lugn i flog och skott men vägrar apportera, Ronja utgår, Glöda har en markering som hon löser 
självständigt, Glöda över.

Linsi- Peggy Sue
Linsi jagar i mycket bra fart och stil där hon fattar stånd och reser i omgångar på order utan resultat, 
Peggy jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil plus en förtjänstfull sekundering, Peggy över.

Gasa- Sassa (Sassa är första hund i andra rundan) 15 minuter.
Bägge hundarna jagar i utmärkt fart och stil, Gasa fattar stånd där hon avancerar kort för att resa i 
omgångar och har en liten bromssträcka i flog och skott med en utmärkt apport, Sassa hittas i stånd 
där hon reser försiktigt på order och är helt lugn i flog och skott med en tjorvig apport, Gasa över.

Rangering efter första rundan: Gasa komplett fågelarbete, Ditzie komplett fågelarbete, High Five, 
Nikez, No Speed-Una, Noppe, Elle Gant, Peggy Sue, Nora, Bleika, Glöda, Sassa.

Nikez-High Five
Bägge jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil, High Five fattar stånd och fågel lättar men jag kan ej 
se fågeln, lika.

No Speed- Noppe
Bägge jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil, Speed fattar ett stånd långt ute i marken fågel lättar 
och är helt lugn i flog och skott med en mycket bra apport, Noppe med chans, No Speed över.

More than a feeling- Nora
Bägge jagar i mycket bra fart och stil, Nora fattar stånd fågel lättar och hon är helt lugn i flog och 
skott med en mycket bra apport, More than a feeling med chans, Nora över.

Elle Gant- Linsi
Bägge jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil, Linsi fattar stånd och reser försiktigt i etapper där hon 
är helt lugn i flog och skott med en bra apport, Gant med chans, Linsi över.

Bleika- Glöda
Bägge jagar i mycket bra- utmärkt fart och stil för att lite senare hittas i ett gemensamt stånd där 
förarna kommer överens och reser gemensamt och bägge hundarna är helt lugn i flog och skott och 
apporterar mycket bra, Glöda över med något bättre kontakt.

Gasa-Ditzie
Bägge jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil, Gasa fattar stånd där hon reser kort  friskt på order 
och är helt lugn i flog och skott, Ditzie sekunderar men kan ej hålla sig när fågel lättar utan förföljer 
för långt, Ditzie utgår.

Gasa- Peggy Sue
Bägge hundarna jagar fortsatt i mycket bra – utmärkt fart och stil.

Därmed avslutas en väldigt fin dag på fjället med full lista och tyvärr en hund utanför med godkänt 
fågelarbete.

1 Skl HP Cert Cacit Gasa med 2 kompletta fågelarbeten med mycket bra apport

2 Skl HP Ck Reserv Cacit med 1 komplett fågelarbete och mycket bra apport

3 Skl HP Ck Bleika med 1 komplett fågelarbete och mycket bra apport

4 Skl Linsi med ett komplett fågelarbete med något försiktig resning och en bra apport

5 Skl Sassa med ett komplett fågelarbete med försiktig resning och tjorvig apport

6 Skl No Speed ett fågelarbete utan resning


UKL/ÖKL 20150321
Kölen mitt    Domare: Frändegård  Kerstin

IRSh  HEGGELIFJELLETS QUAIL NO43458/13, äg Jan Roger Hegli, Meråker, för Lars Sundvisson
Startar i mycket bra fart, mycket bra stil. Avsöker marken i stora fina slag, täcker marken bra  i god
kontakt. Visar i sitt andra släpp ett mycket bra medvindssök, mattas något mot slutet. Fortsätter i 
senare släpp på samma sätt, i fjärde släpp börjar han mattas något mot slutet.   0 ukl

GSH  ÅSHÖJDENS HARRI SE31126/2013, äg & för Ove Johansson, Järbo
Tar lite tid på sig att komma ut i sök, blir något störd av partnern. Gör en del slag i bra fart och bra 
stil men saknar den rätta intensiteten, verkar något omogen. I andra släpp går han upp sig något och 
får mer mark med sig men större bredd och intensitet önskas. Fortsätter i senare släpp som tidigare.   0 ukl

GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg Susanne Vesterinen, Ramsjö, för Jörgen Vesterinen
Går i bra , till mycket bra fart, bra stil, avsöker marken i god kontakt. Bättre marktäckning och 
intensitet önskas. Fortsätter på samma sätt under senare släpp, i fjärde släpp mattas han, det blir 
många stopp.   0 ukl

GSt  AIJVA-MCLEAN SE20670/2014, äg & för Frida Gröning, Njurunda
Startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i god kontakt. Något bättre söksplan önskas, blir 
mycket fram och tillbaka. I andra släpp söker Aijva i början i fina slag, tappar lite av intensiteten ett 
tag men avslutar bra. Fortsätter att jobba på i senare släpp. Stöter en ripa och går efter.   0 ukl

ESH  MYRHEDENS O-PONDUS SE29450/2013, äg & för Roland Ylander, Häggenås
Pondus startar i utmärkt fart och mycket bra stil. Lägger upp ett stort, något öppet sök i god kontakt. 
Stöter ripa och går efter. Hänger sen på en överflygare. Visar ett mycket bra medvindssök i sitt 
andra släpp. Fortsätter genom dagen  att söka mycket bra med full intensitet. En trevlig sökare som 
ej lyckas idag.  0 ukl

IRSH  HEGGELIFJELLETS QUATTRO NO43459/13, äg Jan Roger Hegli, Meråker, för Lars Sundvisson
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora slag, något öppet, stöter ripa som han 
respekterar. Blir borta mot slutet. I andra släpp startar han friskt, är något osynlig i början men bra 
kontakt mot slutet. Stöter och går efter. I tredje och fjärde släpp jobbar han på även om han mot 
slutet tappar intensitet. 0 ukl

PH Södersjöns Gameboy SE10213/2014, äg & för Börjesson Jimmy , Årsunda
Går i utmärkt fart och mycket bra stil. Lägger upp ett stort sök med stora fina slag, täcker marken 
bra. God kontakt. I andra släpp startar han som förra, tappar lite intensitet ett tag då det blir lite lek. 
Ok mot slutet. I senare släpp fortsätter han sitt goda sök, tar stånd, ripan lättar och Gameboy är acc. 
lugn, tyvärr ej jaktbart. 0 ukl

IRSH  HEGGELIFJELLETS QUIRINO SE39736/2013, äg & för Sven-åke Brandström, Ås
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, täcker marken bra med god kontakt. 
Fortsätter att visa bra sök under dagen, tappar lite intensitet i sitt tredje släpp, i det fjärde jobbar han 
på i början men mattas sen rejält. 0 ukl                                                                                                                                          
IRSH  ÄLGRIPANS ARAGON SE20308/2012, äg & för Jimmy Börjesson, Årsunda
Startar i bra till mycket bra fart, fin stil. Avsöker marken i fina slag, god kontakt. Mer intensitet 
önskas. Visar sig lite sällskaplig vid några tillfällen. I andra släpp är han lite ofokuserad från början 
men gör sedan en del bra slag. I tredje släpp jobbar han på, stöter ripa och går efter 0 ökl 

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-marc Chabloz 
Sessan går i mycket bra fart, fin stil. Lägger upp ett stort bra sök där hon får mycket mark med sig, 
god kontakt. I andra släpp söker hon fortsatt bra men respekterar ej stående partner.     0 ökl

EST J OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-sofie Israelsson, Dala-järna
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i fina slag med bra kontakt. Hittas i stånd men vill 
tyvärr inte resa. 0 ökl

ESH  SVEABORGS LOKE SE21824/2012, äg & för Mattias Lindell, Ås
Loke går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i fina slag men bra kontakt. Sekunderar. I andra 
släpp jobbar Loke fortsatt bra , tar stånd men löser. Blir något ensidig. I senare släpp jobbar han på, 
vi ser ripor i luften och Loke kommer efter. 0 ökl

GST  ENDALSHÖJDENS BLACK S SE62296/2010, äg Elisbeth Albertsson, Liden, för Elisabeth Albertsson
Startar i mycket bra fart och stil. Lägger upp ett bra fjällsök med bra reviering och god kontakt. Tar 
stånd, reser något försiktigt utan resultat. Fortsätter sitt goda sök även i andra släpp, tar stånd men 
löser. Blir något ensidig i tredje släpp, fastnar också på markvittring. I sitt fjärde släpp jobbar hon 
åter bra.    0 ökl

IRSH J HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl , Åre
Messi startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i fina slag, täcker marken bra, god kontakt. 
Fortsätter sitt goda sök i andra släpp, blir något ensidig i tredje släpp. I fjärde släpp går Messi 
fortsatt bra, hittas i stånd, reser på order men utan resultat. Slår ner i sluttningen, tar stånd, en ripa 
lättar, Messi är lugn i flog o skott, apporterar korrekt. 2 Ökl

Stort Tack till NNFK för att jag fick komma och döma i Bruksvallarna. Tack också till trevliga och 
sportsliga deltagare.

Duved 2015-04-08
Kerstin Frändegård

                                                                                   
UKL/ÖKL  
Domare: Bengt Persson                                                                                                                 
                                                                                                             
Mark: Kölen mitt
Förutsättningar: Mulet och tidvis snöfall, svåra siktförhållanden. Snabbt före i terräng med 
kullar och plattmark. Alltför få ripor som dessutom inte ville samarbeta.  

UKL                                                                                                                                                   

EST  OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Ohlsson, Oviken  
Energisk tik med sök i mycket god fart och stil. Tar för sig ordentligt som medför att det i 
oöversiktlig terräng ibland blir svårt med kontakten och söket öppet. Tar stånd på toppen  av 
kulle men har gått  när vi kommer upp. Får inget fågelarbete idag. Släpptid 60 min. 0 Ukl. 

IRSH  HEGGELIFJELLETS QUATTRO NO43459/13, äg Jan Roger Hegli, Meråker, för Lars Sundvisson                      
I första släpp sök i god fart och stil med en del stopp och något öppet. Ensidigt sök i andra pga 
markvittring och ett par stopp där han står kvar med viftande svans och väntar tills vi når 
fram. Hör fågel längre fram men ser ingen. Visar ett mycket bra sök i tredje släpp med mycket 
bra fart och format. Stöter ripa tillsammans med partner och går kort efter. Lyckas ej  med 
fågel idag. Släpptid 55 min. 0 Ukl.          

IRSH  HEGGELIFJELLETS QUIRINO SE39736/2013, äg & för Sven-åke Brandström, Ås 
Går över dagen i fyra släpp i mycket god fart, stil, format och kontinuitet. Håller god kontakt 
och är förutsebar i sitt sök. Stöter ripa med partner med kort eftergång. Chans på fågel också i 
sista släpp. Släpptid 55 min. 0 Ukl.

GSH  ÅSHÖJDENS HARRI SE31126/2013, äg & för Ove Johansson, Järbo                      
Söker i god fart och mycket god stil, bra format men med växlande intensitet. Har en del 
stopp och behöver manas på. Går något bättre i tredje släpp för att sedan tröttna i det fjärde. 
Kommer ej för fågel. Släpptid 55 min. 0 Ukl.

GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg Susanne Vesterinen, Ramsjö, för Jörgen Vesterinen                                                                                                                                
Startar i mycket god fart och stil och jagar med sin förare. Söker av anvisad terräng i lämpligt 
format. Minskar något i intensitet och format och behöver ”hjälpas på traven” i följande släpp. 
Stöter ripor med lång eftergång. Släpptid 55 min. 0 Ukl.

IRSH  HEGGELIFJELLETS QUAIL NO43458/13, äg Jan Roger Hegli, Meråker, för Lars Sundvisson                           Söker i fyra släpp i mycket god fart, stil och format. Täcker marken bra och håller bra 
kontakt. Tyvärr kommer han ej för fågel. Släpptid 55 min. 0 Ukl.

PT  LYKKEKJERRETS VALLI SE29207/2014, äg & för Jens Larsson, Orrviken                
Söker i utmärkt fart och stil i en vägvinnande galopp. Stort format som gör att hon i täckt 
terräng blir borta men återkommer inom rimlig tid. Får mycket mark avsökt. Visar spontan 
sekundering i första släpp. Tar bra djup i medvindssök. Håller stil o fart hela dagen men 
kommer tyvärr ej för fågel. Mycket tilltalande ungtik. Släpptid 55 min. 0 Ukl.

ÖKL                                                                                                                                                                              
ESH J OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg Anki Hermansson, Dala-järna, för Roland Ohlsson                                                                                                                                           
Sök i bra fart och mycket god stil i fyra släpp. Har ett par korta stånd och ett längre men han 
löser alla spontant. Väl anlagt sök och håller bra kontakt. Ej för fågel. Släpptid 50 min. 0ÖKL.

IRSH  REMKILENS MAGIC SE21830/2012, äg & för Stefan Åkesson, Sundsvall                  
Går i första släpp ut i mycket god fart och stil. Blir borta halva tiden i täckt terräng men 
återkommer i tid. Bra kontakt och format senare och visar ett mycket bra medvindssök. Litet 
trötthetstecken i sista släpp. Ej för fågel. Släpptid 45 min. 0 Ökl.

PT  ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård , Östersund         
Fyra släpp i mycket god fart, stil, format och reviering. Jagar med sin förare och visar 
söksmässigt mycket god kvalitet. Får tyvärr ingen kontakt med fågel. Släpptid 55 min. 0 Ökl.

GST  ENDALSHÖJDENS BLACK S SE62296/2010, äg & för Elisbeth Albertsson, Liden   
Söker i god fart och stil med täta markeringar som stör kontinuiteten. Tar stånd i första släpp 
och avanserar villigt men det finns ingen fågel. Fastnar på markvittring och blir kvar 5 min på 
samma plats i andra släpp. Har därefter två tomstånd. Får en chans till men det blir åter ett 
tomstånd och hon är därmed färdigbedömd. Släpptid 40 min. 0 Ökl.

Tack till NNFK och dagens deltagare för en dag på Kölen. Bra före men i övrigt inte så goda 
förutsättningar vilket, trots många goda sökare, återspeglas i premieringslistan. Men som det 
har myntats från sporten: ”Bara att bryta ihop och komma igen!”

Mora i slutet av mars
Bengt Persson
 

UKL/ÖKL
Vallarfjället i hård vind och snö, lite fågel.
Domare: Andersson Ronny

UKL
GSH Kjapp Av Rastarkalv NO44611/2013, äg & för Wenche Porsanger, Stören
Kjapp jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i dagens alla tre släpp där han fattar ett stånd och 
reser djärvt precist fågel och är helt lugn i flog och skott, 1 Ukl HP.

EST  ÅSHAMRAS W-ROSSA SE55131/2013, äg Leif Berglund Grape Cajsa, Östersund, för Torstein Stenersen
Rossa börjar i mycket bra fart och stil för att gå upp sig till utmärkt, i fjärde släppet fattar Rossa stånd 
där hon korrigerar två gånger och fågel lättar och Rossa förföljer långt, 0 Ukl.

GST  ZETTERTJÄRNS VAMP SE43258/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vamp jagar i utmärkt fart och stil de två första släppen för att tappa lite i tungt före, i fjärde släpp har 
hon en markering som hon löser självständigt, 0 Ukl.

ESH  MYRHEDENS O-PONDUS SE29450/2013, äg & för Roland Ylander, Häggenås
Pondus jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil men blir gärna kvar i vittring och har några stopp 
och vill in till föraren då och då, 0 Ukl.

GST  ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vånna jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil hela dagen och har fågel i sitt fjärde släpp, 0 Ukl.

GSt  AIJVA-MCLEAN SE20670/2014, äg & för Frida Gröning, Njurunda
Aijva startar i mycket bra fart och stil där det blir mycket in och ut till förare för att senare tappa till 
bra fart och stil, i det tredje släppet har hon svårt att komma ut i jaktbart sök, avslutas, o Ukl.

ÖKL
GSH  FJÄLLBRUDENS KENNEX S27844/2008, äg & för Frida Gröning, Njurunda
Kennex startar i mycket bra fart och stil men har lite intresse för partner, under senare släpp jagar 
han självständigt för att i tredje släpp ha svårt att komma ut i jaktbart sök på grund av att mycket snö 
fastnar i pälsen, avslutas, 0 Ökl.

IRSH  YGGDRASIL KN-PRETO S13664/2009, äg & för Ola Arnell, Ljusnedal
Preto jagar i dagens alla fyra släpp i utmärkt fart och stil, i fjärde släpp fattar han ett stånd där han 
reser villigt på order och är helt lugn i flog och skott med en utmärkt apport, 1 Ökl Hp.

GST  KVANNILDALENS IZADORA SE40240/2012, äg & för Wanda Eliasson, Tänndalen
Iza jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil under hela dagen, i fjärde släpp har hon ett stånd utan 
resultat, 0 Ökl.

ESH  SVEABORGS LOKE SE21824/2012, äg & för Mattias Lindell, Ås
Loke jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i två för att i slutet av tredje släpp ta helt slut, 
avslutas, 0 Ökl.

IRSH J HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl , Åre
Messi jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil under hela dagen, han tar ett stånd långt ut men 
partner kommer in över en kant och stöter fåglarna där Messi är helt lugn, mot slutet av dagen 
tröttnar han lite, 0 Ökl.

GST  ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-marc Chabloz
Sessan jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil stöter fågel och går efter för långt utgår, 0 Ökl.

Jag tackar deltagarna för en trevlig dag på fjället trots hård vind och snö,
Ronny Andersson.