Bruksvallarna 20 augusti 2017

UKL/ÖKL 20170820
Domare: Jean-Marc Chabloz
Mark: Ramundberget
Förhållanden: Mulet och regn senare delen av eftermiddagen, runt 10 grader varmt. Vinden var svag till måttlig från väst. Bra riptillgång men ganska svåra vittringsförhållanden på grund av den stora regnmängden från dagen innan samt hårt tryckande fåglar.
 
FS=Fågel i Släpp
FF=Finner Fågel
 
UKL
PT  V-SKALETS TESLA SE16750/2016, äg Kristina Göransson Rudberg , Sundsvall, för Martin Rudberg
Tesla går i mycket bra fart och stil. Hon tar för sig och får med sig mycket mark i god kontakt med föraren. I tredje släpp har Tesla en stöt, förföljer en kortare sträcka men stoppas av föraren. Hon mattas av lite mot slutet. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
GSH J ZETTERTJÄRNS COMPIZ SE46995/2016, äg Niklas Köhler, Hede, för Maria Köhler
Compiz jagar hela dagen i utmärkt fart och stil. Han har ett stort och väl anpassat söks format i alla vindförhållanden, utmärkt. Compiz stöter fågel vid några tillfällen under dagen. Han stoppas två gånger och förföljer två gånger. Fem släpp, släpptid 70 minuter, 0 ukl (FS)
 
IRST  RIPFINNARENS ZME PEIGI SE27409/2016, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Peigi går under alla sina släpp i mycket bra till utmärkt fart och stil. Får med sig väldigt mycket mark i god kontakt och i väl revierande slag. Peigi har en chans på fågel som partner stöter. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
PH NO JV-16 TROLLMOSSENS NIKI NORDANVIND SE55331/2015, äg & för Nikolai Stenfors, Brunflo
Niki jagar hela dagen i mycket bra fart och stil. Han söker av anvisad mark i stora och väl revierande slag samt brukar vinden mycket bra. Niki har ett kort stånd, en ripkull lyfter och han förföljer. Situationen är utanför jaktbart avstånd. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
GST  ZETTERTJÄRNS ALIZE SE16559/2016, äg & för Sten Ove Medeskog, Kil
Alize går i bra till mycket bra fart och stil. Hon får med sig stora delar av anvisad mark och anpassar sitt sök efter terrängen i god kontakt med föraren och mycket bra reviering. Skulle önskas lite större format i den öppna terrängen. I sitt tredje släpp så stöter Alize fågel vid två tillfällen med eftergång. En liten stund senare ses hon i stånd i kanten på en myr, en ripkull lyfter i omgångar och hon är lugn i flog och skott. Tre släpp, släpptid 40 minuter, 2 ukl (FF, FS)
 
ESH  ÖDEBYGDENS O BJARKI SE31384/2016, äg & för Robert Jäder, Skellefteå
Bjarki jagar i bra till mycket bra fart och stil. Han har ett väl anpassat format i den tätare terrängen. Har några stopp under släppet. Han går upp sig under dagen vad gäller farten och visar upp ett mycket bra medvindssök i stort format. Bjarki går ner sig lite mot slutet med ett antal stopp. Han stöter en ripa men stoppas mycket bra på relativt långt avstånd. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ukl (FS)
 
GST  SANSETTERS FOO FAST SE21476/2016, äg & för Maria Sannevi, Hovås
Hedda (Foo Fast) går i bra fart och mycket bra stil när hon väl trycker på. Hon har ett godtagbart till tidvis bra format som hon visar upp i främst andra och tredje släpp. Stöter vid två tillfällen med en rejäl eftergång första gången och kan stoppas efter några meter vid andra stöt. Tre släpp, släpptid 40 minuter, 0 ukl (FS)
 
ÖKL
IRSH  RIPFINNARENS ZM JAEGER SE29359/2015, äg Johan Fredholm, Funäsdalen, för Helga Fredholm
Jaeger går i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han söker all anvisad mark i medvind mycket bra. Jaeger har en markering, justerar och står, ripor lyfter och han förföljer och utgår. Ett släpp, släpptid 10 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
IRSH  NORRLANDSGUIDENS VULKAN SE34567/2015, äg Niklas O Maria Köhler , Hede, för Maria Köhler
Vulkan jagar i utmärkt fart och stil. Han får med sig enormt mycket mark i både sidovind och medvind. I första släpp så försvinner Vulkan efter några minuter över en kant och är borta. Föraren går och letar och anmäler stånd. Han hittas i ett liggande stånd, en ripkull lyfter och han är komplett lugn i flog och skott. Apporterar bra. I andra släpp har Vulkan en stöt, stoppas efter några meter. Han har ytterligare en fin chans på fåglar som lyfter från samma område. Två släpp, 35 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRST  RIPFINNARENS ZM ENYA SE29352/2015, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Enya går i mycket bra fart och stil. Hon har ett stort och utmärkt medvindsök. En ripa flyger från ett område där Enya sågs. I tredje släpp har hon en markering på en nyslagen fågel, står, avancerar utan att kunna presentera någon fågel. Enya går ut i sök igen. Kommer tillbaka i samma område och en ripa lyfter ett 20 tal meter på sidan om Enya. Blev tyvärr ingen jaktbar situation. Fyra släpp, släpptid 65 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
IRVSH  RUBA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Curt jagar i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra och väl anpassat söks format i olika vindförhållanden. I andra släpp så stöter partner ripor vid tre tillfällen. I tredje släpp hittas Curt i stånd med lätt viftande svans för att stelna någon sekund innan föraren ger resnings order. Han avancerar villigt och reser något oprecist en ripa. Curt är komplett lugn i flog och skott och apportera bra. Tre släpp, släpptid 50 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRSH  YGGDRASIL PL MICRO-RAGGE SE57810/2012, äg & för Gun-britt Bent, Funäsdalen
Ragge börjar i mycket bra fart och stil. Han bibehåller sin fina stil men går ner sig lite i fart. I andra släpp går han i mycket bra fart och stil hela släppet. Han stöter en ripa och stoppas av föraren precis inom gränsen. Stöter i samma släpp vid ytterligare två tillfällen och stoppas. Det blev lite för många chanser och han utgår. Två släpp, släpptid 35 minuter, 0 ökl (FS)
 
PH  BORGEFLON'S JL UZI SE46323/2011, äg Anders Halvarsson, Funäsdalen, för Anders Halvarsson
Uzi jagar i mycket bra fart och stil. Hon blir lite ensidig i första släpp men går sedan upp sig och visar upp ett mycket bra söksformat trots riktningsändringar under släppet. Går ner sig lite mot slutet av tredje släpp. Avslutar ändå sista släpp mycket bra. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ökl (FS)
 
PT  BORGEFLONS BS AGDA SE28207/2016, äg & för Reino Unosson, Edsbyn
Agda går i mycket bra fart och stil. Hon söker mycket bra oavsett vind riktning. I första släpp så förföljer hon en ripa några meter innan hon stoppas av föraren. Agda har under dagen ett par goda chanser. Hon tröttnar mot slutet av tredje släpp. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ökl (FS)
 
Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
 
Frösön 2017-08-24
Jean-Marc Chabloz


UKL 20170820
Domare: Kerstin Frändegård
IRVSt  Rubra Alba Diva Dior se19252/2016, äg & för Kjell Moen, Funäsdalen
Diva startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora fina slag med mycket bra reviering, god kotakt. I andra släpp börjar hon med "piparejakt" men visar sen ett stort fint  medvindssök.Fortsätter sen i alla sina släpp att visa ett mycket bra sök.
 55 min  0 ukl
 
Pt  East Meadows Rock'N'Roll Madonna SE19627/2016, äg & för Silje Toft, Orrviken
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag på båda sidor. Har några markeringar på småfågel som hon ordnar upp själv. God kontakt. I andra släpp är farten utmärkt, lägger upp ett stort väl anlagt medvindssök, förföljer ripa som partnern stött. I senare släpp fortsätter hon med sitt goda sök, resp. överflygare, har ett stånd utan resultat. 55 min  0 ukl
 
GSh  Avalonian's Frost SE18520/2016, äg Helene Stensby, Mangskog, för Jon Eirik Stensby
Startar i mycket bra fart och stil, får mycket mark med sig, god kontakt. Börjar halta så vi bryter, han får vila ett tag. I början av nästa släpp jobbar han på men inte med samma intensitet. I senare släpp visar han ett stort utmärkt medvindssök, fortsätter sen visa mycket bra sök där han nyttjar mark och vind i sina släpp.
55 min  0 ukl
 
GSh  Zettertjärns Äzkil se14712/2016, äg Åsa Franken Holten, Borlänge, för Torbjörn Holten
Börjar i mycket bra fart och stil, lite ungdomligt ,fastnar ibland på markvittring men kommer sig ut i ett bra sök, god kontakt. I andra släpp i medvind blir söket lite ojämnt, lite stopp ibland. I senare släpp går han upp sig och får med sig bra med mark, han jobbar på något men stöter och går efter. Kommer tillbaka stöter igen och efter. Fortsätter jobba hela dagen.
55 min  0 ukl
 
GSh  Zettertjärns Be Lucky Bliz SE30744/2016, äg & för Carina Larsson, Malung
Blizz startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag där mark och vind nyttjas på bästa sätt. God kontakt. I andra släpp visar han ett mycket bra medvindssläpp, stöter ripkull och hänger på en bit. Blizz fortsätter att visa ett mycket bra sök dagen igenom.
55 min  0 ukl
 
GSt  Sansetters Tuesday se21477/2016, äg & för Susann Hortell, Hörnefors
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken mesta tiden i stora fina slag, stoppar upp ibland. I med vind önskas bättre marktäckning, jobbar sen på i alla sina släpp även om hon tidvis tappar lite intensitet.
55 min  0 ukl
 
ESt  Snö Flinga SE18743/2016, äg & för Lennart Pakki, Mora
Flinga går i utmärkt fart och mycket bra stil, lägger upp ett stort sök med mycket bra reviering. Har några korta stopp på småfågel. Visar i andra släpp ett mycket bra medvindssök. Fortsätter hela dagen visa samma stora fina sök, stöter ripor tillsammans med partnern och förföljer.
55 min   0 ukl
 
GSt  Endalshöjdens Dolly Parton SE57543/2015, äg Jean-marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson
Dolly går i mycket bra fart och stil, visar en del stora fina slag men är lite ojämn, lite kompisspring i början. Hon ses jobba på något men stöter och förföljer. I andra släpp går Dolly upp sig, visar ett fint sök och får mycket mark med sig. Fortsätter jobba på hela dagen även om intensiteten avtar något mot slutet.
55 min  0 ukl
 
GSh  ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
Azk startar lite småskuret men när han efter ett stånd på småfågel som han löser själv kommer igång visar han ett något ojämnt sök i mycket bra fart och stil.God kontakt. I andra släpp är intensitet och format bättre men önskar bättre marktäckning i detta medvindssläpp. I senare medvinssläpp täcker han marken mycket bra och fortsätter söka bra dagen ut.
55 min  0 ukl
 
GSt  ZETTERTJÄRNS ÄLZKLING se14719/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
Startar i utmärkt fart och mycket bra stil. Lägger upp ett stort sök där vind och mark nyttjas mycket bra. FIS .God kontakt. Visar genom hela dagen  sök av hög klass. Stöter tillsammans med partnern och förföljer.
55 min  0 ukl
 
Pt  V-skalets Jaga SE16751/2016, äg Maritha Fors, Brunflo, för Anders Eriksson
Jaga går i utmärkt fart och mycket bra stil. Avsöker marken i stora fina slag, god kontakt. Nyttjar vind och mark bra, dock har hon tendens att ibland slå bakåt. Fortsätter genom dagen att visa ett mycket bra sök.
55 min 0 ukl
 
ESt  Falcsagans Vera se48147/2016, äg & för Margaretha Halvarsson, Lit
Vera startar i utmärkt fart och mycket bra stil. Avsöker marken i stora fina slag med god kontakt, har några korta stopp ibland. I senare släpp fortsätter Vera mycket bra, nyttjar mark och vind, får mycket mark med sig men blir i något släpp lite öppen i söket.
55 min  0 ukl
 
IRVSt  Rubra Alba Doris Day SE19253/2016, äg & för Anna Corin, Getinge
Doris startar i bra- mycket bra fart och bra stil. Avsöker marken i god kontakt. Större bredd och mer intensitet önskas. I senare släpp fortsätter hon jobba på, gör en del riktigt bra slag men helheten på söket blir något ojämnt.
55 min  0 ukl
 
GSt  Fjällpilens IE Valenciennes SE16273/2016, äg & för Wanda Dalsten, Funäsdalen
Gör något litet kort slag, då i bra fart och stil men kommer sig inte ut i sök. Får en liten chans till men vill idag inte lämna matte.
17 min   0 ukl
 
Stort tack till NNFK för att jag fick döma denna härliga unghundsklass med så många lovande talanger och trevliga förare! Vädret var perfekt i början av dagen, kom sen några regnskurar som tidvis var ganska intensiva. Ripor fanns , hade gärna haft flera men tyvärr lyckades ingen av hundarna få till det.
 
Åsgård 22/8 2017
 
Kerstin Frändegård
 

UKL 20170820
Mark: Kölen Nord
Domare: Niklas Köhler

ESH Herrskapets Our Bandit SE34206/2016, äg & för Marika Bladin, Falun
Startar upp i mycket bra fart och stil men har en del stopp som stör helhetsintrycket. Går upp sig i andra försöket , stöter ripa och går efter. Finns ripa i marken som inte nyttjas även i det tredje släppet. Jobbar på bra hela dagen men lyckas inte med fåglarna. EB: FS, 4 släpp totalt 50 min, 0 Ukl

IRST Remkilens X-brända SE20767/2016, äg & för Eva Magnusson, Kållered
Brända är en hund som går i utmärkt fart och lätt fin stil. Hon får massor med terräng med sig i god kontakt med sin förare. Hon är verkligen en fröjd att se i marken. Går efter ripor ordentligt i sitt tredje släpp. Tröttnar något i slutet av dagen. EB: FS, 4 släpp totalt 50 min, 0 Ukl

IRSH Ripfinnarens ZME Giron SE27414/2016, äg & för Kjell Bygdeståhl, Åre
Giron startar i bra till mycket bra fart och stil. Tappar lite fokus i slutet av släppet och kommer in till föraren. Går upp sig utöver dagen och går bra. Hamnar i område med massor med fågel men lyckas inte fästa något stånd. Respekterar flygande fågel på ett bra sätt. Mattas en aning i sitt sista försök. EB: FS, 4 släpp totalt 52 min, 0 Ukl

GST Endalshöjdens Debby Ryan SE57542/2015, äg & för Sofie Stafås, Lima
Debby startar lite försiktigt och det syns att hon har en växel till. Går upp sig markant i sina resterande släpp och söker då i mycket bra fart och stil i ett bra söksupplägg. Revierar marken lagom stort i bra kontakt. Finns fågel i 2 utan hennes släpp men hon lyckas inte idag. EB: FS, 4 släpp totalt 56 min, 0 Ukl

EST Högfjällshundens Aija SE18367/2016, äg & för Rasmus Karlsson, Långsele
Aija i mycket bra fart i lätt livlig stil. Har ett lite småskuret söksupplägg med en del markeringar som löses självständigt. Blir bättre kontinuitet på söket utöver dagen. Fågel stöts med eftergång. Mattas en aning i sista försöket. Lyckas inte idag. EB: FS, 4 släpp totalt 54 min, 0 Ukl

EST Herrskapets Our Red Rose SE34207/2016, äg & för Claes Kennedy, Kungsbacka
Rose går i mycket bra fart i lätt livlig stil. Något småskuret sök där större bredd är önskvärd. Hamnar in i område där det finns fågel, stöter och är lugn. Fortsätter med ett bättre sök efter fågelkontakten. Lyckas inte idag. EB: FS, 4 släpp totalt 52 min, 0 Ukl

PH Venatio´s Vilde Bill SE19081/2016 , äg & för Daniel Abrahamsson, Moliden
Bill i mycket bra fart och kraftfull stil. Han får mycket terräng med sig på bredden i bra format. Fortsätter sitt goda sök hela dagen men lyckas inte. Har chans på fågel i de sista 2 släppen. EB: FS, 4 släpp totalt 57 min, 0 Ukl

PH Ventio's Vassberg SE19079/2016, äg & för Patrik Wennberg, Örnsköldsvik
Vassberg i mycket bra fart och kraftfull stil. Får mycket terräng med sig i god kontakt med sin förare. Vi ser han ta stånd, fågel lättar utom skotthåll. Vassberg går långt efter de flygande fåglarna. Kommer tillbaka och stöter fågel vid 3 tillfällen till och han går tyvärr ej att stoppas. Vassberg är lite för rå ännu, bättre lycka vid nästa tillfälle. EB: FF, 2 släpp totalt 32 min, 0 Ukl

EST Ohlsmyrens Billy Jean SE19179/2016, äg & för Lars Magnusson, Brunflo
Jean i mycket bra fart och lätt fin stil. Större format är önskvärt i den öppna terrängen. Vi går i mark dit vi sett fågel flyga. Ripa lättar i terrängen utan hundens förskyllan. Senare osäkert stånd, ripa lättar något oprecist framför Jean som är helt lugn i flog och skott. EB: FF, 2 släpp totalt 33 min, 2 Ukl

GST Fjällpilens IE Normandie SE16275/2016, äg & för Stig Kokkvoll, Ålen
Normandie i mycket bra till utmärkt fart och stil. Går stort och rejält men ändå förutsägbart och i god
kontakt. Går mycket bra hela dagen och har en jättechans på ripkull i marken som föraren trampar upp.
Tyvärr lyckas det inte för Normandie idag. EB: FS, 4 släpp totalt 56 min, 0 Ukl

PT Venatio's Viola SE19075/2016, äg & för Regina Lindberg, Arnäsvall
Viola i mycket bra fart och lätt fin stil. Startar upp dagen lite ostrukturerat men det bättrar sig för
varje släpp. I det sista släppet söker hon utmärkt. Har några chanser på fågel under dagen men
lyckas inte få till det. EB: FS, 4 släpp totalt 60 min, 0 Ukl

Björnliden 20170905
Niklas Köhler

Gräftåvallen 7 september 2017

UKL/ÖKL 20170907, Gräftåvallen
Domare: Kristina Edh
 
En fin dag på fjället med sol,sydvästlig vind, mycket fågel, trevliga hundar och förare.Tack för superfikat som kommissarien ordnat ;)
 
PT  EAST MEADOWS ROCK'N'ROLL MADONNA SE19627/2016, äg & för Silje Toft, Orrviken
Madonna startar dagen något omoget, jagar i bra fart och stil, får med sig bra med mark där mera bredd och djup skulle önskas, tar ett vackert stånd , avancerar villigt fram utan att påvisa vilt. Senare går Madonna upp sig jagar i mycket bra fart och stil, stöter fågel tillsammans med partner som förföljs friskt. I sitt sista släpp tar Madonna ett fast stånd i björkdunge,på order tar hon ett par steg, ripor lättar och Madonna är komplett lugn i flog och skott. EB: FF,FS 3 släpp 40 min, 2 UKL
 
EST  OHLSMYRENS NORMA JEAN SE19178/2016, äg & för Roland Ohlsson , Oviken
Norma startar oinspirerat, avsöker marken i bra till tidvis mycket bra fart och mycket bra stil där mera bredd och djup önskas. Vid partners stånd kallas Norma in och det är den injektion hon behöver, jagar nu med stor inspiration. Norma dras av föraren. EB:FS, 2 släpp 25 min, 0 UKL
 
PT  OHLSMYRENS P WILDA MATILDA SE41364/2016, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Wilda jagar i mycket bra fart och stil, tar med sig den mark som ska avsökas med mycket god bredd, vi ser Wilda i ett flott stånd på fjällkant, Wilda korrigerar sig och partner kommer in i situationen , de förföljer friskt ripflock. Senare går Wilda ett stort öppet sök i utmärkt fart och stil,där hon blir egenrådig, drages av föraren. EB: FF, 2 släpp, 30 min 0 UKL
 
IRVST  RUBRA ALBA DIVA DIOR SE19252/2016, äg & för Kjell Moen , Funäsdalen
Diva avsöker marken i mycket bra fart och stil, får med sig massor av terräng på bredden , kommer in i partners situation och förföljer ohämmat ripflock.I senare släpp fortsätter Diva sitt goda sök, ses i stånd långt ute, föraren reser på håll och Diva reser villigt, precis och länge ripor.EB:FS,FF,2 släpp, 25 min 3 UKL

PT  OHLSMYRENS P FJÄLLKANTARELL SE41363/2016, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Fjälla jagar av marken i mycket bra fart och stil, får med sig massor av mark i bredd och djup, stöter fågel i flera omgångar som förföljs friskt. Senare går Fjälla ett stort öppet sök i utmärkt fart och stil, blir egenrådig och drages av föraren. EB: FF,FS, 2 släpp, 30 min 0 UKL
 
PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
Zaga jagar av marken i mycket bra fart och stil, får enormt mycket mark med sig i bredd och djup och med mycket god kontakt med sin förare, Z har flera markeringar som hon löser själv.Fortsätter sitt mycket goda sök hela dagen tar ett stilfullt stånd, fåglar lättar när föraren kommer till, Zaga är komplett lugn i flog och skott, apporterar bra. EB: FF,FS,3 släpp, 45 min 2 ÖKL
 
IRST  NORRLANDS GUIDENS ELDIBAKEN SE12661/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden
Eldi avsöker marken i mycket bra fart och stil, får med sig mycket mark i god kontakt med föraren. Fortsätter senare sitt goda sök, tar ett osäkert stånd långt ut, fåglar lättar när föraren är på väg fram, Eldi är lugn i flog och skott, apporterar bra. Fortsätter dagen ut sitt goda sök i varierande terräng utan att mattas, har chans på fågel. EB: FF,FS,5 släpp , 65 min 2 ÖKL
 
PT J LANGGRUBBANS GREAT BRITTANY SE16359/2015, äg & för Lisa Anna Eriksson Fors Ward, Höla
Britt jagar i mycket bra fart och stil, får med sig enormt med terräng i ett öppet sök. I slutet av dagen tar B ett vackert stånd mot bergshylla, på resningsorder tvekar hon om hon ska hoppa upp på hyllan eller springa runt, hon väljer att springa runt  (smart),nytt stånd, reser kort på order, komplett lugn i flog och fällning, på order går hon direkt till den fällda fågeln, apporterar men tyvärr släpper hon den halvvägs och kan ej förmås att komma in med fågeln. EB:FF, 4 släpp, 50 min 0 ÖKL

IRST  NORRLANDS GUIDENS LUREMUS SE45278/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden
Luremus jagar i bra fart och stil i ett något trångt sök, under dagen går Luremus upp sig och får med sig terrängen med god bredd och djup , jagar i god kontakt med sin förare, stöter fågel och är helt lugn. Håller dagen ut. EB: FS,FF, 5 släpp, 65 min. 0 ÖKL

GST J ÅSHÖJDENS THORA SE36228/2014, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm
Thora jagar i bra tidvis mycket bra fart och stil, hon har ett mycket systematiskt sök men blir ensidig då hon vill jaga på biotopen. Senare fortsätter Thora sitt systematiska sök, i öppen terräng lägger hon söket på bredden och får med sig bägge sidor av terrängen. I tät och stenig , besvärlig terräng avsöker T terrängen utmärkt. Thora ser en överflygare som hon tyvärr hänger på. EB:FS, 3 släpp, 40 min 0 ÖKL
 
PT J ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
 Winja avsöker marken i mycket bra fart och stil, får med sig mycket mark i god kontakt med sin förare. Fortsätter senare sitt goda sök i varierande biotop, finnes i stånd, avancerar fram tillsammans med föraren i etapper, nytt stånd, kort resning, kull lättar och det gör dessvärre Winja också och förföljer för långt för denna klass. EB: FF,FS, 2 släpp, 35 min 0 ÖKL

Krok 22/9 2017
Kristina Edh

Stugun 3 september 2017

Domare: Kjell Åke Gerdin
Markledare: Per Grönlund
Blandparti: UKL/ÖKL 2017 09 03
Förhållanden: Svag vind som ständigt växlade rikting. Mestadels sol och under dagen lite för varmt. Bra fågeltillgång.

UKL
Endalshöjdens Dylan SE57537/2015 ägare och förare Ingvar Sydström, Åre
Dylan startar sitt första släpp vid en ledningsgata där han jagar med mycket bra fart och stil i ett sök med bra reviering, djup och söksbredd. Detta förbättras i andra halvan av släppet när vi kommer upp på en myr där han visar upp ett utmärkt medvindssök i utmärkt kontakt med sin förare. Utnyttjar vinden mycket bra resten av sina släpp och får med sig marken på ett mycket bra sätt. Hittas i stånd i skogskant vid myr. Avancerar villigt till nytt stånd, reser villigt men oprecist fågel som lättar vid sidan om Dylan som är helt lugn i flog och skott. En stark hanhund som vi säkert kommer att få höra mer av i framtiden.
FF, totalt 57 min, 3 släpp, 2 UKL.

Sotborrens Vilje-Stark SE23934/2016 ägare Martin Uddh & Johanna Ström Eriksson, förare Martin Uddh, Ljusdal
Stark jagar i bra fart och stil i ett sök med utmärkt reviering, söksbredd och djup i utmärkt kontakt med sin förare. Fattar ett stilfullt stånd vid skogskant och avancerar i omgångar till nya stånd utan att presentera fågel. I sitt nästa släpp går han i mycket bra fart och stil som han håller dagen ut. Har senare under dagen några markeringar som han löser självständigt. I sista minuten av sin jaktdag hittas han i ett nytt stilfullt stånd i dike vid myrkant. Avancerar till nytt stånd och reser sen villigt och precist  orrhönor. Lugn i flog och skott. En kraftfull hund som till slut hittade sina fåglar.
FF, totalt 75 min, 5 släpp, 2 UKL.

Sotborrens Vild-Vittra SE23933/2016 ägare och förare Johanna Uddas, Edsbyn
Vittra visar upp ett sök i utmärkt fart och stil med en utmärkt reviering, format och djup. Försvinner men hittas snart i stånd i skogsridå vid myr. När föraren närmar sig reser hon mot låg gran utan att fågel kan observeras och hon fortsätter sitt sök. Kort därefter ses Vittra förfölja orrtupp ute på myren men avbryter på föraren kommando och kommer åter, tar nytt stånd och avancerar villigt i omgångar utan fågel. Fortsätter sitt utmärkta sök hela dagen och precis när dagen skall avslutas hittar vi henne i en glänta i ett stramt, stilfullt stånd. Reser villigt och precist tjäderhöna och är helt lugn i flog och skott. En mycket trevlig tik som avslutade på bästa sätt.
FF, totalt 75 min, 5 släpp, 1 UKL.

ÖKL
Zettertjärns Volet SE43260/2013 ägare Kristina Edh, Järpen och Ulrica Reunanen, Krokom, förare Ulrica Reunanen, Krokom
Volet (Vittra) jagar i mycket fart och stil i ett sök där hon får med sig den anvisade terrängen på ett mycket bra sätt. Går i nästa släpp upp sig och går i utmärkt fart och stil med utmärkt reviering, format och djup i utmärkt kontakt med sin förare. Hittas i stånd i skogsbacke nära en myr, avancerar villigt utan att presentera fågel. Ses senare jobba på löpa vid hyggeskant och orrtupp lättar en bit ut på hygget innan Vittra lyckats spika den. Fortsätter dagen ut sitt fina sök men lyckas tyvärr inte idag.
FS, totalt 77 min, 5 släpp, 0 Ökl.

Imingens EK Back in Black S66435/2008 ägare och förare Monica Garbeklint, Östersund
Black (AC) går i mycket fart och stil i ett utmärkt sök och hon jagar erfaret av ett område med en myr vid sjökant på ett utmärkt sätt i utmärkt kontakt med sin förare. Senare blir hon borta en stund och vi  går för att leta efter henne på andra sidan en stor myr. När vi närmar oss lättar en gigantisk tjädertupp en bit bort efter myrkanten och AC tittar fram utan att förfölja fågeln varefter hon kommer in till sin förare. Hon fortsätter sitt utmärkta sök hela dagen och förvinner en stund på slutet men kommer åter. En härlig skogshund som tyvärr inte lyckades idag.
FS, totalt 79 min, 5 släpp, 0 Ökl.

Vill tacka provledningen och de genomgående positiva deltagarna för en mycket trevlig jaktdag i skogen. Hög klass på hundar och marker som dessutom genom min eminente markledare Per gav alla hundar chans på fågel. Härligt med en gemensam långlunch för båda partierna mitt på dagen när solen stod som högst.
Högsnäs, 11/9 2017 Kjell-Åke Gerdin

Edevik 9-10 september 2017

UKL/ÖKL 20170910
Domare: Jean-Marc Chabloz
Mark: Edevikfjället mot Hösjötjärnen
Förhållanden: Mulet och tidvis regnskurar, runt 5-6 grader varmt. Vinden var svag till måttlig från öst. Mycket bra riptillgång med 7-8 fina kullar
 
FS=Fågel i Släpp
FF=Finner Fågel
 
UKL
GST  ENDALSHÖJDENS DEBBIE HARRY SE57539/2015, äg & för Inga-lill Rosenius, Dvärsätt
Debbie går hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon får med sig all anvisad mark i stora och väl revierande slag oavsett vinden. Debbie hittas i stånd med lätt viftande svans, hon fastnar och blir lite trög men till slut lyckas förarens att få Debbie därifrån. I fjärde släpp stöter partner ripor som båda hundarna förföljer. I femte släpp ser vi Debbie i stånd, en ripkull lyfter framför henne och hon är komplett lugn i flog och skott. Fem släpp, släpptid 75 minuter, 2 ukl (FF, FS)
 
GSH  ENDALSHÖJDENS DYLAN SE57537/2015, äg & för Ingvar Sydström, Åre
Dylan börjar lite försiktigt men jagar sen i mycket bra fart och stil. Han har ett väl anpassat söks format och revierar mycket bra. Han har en stöt i första släpp och är komplett lugn i flog. Dylan ses i stånd i en liten skogsdunge, avancerar på order och reser precist och villigt en ripkull och är komplett lugn i flog och skott. Tröttnar lite mot slutet. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 1 ukl (FF, FS) 
 
GSH  ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
Azk går hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han söker all anvisad mark i stora och väl revirande slag i både med och motvind. Stånd, en ripkull lyfter precist framför honom och han är lugn i flog och skott. Stöter ripor och förföljer med partner. Azk går i sitt sista släpp 30 minuter utan att visa några trötthetstecken. Fyra släpp, släpptid 75 minuter, 1 ukl (FF, FS)
 
GST  ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg Fredrik Kristina Ohlsson Edh, Mörsil,
för Annette Ohlsson
Anizette har några stopp i början av dagen men jagar sen i mycket bra fart och stil. Hon har ett väl anpassat söksformat i alla vindförhållanden. Hon är lätt att följa oavsett terräng. Stånd, avancerar mycket försiktigt och en ripa lyfter ganska långt framför Anizette, komplett lugn i flog och skott. Tre släpp, släpptid 45 minuter, 3 ukl (FF, FS)
 
ÖKL
GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil
Olga jagar i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra söksupplägg och får med sig väldigt mycket terräng i god kontakt. Har en markering som hon löser ut. I början av andra släpp så ses Olga tillsammans med partner förfölja en ripa och utgår. Två släpp, släpptid 15 minuter, 0 ökl (FS)
 
GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg & för Susanne Vesterinen, Ramsjö
Vagabond går i bra till mycket bra fart och stil. Han söker av stora delar av anvisad mark. I början av andra släpp går han i ett kort stånd i en liten skogsdunge, det lyfter några ripor som han och partner förföljer och utgår. Två släpp, släpptid 20 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
GST J ZETTERTJÄRNS YAKIRA SE21216/2014, äg Kalle Eriksson, Funäsdalen, för Kristina Edh
Ykira jagar i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra och väl anpassat söksformat i de olika vindförhållandena. I början av andra släpp förföljer Ykira och partner ripor och utgår. Två släpp, släpptid 20 minuter. 0 ökl (FS)
 
PT J ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Winja jagar hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon har söker utmärkt i stora och väl revierande slag. Winja har under dagen ett par chanser. I dagens sista släpp så kastar hon sig i ett stånd, en ripkull lyfter framför henne och hon kan tyvärr inte hålla sig och förföljer. Fem släpp, släpptid 75 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
IRVSH  RUBRA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Curt går i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra söksformat och är lätt att följa. Har en markering och stoppas vid partners fågelarbete. Släpps igen och kort därefter ses Curt förfölja en ripkull och utgår. Ett släpp, släpptid 15 minuter, 0 ökl (FS)
 
PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
Zaga jagar i mycket bra fart och stil. Hon får med sig all anvisad mark i de olika vindförhållandena i god kontakt. Stånd, justerar, avancerar i etapper, en ripkull lyfter en bit framför henne. Zaga är komplett lugn i flog och skott och apporterar den utlagda fågeln mycket bra. I andra släpp så tappar hon lite intensitet och fastnar stundtals i markvittringen. I tredje släpp återupptar hon sin fina fart, har en chans på fågel och avslutas. Tre släpp, släpptid 45 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRVST  RUBRA ALBA CHARA SE50336/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Chara går ut ett slag och ses gå efter en ripa tillsammans med partnern och utgår. Ett släpp, släpptid 1 minut, 0 ökl (FS)
 
Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
Frösön 2017-09-20
Jean-Marc Chabloz

UKL/ÖKL 20170909,
Domare: Kerstin Frändegård

EST ANJESKUTANS ASKA SE62080/2012, äg Veronica Hammarfjäll, Järpen, för Björn Hammarfjäll
Aska startar i bra tidvis mycket bra fart och bra stil. Avsöker den anvisade marken i god kontakt. Något större bredd, djup och intenstitet önskas. Ses i stånd, ripor lättar när vi närmar oss, Aska hänger på en bit men stoppas.Fortsätter genom dagen med sök som tidigare, har flera stånd med försiktig resning utan resultat. 80 min 0 ökl

PH BORGEFLON'S MP XORRO SE21199/2014, äg & för Tryggve Kolstad, Duved
Xorro går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora slag, står men löser. Nytt stramt stånd, reser bra på order, utan resultat. Visar i senare släpp ett stort,något öppet medvindssök, vi ser ripor i luften i område där Xorro sen kommer ifrån.Hittas i stånd,ripor lättar, helt lugn i flog och skott,apporterar korrekt. 40 min 2 ökl

ESH MAC PERSSON'S BAMSE SE33239/2014, äg & för Bertil Norén, Östersund
Bamse går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i god kontakt, där han gör en del bra slag men har en del stopp vilket skämmer söket, blir något ojämn. Fortsätter som tidigare, fastnar lite på markvittring. Står inne i ris, löser, ser en ripa i luften och Bamse är lugn. Nytt stånd, preciserar, ripan lättar det skjuts men Bamse går tyvärr efter för långt.
55 min 0 ökl

IRVSH RUBRA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Startar i mycket bra fart och stil. Lägger upp ett bra sök i den täta vegetationen , önskar mer bredd och djup när det sen öppnar upp.I andra släpp visar han ett bra medvindssök som dock önskas djupare, tar stånd, reser villigt men utan resultat. Jobbar sen på i alla sina släpp men lyckas inte idag trots fågel i släppen.
80 min 0 ökl

GSH ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg & för Susanne Vesterinen, Ramsjö
Går i bra till mycket bra fart, bra stil. Avsöker marken i fina slag men önskar mer kontinuitet, avslutar släppet lite småskuret. Går upp sig i andra släpp och visar riktigt bra medvindssök. Fortsätter jobba på i alla sina släpp, stöter ripa och är acc. lugn. 80 min 0 ökl

GST ZETTERTJÄRNS VOLET SE43260/2013, äg & för Ulrica Reunanen, Krokom
Startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i god kontakt, bra söksupplägg i tät vegetation. När det öppnar upp önskas större bredd och djup i söket. I andra släpp går hon upp sig och visar ett bra medvindssök där vind och mark nyttjas.Fortsätter bra, stöter ripa och går tyvärr efter för långt.
40 min 0 ökl

IRVST RUBRA ALBA CHARA SE50336/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Chara går i mycket bra fart och stil, lägger upp ett stort bra medvindssök där hon får bra med mark med sig, blir dock lite ensidig.Fortsätter genom dagen att söka bra, tar stånd, reser på order och är lugn i flog och skott. Tyvärr vill hon inte apportera den utlagda ripan.
55 min 0 ökl

Tack NNFK för förtroendet att döma och tack för en trevlig dag på fjället alla härliga förare!!
Åsgård 15/9 2017
Kerstin Frändegård

UKL/ÖKL 20170909,
Domare: Trond Kolstad

ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg Jean-marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson
I bak/sidevind og åpent terreng starter Dolly ut ungdommelig i god fart fin stil og lett livlig aksjon revierer noe tett i god kontakt med fører. Makkers stand,  har også sjanser på ryper. På slutten av en lang dag  finnes Dolly i stand sammen med makker når fører nærmer seg letter rype presist foran Dolly som forfølger både langt og herlig i skuddet. Tildeles 3 ukl.
 
 
ENDALSHÖJDENS DYLAN SE57537/2015, äg & för Ingvar Sydström, Åre
I Åpent terreng med god vind i mot starter Dylan ut i meget stor fart fin stil og kraftfull aksjon revierer anviste terreng prima i god kontakt med fører. Stand langt ute når fører nærmer seg reiser Dylan villig og presist rypekull komplett rolig oppflukt/skudd. Senere ny stram stilfull stand rype letter presist foran roes oppflukt/skudd, senere støkkes rype som forfølges herlig. Dylan viser dagen igjennom et klassesøk i alle biotoper og vindretninger, en glimrende Unghund som med glede Tildeles 1 ukl.
 

ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg Fredrik Kristina Ohlsson Edh, Mörsil, för Annette Ohlsson
I god vind i mot starter Anizette ut i god fart fin stil og lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i meget god kontakt med fører. Jakter dagen igjennom noe ungdommelig, har 2 makkers stand og flere sjanser på ryper så på slutten fester Anizette stand rype letter noe upresist foran er komlett rolig i oppflukt/skudd og tildeles 3 ukl.
 
 
ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
I god vind i mot starter Anizette ut i god fart fin stil og lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i meget god kontakt med fører. Jakter dagen igjennom noe ungdommelig, har 2 makkers stand og flere sjanser på ryper så på slutten fester Anizette stand rype letter noe upresist foran er komlett rolig i oppflukt/skudd og tildeles 3 ukl.
 

J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
I medvind og kupert terreng starter Zaga ut i meget stor fart fin stil og lett livlig aksjon revierer anviste terreng meget godt i kontakt med fører. Sees i stand rype letter presist foran men er dessverre utenfor jaktbart hold. Makkers stand, har flere sjanser på ryper. En tiltalende hund som ikke helt har dagen. 0 økl
 
 
J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil
Olga starter ut i god fart fin stil og lett aksjon revierer anviste terreng noe tett i god kontakt med fører. Makkers stand. Senere søkker Olga ryper og forfølger avsluttes. 0 økl


J ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vånna starter ut i meget stor fart fin stil lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i god kontakt med fører, bruker vind og terreng fornuftig. Senere støkker makker rype, Vånna finnes i stram stilfull stand ryper letter noe upresist foran Vånna som er rolig oppflukt/skudd,bruker litt tid på apporrtere utlagt rype men godkjennes. Senere letter rype i anvist terreng,stand i lag med makker går villig på uten presentere fugl.Tildeles 2Økl
 
 
GST J ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-marc  Chabloz
Vånna starter ut i meget stor fart fin stil lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i god kontakt med fører, bruker vind og terreng fornuftig. Senere støkker makker rype, Vånna finnes i stram stilfull stand ryper letter noe upresist foran Vånna som er rolig oppflukt/skudd,bruker litt tid på apporrtere utlagt rype men godkjennes. Senere letter rype i anvist terreng,stand i lag med makker går villig på uten presentere fugl.Tildeles 2Økl

Jättendal 9-10 september 2017

UKL/ÖKL 2017-09-09
Domare: Magnus Lilja
Mark: Jättendal, Kungsgårdsvallen
Förhållanden: 13-14 grader, mulet och några regnskurar. Väldigt blött i marken. Svag vind.
 
UKL
GST SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg Susann Hortell & för Lars-Erik Fällman, Hörnefors
1: T går i mkt bra fart & stil, får bra med mark avsökt i bra kontakt med sin förare.
2: Går upp sig vad gäller regelbundenheten. Får en orrhöna på vingarna och tar en liten tur efter.
3: Börjar med att ta stånd, dock ingen fågel hemma. Jobbar därefter intensivt släppet ut.
4: Står på dagen ut.
0pr UKL 62min
 
IRST REMKILENS X-BRÄNDA SE20767/2016, äg & för Eva Magnusson, Kållered
1: B startar i mkt bra fart & stil, kunde önska ngt mer bredd. Kommer in i område där ngt skrämmer henne, och har svårt att komma sig ut i sök  (Partiet ser senare Björnskit).  Släpper sig senare i glesare mark ordentligt ut och revierar fint och får mkt mark avsökt.
2: Lägger direkt ut stort och flott, men när vi kommer in i tätare vegetation, blir det inte samma flyt och det blir en del stopp och lite plottrigt.
3: Gör sitt bästa släpp, går stort men i bra kontakt, och bra kontinuitet.
0  pr UKL  59min
 
IRSH NICK SE36204/2016, äg & för Berit Mattsson, Tomelilla
1: N går i mkt bra fart & stil, i en kraftfull galopp. Har till att börja med lite svårt att komma sig ut, men går senare i stora fina slag i bra kontakt.
2: Mkt bra flyt, jobbar hela tiden, dock ngt struligt upplägg och kunde ta för sig mer på bredden.
3: Lättar en fågel från träd i vår närhet. Jobbar bra halva släppet, men sedan är det slut på bränsle och vi avslutar.
0pr UKL  51min
 
PT SOTBORRENS VIDA-VIDDER SE23932/2016, äg & för Åsa Langgren, Sundsvall
1:  V går i mkt bra fart & stil, får mkt mark avsökt i ett metodiskt sök, blir borta en liten stund, hittas i sök, i slutet av släppet lättar en fågel i område där V befinner sig.
2: Jobbar oförtrutet vidare i medvind, tar stånd ute på hygge, avancerar fram några steg och tar nytt stånd. På väg upp till henne lättar orre precist framför och hon är helt lugn i flog och skott. En mkt fin situation.
1pr UKL HP  40min
 
EST HERRSKAPETS OH PRETTY ROSE SE34210/2016, äg & för Inger Östh, Kareby
1: Z går i utm fart & stil, får enormt svår mark i form av halv djungel och träsk, men hon får all intressant mark avsökt i bra kontakt.
2: Fortsätter sitt flotta sök, dock en del onödiga stopp.
3: Fortsatt hårt jobb och nu flyter det på bättre igen.
4: Markerar , tar kort stånd, går på men ingen hemma.
0pr UKL  59min
 
ÖKL
PT BLONDIESTAR SE48078/2013, äg & för Martina Håkanson, Fritsla
1. B går i mkt bra fart & stil, revierar till en början mkt fint i bra kontakt, blir borta, sökes, kommer åter, ut igen och blir borta igen.
2: Går fortsatt stort och kraftfullt, men kontakten är inte den bästa, blir borta flera gånger utan att vi inte riktigt vet var vi har henne.
3: Även i detta släppet är det stort format, men nu känns det ändå som om vi vet i vilket område hon befinner sig, och hon visar upp sig av och till och kommer ungefär där man förväntar sig.
0pr ÖKL  60min
 
IRSH ARROGANT SE25814/2012, äg & för Berit Mattsson, Tomelilla
1: A går i mkt bra fart & stil, får massvis av mark avsökt i bra kontakt med sin förare. Skär ett par gånger väl långt fram istället för på bredden.
2: Jobbar oförtrutet på, kommer i i tätning, markerar, jobbar på lukt, men blir inget. Järpe hörs lätta från träd när vi lämnar området. Senare kommer tjädertupp över våra huvuden.
3: Jobbar på men efter 10min är bränslet slut för idag.
0pr ÖKL  58min
 
En mkt trevlig dag i Jättendalsskogarna. Fanns en del fågel, men tyvärr inte så enkla förhållande idag. Stort tack till deltagarna som alla får 1:a pris idag. Skolexempel på hur man uppträder på prov, allt var så lungt och fint :-). Tack också till provledningen, som ordnat och fixat denna fina dag.
 
Magnus Lilja
Sundsvall  2017-09-11 
 

UKL/ÖKL 2017-09-10
Domare: Magnus Lilja
Mark: Jättendal, Kungsgårdsvallen-Orrsjön
Förhållanden: 12-14 grader, regnskurar på fm, soligt på em, måttlig vind.
 
UKL
IRST REMKILENS X-BRÄNDA SE20767/2016, äg & för Eva Magnusson, Kållered
1: B börjar i mkt bra fart & stil, tar med sig bra med mark på båda sidor, blir sliten i slutet av släppet.
2: Nu går det bättre, och hon jobbar på.
3: Tror föraren haft ett ordentligt taktiksnack under lunchen, för nu går Brända stort och flott, och får massvis av mark avsökt i bra kontakt.
4: Står på dagen ut, utan att haft ngn möjlighet på fågel.
0pr UKL  46min
 
EST HERRSKAPETS OH PRETTY ROSE SE34210/2016, äg & för Inger Östh, Kareby
1: Z i mkt bra fart & stil, får bra med mark avsökt på båda sidor i bra kontakt med sin förare. Har en del onödiga stopp, vilket gör att det inte blir ett riktigt flytt i släppet.
2: Går av och till utmärkt, men har väl många onödiga stopp, skulle verkligen må bra av en fågelkontakt, för att få upp motivationen.
3: Går upp sig och nu flyter det i stort sett helt utan stopp. Försvinner in i tätning, hittas jobbande på löpor, tar kort stånd, löser själv. Fågel hörs kackla från träd i närheten.
4: Vi går efter väg, Z gör ett slag upp till vänster i skogen, tjäderhöna kommer på vingarna, utan att jag kan avgöra vad som sker, går iaf inte efter. Jobbar sedan på dagen ut.
0pr UKL  60min
 
PT SOTBORRENS VIDA-VIDDER SE23932/2016, äg & för Åsa Langgren, Sundsvall
1: V går i mkt bra fart & stil, revierar flott och tar massor med mark. Kort stånd , löser själv, jobbar på löpor, konstaterar att ingen är hemma och går ut i sök.
2: Jobbar på , kommer in i område med golukt, där hon jobbar för att finna men icke.
3: Jobbar fortsatt intensivt, men försvinner ut på hygge, och det blir en hel del letande och kontakten blir lidande.
4: Hittas i stånd, avancerar på order, följer löpa, men ingen fågel kommer på vingarna.
0pr UKL  58min
 
IRSH NICK SE36204/2016, äg & för Berit Mattsson, Tomelilla
1: Startar i mkt bra fart & stil, energiskt, men får inte med sig marken på bredden, blir ut en liten bit och sedan in till föraren igen.
2: Nu går det mkt bättre, bra energi och kommer sig ganska bra ut på bredden, dock är det ett ngt struligt upplägg.
3: Kommer sig inte ut och avslutas.
 
ÖKL
IRSH ARROGANT SE25814/2012, äg & för Berit Mattsson, Tomelilla
1: A i utmärkt fart och mkt bra stil. Revierar flott och får mkt mark avsökt i bra kontakt. Fågel lättar i område A befinner sig utan att jag kan avgöra vad som sker.
2: Går fortsatt kraftfullt, tar ett kort stånd, löser och går vidare.
3: Jobbar på men i slutet av släppet börjar det gå tungt.
4: Står på. Tjädertupp kommer flygande över våra huvuden.
0pr ÖKL  58min
 
PT BLONDIESTAR SE48078/2013, äg & för Martina Håkanson, Fritsla
1: B i mkt bra fart & stil, avsöker marken i ett välrevierande sök, i bra kontakt med sin förare.
2: Fortsatt hårt jobb.
3: Står på.
4: Fortsätter oförtrutet jobba för att hitta sin fågel men det vill sig inte idag. Tjäderhöna lättar från ett träd alldeles ovanför oss.
 
Tack till partiet för ännu en härlig dag trots att vi inte lyckades få till ngn situation idag. Vi testade alla möjliga biotoper utan lycka – Myr, Hygge, Tjockskog, Hällar, Branter, och Väg, dock var det inte helt dött i skogen. Även en älgtjur hade lust att visa upp sig på nära håll. Starkt av hundarna att gå så pass bra, trots att detta var deras 4:e raka dag i skogen.
 
Sundsvall  2017-09-15
Magnus Lilja

Gräftåvallen 13 september 2017

UKL/ÖKL
Domare: Kerstin Frändegård
 
GSH  ENDALSHÖJDENS DYLAN SE57537/2015, äg & för Ingvar Sydström, Åre
Dylan startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag där han täcker båda   sidor mycket bra. God kontakt. I andra släpp på en sämre mark blir det mycket spring fram och tillbaka men jobbar på. I senare släpp går han mycket bra, ripor i luften och Dylan lugnas på kommando. En härlig sökare som ej lyckas idag.            
55 min, 0 ukl
 
EAST MEADOWS ROCK'N'ROLL MADONNA SE19627/2016, äg & för Silje Toft, Orrviken
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, god kontakt. Tar stånd, reser något försiktigt utan resultat. Under alla senare släpp söker  hon mycket bra, nyttjar mark och vind. Har en del markeringar och lite småfågelsintresse. Har även ett par stånd där hon reser bra men utan resultat.                                        
55 min, 0 ukl
 
SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg Susann Hortell, Hörnefors, för Lars-erik Fällman
Går i mycket bra fart och stil, gör en del bra slag men slår lite bakåt och kommer in vilket gör söket ojämnt. God kontakt. Går upp sig och visar då sök med stora fina slag. Fågel i luften, visar respekt. Blir borta i slutet av släppet, fortsätter i senare släpp jobba på bra.    
55 min, 0 ukl
 
IRSH  RIPFINNARENS ZME GIRON SE27414/2016, äg & för Kjell Bygdesthål, Åre
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken bra i god kontakt. Blir tidvis något öppen i söket. Stöter ripor, hänger på en bit men stoppas. Försvinner in i stort buskage och vi ser ripor lätta i området, går ej bedöma vad som sker. I senare släpp visar Giron ett mycket bra sök där han täcker marken bra.                                                                                             
55 min, 0 ukl
 
Ph  Badstuåsens Ocke SE31878/2017, äg & för Anna Falkerby Lundmark, Östersund
Ocke startar i utmärkt fart, mycket bra stil, lägger upp ett stort något ensidigt sök, stöter ripkull och förföljer. Kommer tillbaka och får tag i en ripa som han levererar till föraren.God kontakt. I andra släpp går han friskt, jagar även lite småfågel. I senare släpp söker han med bättre marktäckning, får bra med mark med sig. Visar spontan sekundering.                                            
55 min, 0 ukl
 
ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg Jean-marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson
Startar i bra till mycket bra fart, mycket bra stil. Avsöker marken i god kontakt. Önskar lite mer kontinuitet i söksupplägget, hon stoppar ibland. I andra släpp går hon upp sig något men önskar bättre marktäckning med bredare slag, fortsatt blir söket lite ojämnt. Jobbar på under senare släpp även om hon mattas något.                                                                        
55 min, 0 ukl
 
EST  ANJESKUTANS ASKA SE62080/2012, äg Veronica Hammarfjäll, Järpen, för Björn Hammarfjäll
Aska går i bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskas mer intensitet och större format. I andra släpp går hon upp sig något, hon får mer mark med sig. I senare släpp tar hon stånd, reser något försiktigt utan resultat, nytt stånd men löser. Hon jobbar fortsatt på under dagen men har en del stopp som skämmer helhetsintrycket på söket.                               50 min, 0 ökl
 
GST J ÅSHÖJDENS THORA SE36228/2014, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Startar med stora fina slag, blir sen lite småskuren men avslutar släppet bra. I andra släpp söker hon mycket bra, bra reviering även om jag önskat lite mer på vänsterkanten. I senare släpp fortsätter Thora söka bra, har ett stånd, reser på order utan resultat. Senare ser vi ripa i luften i området där Thora är.  
50 min,0 ökl
 
PT  AV RABBELUGN VINGA FI26331/14, äg & för C-H Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Winga går i utmärkt fart och mycket fin stil, lägger upp ett stort sök där bättre täckning önskas. FIS
I senare släpp visar Winga ett mycket bra sök där hon täcker marken bra på båda sidor, fågel fanns även i sista släppet.                                                                                         
50 min, 0 ökl
 
PT  AV RABBELUGN WILDA FI26327/14, äg & för C-H Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Wilja startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt, önskar bättre marktäckning, blir mycket ut och sen in till föraren. Visar senare bra sök i tät vegetation och stort väl anlagt sök när det öppnar upp. Fågel lättar i område där Winga är, acceptabelt lugn.                
50 min, 0 ökl
 
PT J LANGGRUBBANS GREAT BRITTANY SE16359/2015, äg & för Lisa Eriksson, Hallen
Brittany startar i mycket bra fart och stil, slår ut i ett bra slag, stöter en ripa och går tyvärr efter.
3 min, 0 ökl
 
PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
Startar i utmärkt fart, mycket bra stil avsöker marken i stora slag men blir något öppen, god kontakt. Visar bra sök i tät vegetation, tar stånd, avancerar fram, löser, nytt stånd löser. I senare släpp går Zaga bra, tar stånd och löser, detta upprepar sig och Zaga blir lite smygig. I sista släpp jobbar hon på men stöter vid två tillfällen och respekterar.                                                                     
50 min, 0 ökl
 
Tack till NNFK för att jag fick döma detta trevliga parti, tack också till alla trivsamma deltagare, synd att det inte blev några priser!
 
Åsgård 22/9 2017
Kerstin Frändegård

Mittådalen 14 september 2017

UKL/ÖKL 20170914, MI5b, MI5c 
Domare: Schjölberg Björn 

GSH ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen 
Azk starter i stor fart, prima stil og aksjon og dekker det anviste terreng i store, 
fine slag i god kontakt med fører. I senere slipp fortsetter Azk sitt meget gode søk 
dagen ut uten å lykkes. 
EB: F.S 4 slipp 75 min. 0pr UKL 

PH TOP POINT SVART SE21752/2016, äg & för Peter Ingrids, Dala-floda 
Svart jakter i stor fart, fin stil og aksjon og dekker terrenget noe åpent men i god 
kontakt med fører. Rype sees i området der Svart er. I senere slipp fortsetter Svart 
sitt gode søk dagen ut, uten å lykkes. 
EB: F.S 4 slipp 70 min. 0pr UKL 

GSH AVALONIAN'S FROST SE18520/2016, äg Helene Stensby, Mangskog, för Jon Eirik Stensby 
Frost starter i stor fart, fin stil og aksjon og jakter godt i uoversiktelig terreng 
i god kontakt med fører. I senere slipp fortsetter Frost bra dagen ut, uten å komme for fugl. 
EB: I.F 4 slipp 70 min. 0pr UKL 

PT ÖSTBERGETS ZERA SE48511/2016, äg Karin Ingvarsson , Sveg, för Magnus Sjöberg 
Zera jakter i stor fart, fin stil og aksjon og dekker det anviste terreng i god kontakt 
med fører. I senere slipp fortsetter Zera dagen ut, uten å komme for fugl. 
EB: I.F 4 slipp 70 min. 0pr UKL 

GST ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg Kristina, Fredrika Edh, Ohlsson, Mörsil, för Anette Ohlsson 
Anizette starter noe forsiktig men kommer seg etterhvert ut i et premieringsverdig søk, 
henger seg opp i lukt flere ganger. Finnes i stand, reisningsordre blir gitt flere ganger men Anizette 
vil dessverre ikke reise og blir derfor avsluttet. 
EB: I.F 1 slipp 20 min. 0pr UKL 

GSH ZETTERTJÄRNS BE LUCKY BLIZZ SE30744/2016, äg & för Carina Larsson, Malung 
Blizz starter i stor fart, fin stil og aksjon og jakter meget godt i uoversiktelig 
terreng i god kontakt med fører. I senere slipp fortsetter Blizz sitt meget gode søk dagen ut, 
uten å komme for fugl. 
EB: I.F 4 slipp 70 min. 0pr UKL 

PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön 
Zaga starter i stor fart, prima stil og aksjon og jakter meget godt i store fine slag 
i god kontakt med fører. Stand langt ute, går villig frem på kommando til ny stand, 
reiser ryper på kommando og er komplett rolig i oppflukt og felling, apporterer korrekt 
felt rype. I senere slipp fortsetter Zaga sitt meget gode søk, en meget god hund som i 
dag tildeles 1pr ØKL. 
EB: F.F- F.S 3 slipp 55 min. 1pr ØKL 

GST J AVALONIAN'S EXTRA SE49091/2013, äg Helene Stensby, Mangskog, för Jon Eirik Stensby 
Extra jakter i stor fart, fin stil og aksjon noe stort i tett skog. 
I senere slipp i åpnere terreng jakter Extra godt dagen ut, uten å komme for fugl. 
EB: I.F 4 slipp 70 min. 0pr ØKL 

GST J ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg Kristina Edh, Järpen, för Kristina Edh 
Vånna starter i stor fart, fin stil og aksjon og jakter meget godt i store fine 
slag i god kontakt med fører. Finnes i stand, går villig på i flere omganger men 
dommer kan dessverre ikke observere fugl. I senere slipp fortsetter Vånna dagen ut 
sitt meget gode søk uten å komme for fugl. 
EB: I.F 5 slipp 75 min. 0pr ØKL 

PH BRONSPILENS QVICK SHOT SE38722/2013, äg & för Anders Halvarsson, Funäsdalen 
Qvick Shot starter i stor fart, prima stil og sksjon og jakter terrenget i store 
fine slag i god kontakt med fører. I senere slipp fortsetter Shot sitt meget gode søk dagen ut, 
har sjanse på fugl uten å lykkes. 
EB: F.S 4 slipp 70 min. 0pr ØKL 

IRST NORRLANDS GUIDENS LUREMUS SE45278/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden 
Luremus starter i stor fart, prima stil og aksjon og jakter meget godt i uoversiktelig 
terreng i god kontakt med fører. I senere slipp fortsetter Luremus sitt meget gode søk 
dagen ut, uten å komme for fugl. 
EB: I.F 4 slipp 70 min. 0pr ØKL 

IRST NORRLANDS GUIDENS ELDIBAKEN SE12661/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden 
Eldibaken starter i stor fart, prima stil og aksjon og jakter meget godt i store 
fine slag i god kontakt med fører. Sekunderer makkers stand korrekt. I senere slipp 
fortsetter Eldibake sitt meget gode søk dagen ut, uten å lykkes. 
EB: F.S 4 slipp 70 min. 0pr ØKL 

GST J ZETTERTJÄRNS YAKIRA SE21216/2014, äg & för Kalle Eriksson, Funäsdalen 
Yakira starter i stor fart, fin stil og aksjon og jakter terrenget i store fine slag 
i god kontakt med fører. I senere slipp fortsetter Yakira sitt meget gode søk, finnes 
i stand langt ute, når fører nærmer seg letter rype, det skytes og Yakira lar seg dessverre 
ikke stoppe og er ferdigbedømt for dagen. 
EB: F.F 2 slipp 40 min. 0pr ØKL

Gräftåvallen 24 september 2017

?

Bruksvallarna 28 september - 1 oktober 2017

?

Mammerdalen 2 oktober 2017

UKL/ÖKL 20171002, Björnliden
Domare: Geir Haugen
 
GST  ZETTERTJÄRNS BE HAPPY BRIZ SE30745/2016, äg & för Sissel Ellingplass, Torp.
Briz viser oss i starten et noe ungdommelig søksopplegg, men med fart, stil og aksjon på topp. Etterhvert tar Briz bedre tak i terrenget og revierer i store, fine slag og i god kontakt med fører.
Fortsetter sitt glimrende unghundsøk dagen ut, dessverre uten å lykkes.
0 pr UK. Slipptid 15-20-15-10.
 
GSH  ZETTERTJÄRNS COMPIZ SE46995/2016, äg & för Niklas Maria Köhler, Hede.
Compiz starter i prima fart, stil og aksjon et for klassen utmerket skogsfuglsøk. Får med seg mye terreng som revieres i god kontakt med fører.
Compiz har i dag vist oss et skogsfuglsøk av høy klasse, dessverre uten å lykkes.
0 pr UK. Slipptid 15-20-15-10.

GST  AVALONIAN'S FINA SE18519/2016, äg & för Helene Stensby, Mangskog.
I medvind og åpent terreng sliter Fina i starten med å ta tak i terrenget. I senere slipp viser Fina seg fra en helt annen side og jakter etterhvert meget godt for sin fører. Får med seg godt med terreng som revieres i beste fart, stil og aksjon, og i god kontakt med fører.
Fina har i dag vist oss stor fremgang i løpet av sine 4 slipp, dessverre uten å lykkes.
0 pr UK. Slipptid 15-20-15-10.
 
GST J NO VV-16 IMINGENS EK BACK IN BLACK S66435/2008, äg & för Monica Garbeklint, Östersund.
Black jakter i medvind anvist terreng i prima fart, stil og aksjon og i god kontakt med fører. I tettere  biotop blir Black noe åpen, men ikke mer enn at vi har kontroll på hvor han befinner seg.
Det letter ryper langt ute, og Black observeres i området i et kort glimt, som ikke er nok til at dommer kan bedømme situasjonen.
Senere letter det en orrhøne foran Black, som stoppes på fløytesignal.
Black har i dag hatt sine sjanser, dessverre uten å lykkes.
0 pr AK. Slipptid 15-20-15-10.
 
GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil.
Olga starter noe usystematisk, men med litt hjelp av fører tar Olga tak i terrenget og jakter etterhvert meget godt for sin fører. Får med seg godt med terreng som revieres i beste fart, stil og aksjon og i god kontakt med fører.
Fortsetter sitt etterhvert meget gode søk dagen til ende, dessverre uten å lykkes.
0 pr AK. Slipptid 15-20-15-10.
 
GST J AVALONIAN'S BEISLA SE17950/2010, äg & för Charlotte Holst, Torsby.
Beisla starter et erfarent skogsfuglsøk i beste fart, stil og aksjon og i  god kontakt med fører. Revierer i starten noe tett, men jakter etter hvert utmerket i store, fine slag. Det observeres en orrhane i luften uten at situasjonen kan bedømmes.
Senere finnes Beisla i stilfull stand, og når fører kommer til letter orrhøne presist foran Beisla, som stoppes etter noen meter. Det legges ut rype som Beisla apporterer korrekt.
Beisla har i dag, under meget vanskelige forhold, tatt vare på sin sjanse og tildeles en velfortjent
2. pr AK. Slipptid 15-20-10.

Ramundberget 7 oktober 2017

UKL/ÖKL 20171007
Domare : Jean-Marc Chabloz
Mark: Mittåkläppen Syd
Förhållanden: Mulet och mestadels snöfall, sol sista timmen. runt 0 grader. Vinden var svag till måttlig från nordväst. Ganska dåligt riptillgång
 
UKL
PH TOP POINT WILTON SE21753/2016, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Wilton börjar i bra fart stil och format. Han går sen upp sig och jagar nu mycket bra. Han visar upp ett mycket bra söksupplägg i sidovind. Kommer tyvärr inte i fågel idag. Fem släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (IF)
 
PH BADSTUÅSENS OCKE SE31878/2017, äg & för Anna Falkerby Lundmark, Östersund
Ocke går i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han har ett väldigt stort söksformat. I andra släpp så kommer en hel renflock springandes mot oss och Ocke kan tyvärr inte hålla sig, hakar på renarna en liten stund och utgår. Två släpp, släpptid 30 minuter, 0 ukl (IF)
 
GST ENDALSHÖJDENS DEBBY RYAN SE57542/2015, äg & för Sofie Stafås, Lima
Debby jagar hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon har ett mycket bra och väl anpassat söksformat i olika vindförhållanden i god kontakt. Debby stöter en ripkull och stoppas efter några meter. Stånd, en ripkull lyfter oprecist, hon förföljer och vänder. Fem släpp, släpptid 60 minuter, 3 ukl (FF, FS)
 
ESH VALLARFJÄLLET'S C-BIRK SE21676/2016, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Birk går hela dagen i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra format och söker i stora och väl revierande slag i mycket bra kontakt. Har chans på fågel i första släpp. Tröttnar lite mot slutet. Fem släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
ÖKL
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS TINGLA SE51129/2014, äg & för Thomas Tängerfors, Sundsvall
Tingla går hela dagen i mycket bra fart och stil. Hon söker alla anvisad mark i god kontakt. Har en markering som hon löser ut. Tingla har under dagen två chanser på fågel. Fem släpp, släpptid 60 minuter, 0 ökl (FS)
 
GSH J EKDALENS EPOC SE20418/2013, äg & för Thomas Hallgren Schaffer, Krokom
Epoc jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han får med sig mycket terräng i väl anpassat format. Mot slutet av andra släpp så fastnar han lite på markvittring. I tredje och fjärde släpp så återupptar Epoc det fina sök han hade i första släpp. Vi ser honom markera och ta stånd, vi närmar oss och 2 ripor lyfter, det fälls en fågel och Epoc tar några meter efter och stoppas. Han gör en mycket bra apport på den vingade fågeln. Fyra släpp, släpptid 50 minuter, 2 ökl VP (FF)
 
EST IDUN SE59491/2011, äg & för Eva Adolfsson, Mora
Idun jagar hela dagen i utmärkt fart och stil. Hon söker av all anvisad mark i stora och väl revierande slag i god kontakt. Vid två tillfällen så sekunderar hon olika partners tomma stånd och kan kopplas båda gångerna. Har en markering som hon löser ut. Mot slutet av dagen så stöter Idun en fågel och förföljer en kortare sträcka. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 0 ökl (FS)
 
EST J SL PANDY SE14788/2012, äg & för Anne Bünsow, Sveg
Pandy går hela dagen i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra och väl anpassat söksformat oavsett vindriktning. Hon har ett stånd i första släpp utan att kunna presentera någon fågel. Pandy kom tyvärr inte i fågel idag. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 0 ökl (IF)
 
EST J NAREHEIMENS HANNI NO38354/15, äg & för Bente Moe, Nordagutu
Hanni jagar i mycket bra fart och stil. Hon visar upp ett mycket stort format men i slutet av första släpp och i början av andra släpp så har söket tendens att bli ensidigt då hon fastnar i markvittring. Går sen resten av dagen mycket bra. Tröttnar lite mot slutet. Fem släpp, släpptid 55 minuter, 0 ökl (IF)
 
PT J SÖDERSJÖNS ESS SE10214/2014, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Ess börjar i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra söksformat. I andra och tredje släpp så går han först ner sig men avslutar dagen som i första släpp. Ess har mot slutet av dagen ett tomt stånd. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 0 ökl (IF)  
 
Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
 
Frösön 2017-10-12
Jean-Marc Chabloz


UKL/ÖKL 20171007
Domare: Lars Thulin
Mark: MEFLON
Förhållanden: Vi börjar dagen i minusgrader och lite snö på marken. Eftermiddagen går vi i ett ymnigt snöfall, vilket avtagit helt då vi är vid bilarna. Bra vind.
 
UKL

GST ENDALSHÖJDENS DEBBIE HARRY SE57539/2015, äg &för Ingalill  Rosenius  Dvärsätt. 
Visar idag upp ett utmärkt sök med fart, stil, vidd, reviering och följsamhet, vilket hon håller i alla släpp. Har möjlighet på fågel i två av sina släpp. Har ett anmält stånd utan resultat. En mycket trevlig tik att se på fjället, men har idag inte haft tur med fåglarna.4 släpp 65min. 0 pris

IRSH RIPFINNARENS ZME GIRON SE27414/2016, äg Kjell Bygdeståhl, Åre, för Margaretha Bygdeståhl.
Går med utmärkt fart, stil, reviering och följsamhet. Stånd där fåglar lättar då vi är på väg fram Giron lugn i flog och skott. Fortsätter sitt utmärkta sök under hela dagen med utnyttjande av vind och terräng, har möjlighet till fågel även i ett senare släpp.         3 släpp 55 min. 1 pris 

IRVST RUBRA ALBA DIVA DIOR SE19252/2016, äg & för Kjell Moen, Funäsdalen             
Börjar dagen något försiktig och har ett antal markeringar i sitt första släpp. Visar i senare släpp upp ett mycket bra sök med energi fart, vidd, följsamhet, reviering och visar även att hon är en fågelfinnare, stilen störs något av att huvudet kunde föras högre. Stånd något tveksamt till att börja med, vilket hon tar om och spikar precist, bra resning kunde varit lugnare i flog och skott. I senare släpp stöter och går efter ripa. 3 släpp 50 min. 2 pris

GSH ZETTERTJÄRNS ÄZZET SE14715/2016, äg & för Marcus Moen, Funäsdalen           
Går med utmärkt fart, stil, jaktlust i ett stort sök med tillräcklig kontakt, vilket han håller hela dagen. 3 släpp 55 min 0 pris

IRST REMKILENS XTRA ALLT SE20770/2016, äg & för Pernilla Stennek Bruksvallarna
Visar idag upp ett mycket bra sök med stil, fart, vidd, följsamhet med god kontakt med föraren, har enligt föraren haft fågelkontakt. 3 släpp 55 min 0 pris

ÖKL

IRSH J RIPFINNARENS ZM JAEGER SE29359/2015, äg Johan Fredholm, Funäsdalen, för Helga Fredholm.
Börjar med att ha en möjlighet på kvarliggare på partners fågelsituation, kan hållas i uppflog. Visar senare ett mycket bra sök med dito fart och stil. I senare släpp markerar men går upp fågel och efter. 2 släpp 15 min 0 pris 

IRVSH RUBRA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs.
Hinner visa upp ett sök med god energi och fart. Stånd reser villigt går hårt efter, utgår. 10 min 0 pris

PT J LANGGRUBBANS GREAT BRITTANY SE16359/2015, äg & för Anna Fors Ward, Hallen.
Går med utmärkt fart stil och följsamhet i första släpp. I senare släpp går Britta hårt fram i terrängen och jagar helt självständigt utgår. 2 släpp 35 min 0 pris
 
IRVST RUBRA ALBA CHARA SE50336/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs      
Går med mycket bra fart, stilen bra men där huvudet önskas hållas högre i söket. Visar ett energiskt sök med god täckning av marken. Har idag ingen möjlighet på fågel. 60 min 0 pris
 
Tack till provdeltagarna för en trevlig dag på fjället i årets första snö.
Uppsala i okt
Lars Thulin
 

SKL 20171007
Domare: Björn Schjölberg
Mark: VALLARFJÄLLET SYD
Förhållanden: Mulet och runt noll grader på morgonen. Ymnigt snöfall på eftermiddagen.

IRSH J HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl, Åre
Mot Linn: 15 min. Begge går meget godt, veksler om føringen først i slippet men Linn får mere terreng med seg i siste halvdel av slippet. Linn blir borte helt på slutten av slippet men kommer raskt tilrette etter at innkallingsordre er gitt. Linn over Messi.
Mot Gloria: 15 min. Begge går meget godt og får mye terreng med seg. Gloria hårfint over Messi.
Mot Slow Fox: 15 min. Begge går fortsatt meget godt. Messi over Slow Fox.
 
EST BJÖNNÅLIAS LINN NO31904/13, äg & för Heidi Övstetun, Ranheim
Mot Messi: 15 min. Begge går meget godt, veksler om føringen først i slippet men Linn får mere terreng med seg i siste halvdel av slippet. Linn blir borte helt på slutten av slippet men kommer raskt tilrette etter at innkallingsordre er gitt. Linn over Messi.
Mot Slow Fox: Straks etter slipp støkker Linn ryper og forfølger. Slow Fox over Linn som utgår. FS
 
IRST J NORRLANDS GUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund, Frösön
Mot Chablis: 15 min. Begge starter meget godt men blir litt ”borte” igjennom slippet.  Chablis støkker ryper og er rolig. No Speed finnes i stand, før vi kommer til letter ryper og No Speed forfølger ryper og utgår. Chablis over No Speed. FF/FS
 
GST ZETTERTJÄRNS UNIQE CHABLIS SE19266/2013, äg & för Trine Fröseth Nielsen, Geilo
Mot No Speed: 15 min. Begge starter meget godt men blir litt ”borte” igjennom slippet. Chablis støkker ryper og er rolig. No Speed finnes i stand, før vi kommer til letter ryper og No Speed forfølger ryper og utgår. Chablis over No Speed. FS x 2
Mot Cito: 15 min. Begge hundene går meget godt med Chablis hakket over. Chablis over Cito.
Mot Mylta: 15 min. Begge går fortsatt meget godt, Mylta stand u/res. Chablis over Mylta.
 
GST J ZETTERTJÄRNS VANILLA SE43256/2013, äg & för Trine Fröseth Nielsen, Geilo
Mot Cito 15 min. Begge starter meget godt med Vanilla som den førende. Vanilla finnes i stand, avstandreiser på ordre djervt og presist ryper, det felles men Vanilla blir dessverre for het og knallapporterer rype og utgår. Cito over Vanilla. FF
 
PH J C O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal
Mot Vanilla 15 min. Begge starter meget godt med Vanilla som den førende. Vanilla finnes i stand, avstandsreiser djervt og presist ryper, det felles men Vanilla blir dessverre for het og knallapporterer. Cito over Vanilla som utgår. FS
Mot Chablis: 15 min. Begge går meget godt med Chablis hakket over. Chablis over Cito.
Mot Dynamite 7,5 min. Går fortsatt meget godt. Dynamite over Cito.
Mot Rospiga 7,5 min. Begge går fortsatt meget godt. Stand på Cito med Rospiga sekunderende bak, går villig på uten res. Rospiga over Cito.
 
ESH J OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg Anki Hermansson, Dala-Järna, för Roland Ohlsson
Mot Dynamite: 15 min. Begge hundene starter bra med No Joke som den førende slippet igjennom. No Joke over Dynamite.
Mot Gloria 15 min. Begge går meget godt og får mye terreng med seg. Begge hundene støkker ryper på hver sin kant og forfølger. Begge utgår. FS
 
IRST J NORRLANDS GUIDENS STARO DYNAMITE SE55631/2011, äg & för Anders Sundberg, Våmhus
Mot No Joke: 15 min. Begge hundene starter bra med No Joke som den førende slippet igjennom. No Joke over Dynamite.
Mot Mylta: 15 min. Begge går meget godt og får mye terreng med seg. Mylta over Dynamite.
Mot Cito 7,5 min. Går fortsatt meget godt. Dynamite over Cito.
Mot Rospiga 7,5 min. Begge går fortsatt godt. Rospiga over Dynamite
 
IRSH J NORRLANDS GUIDENS VULKAN SE34567/2015, äg & för Maria Köhler, Hede
Mot Mylta: 15 min. Straks etter slipp blir Vulkan borte, senere i slippet ser vi ryper som letter litt tilside og bak oss, Vulkan sees forfølge og utgår. Mylta over Vulkan. FS
 
IRST J HEGGELIFJELLETS MYLTA SE51477/2011, äg Lars Hellström, Undersåker, för Marit Hellström
Mot Vulkan: 15 min. Mylta går meget godt og får mye terreng med seg. Mylta over Vulkan som utgår. FS
Mot Dynamite: 15 min. Begge går meget godt og får mye terreng med seg. Mylta over Dynamite.
Mot Chablis: 15 min. Begge gåt fortsatt meget godt. Mylta stand u/re. Chablis over Mylta.
 
EST SÖNNANÅEN´S SLOWFOX NO39074/13, äg Anne Cathrine Fröstrup, Hönnefoss, för Einar Holmvik
Mot Rospiga: 15 min. Begge hundene går meget godt og får mye terreng med seg, Rospiga er hakket vassere og vinner slippet. Rospiga over Slow Fox.
Mot Linn: Straks etter slipp støkker Linn ryper og forfølger. Slow Fox over Linn som utgår.
Mot Rospiga: 15 min. Begge går meget godt med Rospiga som den førende. Slow Fox støkker ryper og er rolig, samtidig fester Rospiga stand ute på venstre side, går villig på i flere omganger til ny stilfull stand, ryper letter og Rospiga er komplett rolig i oppfl. og skudd, apporterer greit. Rospiga over Slow Fox. FS
Mot Messi: 15 min. Begge går fortsatt meget godt. Messi over Slow Fox.
 
EST J SE UCH OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, äg & för Maud Mattsson, Grisslehamn
Mot Slow Fox 15 min.Begge hundene går meget godt og får mye terreng med seg, Rospiga er hakket vassere og vinner slippet. Rospiga over Slow Fox.
Mot Slow Fox: 15 min. Begge går meget godt med Rospiga som den førende. Slow Fox støkker ryper og er rolig, samtidig fester Rospiga stand ute på venstre side, går villig på i flere omganger til ny stilfull stand, ryper letter og Rospiga er komplett rolig i oppfl. og skudd, apporterer greit. Rospiga over Slow Fox. FF
Mot Dynamite: 7,5 min. Begge går fortsatt meget godt. Rospiga over Dynamite.
Mot Cito: 7,5 min. Begge går fortsatt meget godt. Rospiga sekunderer korrekt Citos resultatløse stand. Rospiga over Cito. Rospiga har i dag tatt vare på sin sjanse og tildeles med glede  1pr. Skl m/ cert.
 
EST J SE UCH ÖSTALINDORS GLORIA SE13363/2011, äg & för Anders Hedén, Skattungbyn
Mot Messi: 15 min. Begge går meget godt og får mye terreng med seg. Gloria hårfint over Messi.
Mot Gloria 15 min. Begge går meget godt og får mye terreng med seg. Begge hundene støkker ryper på hver sin kant og forfølger, begge utgår. FS
 
Rangering etter 1 runde:
1. Rospiga
2. Slow Fox
3. Linn
4. Gloria
5. Messi
6. No Joke
7. Dynamite
8. Mylta FS
9. Cito FS
10. Chablis støkk + FS
 
Rangering etter 2 runde:
1. Rospiga godkjent fuglearb.
2. Messi
3. Dynamite
4. Mylta FS
5. Cito FS
6. Chablis støkk + FS
7. Slow Fox støkk + FS
 
Resultat etter 3 runde:
1. SKL CERT Ohlsmyrens Rospiga
 
Bjørn Schjølberg
 
 
UKL/ÖKL 20171008
Domare: Jean-Marc Chabloz
Mark: Meflon/Anåfjällen
Förhållanden: Mulet runt 2-4 grader varmt. Vinden var svag till måttlig från nordväst. Bra
riptillgång.

GST ENDALSHÖJDENS DEBBIE HARRY SE57539/2015, äg & för Ingalill Rosenius, Dvärsätt
Debbie går hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon får med sig mycket terräng i stora och väl revierande slag. Försvinner några minuter i början av andra släpp men fortsätter sen sitt fina sök. Tar stånd, samtidigt som föraren ger resningsorder lyfter riporna, hon är komplett lugn i flog och skott. I samma släpp stånd igen, fåglarna lyfter och Debbie förföljer en kortare sträcka. I fjärde släpp så har partner ett tomt stånd som Debbie sekunderar. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 1 ukl (FF)
 
IRVST RUBRA ALBA DIVA DIOR SE19252/2016, äg & för Kjell Moen, Funäsdalen
Diva jagar hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon har ett utmärkt söksformat oavsett vinden i god kontakt. Har ett stånd mot slutet av dagen som hon löser ut. Diva har under dagen ett par chanser på fågel. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 0 ukl (FS)
 
ESH VALLARFJÄLLET'S C-BIRK SE21676/2016, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Birk börjar lite försiktigt men går sedan upp sig och jagar i mycket bra fart, stil och format. Han har ett mycket bra söksupplägg i sidovinden. Birk sekunderar partner i stånd i fjärde släpp. Tröttnar lite mot slutet. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 0 ukl (FS)
 
PT OHLSMYRENS P WILDA MATILDA SE41364/2016, äg & för Roland Ohlsson, 0viken
Matilda går hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon visar i första släpp ett mycket bra söksupplägg i sidovind, blir lite öppet i medvinden i andra släpp men visar sedan resten av dagen ett mycket bra söksformat. I fjärde släpp så markera Matilda, justerar i omgångar och tar ett stilfullt stånd, fåglarnas lyfter runt om henne och hon förföljer. I sista släpp så ses Matilda förfölja en ripkull en kortare sträcka. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 3 ukl (FF, FS)
 
IRVSH RUBRA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Curt börjar dagen i bra fart och stil med ett lite ensidigt sök där han fastnar en del i markvittringen. Han går sedan upp sig rejält och går i mycket bra fart, stil och format. Har ett tomt stånd. I fjärde släpp så stöter han en ripa och förföljer. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ökl (FS)
 
EST J VALLARFJÄLLET'S A-NASTI SE23942/2011, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Nasti går i första och andra släpp lite ojämnt vad gäller farten och går ner sig mot slutet av båda släpp. Hon revierar mycket bra men ett större format hade önskats i den öppna terrängen. Nasti går sedan upp sig och jagar resten av dagen i mycket bra fart, stil och format. Har ett stånd som hon löser ut och kort därefter lyfter en liten ripkull i samma område, hon kan stoppas efter några meter. Det blir tyvärr ingen jaktbarsituation av det men det var en mycket fin chans. Nasti har i sista släpp en chans till. Fyra släpp, släpptid 50 minuter, 0 ökl (FS)
 
PT J OHLSMYRENS P WILD AT HEART SE31354/2014, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Darla (Wild at Heart) jagar i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra söksformat och upplägg oavsett vinden. Sekunderar partners tom stånd. Hittas sedan i stånd bakom en enbuske, fåglarna lyfter och hon är komplett lugn i flog och skott. Darla får chans att resa färdigt, tar stånd, föraren ger resningsorder samtidigt som fågeln lyfter och hon tar ett skutt framåt och sätter sig, apporterar den utlagda fågeln korrekt efter lite uppmaning. I början av andra släpp så stöter partner en fågel och förföljer. Darla ses i rörelse i samma område och avslutas. Två släpp, släpptid 20 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRVST RUBRA ALBA CHARA SE50336/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Chara går i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra och väl anpassat söksformat. I andra släpp så visar hon ett stort, utmärkt sidovindsök utan att missa någonting. I sista släpp så markerar hon först, stöter och förföljer. Fyra släpp, släpptid 50 minuter, 0 ökl (FS)
 
EST J SE UCH OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, äg & för Maud Mattsson, Grisslehamn
Rospiga jagar i mycket bra fart och stil. Hon söker mycket bra och får med sig all anvisad mark i stora väl revierande slag. I början av andra släpp så stöter Rospiga en fågel, förföljer och utgår. Två släpp, släpptid 20 minuter, 0 ökl (FS)
 
EST J OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Mary jagar i mycket bra fart och stil. Hon visar upp ett mycket väl anpassat söksformat i både sidovind och motvind. Vi ser henne smyga och ta stånd, fåglarna lyfter runt om henne när vi närmar oss, hon stoppas inom ett hagelhåll och apportera den utlagda fågeln mycket bra. Tre släpp, släpptid 50 minuter, 3 ökl (FF)
 
 
Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
 
Frösön 2017-10-18
Jean-Marc Chabloz
 

UKL/ÖKL 20171008
Domare: Lars Thulin
Mark: VALLARFJÄLLET
Förhållanden: Minusgrader med lite snö på morgonen efterhand plusgrader och med en sol som värmde, bra vind.
 
UKL

IRST REMKILENS XTRA ALLT SE20770/2016, äg & för Pernilla Stennek, Bruksvallarna 
Går med utmärkt fart, stil, vidd och följsamhet, håller i alla släpp sitt goda sök. Stånd, reser sin fågel går efter något. Har tillsammans med partner en stöt och går efter ripa. Stånd till att börja med lite tveksamt tar sig fram till ett stramt stånd visar en bra resning går något efter. 3 släpp 50 min   2 pris.  

PH TOP POINT WILTON SE21753/2016, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö                   
Har i dag svårt med det vassa föret, blir något bättre i senare släpp, men kommer inte upp till ett jaktbart sök. Har möjlighet på fågel. 4 släpp 60 min 0 pris

GSH ZETTERTJÄRNS ÄZZET SE14715/2016, äg & för Marcus Moen, Funäsdalen         
Visar idag upp ett stort sök i hög fart och mycket bra stil, kontakten önskas regelbundnare. Håller sitt goda sök hela dagen med utnyttjande av vind och terräng. Får i sista släpp ett stilfullt stånd, visar en utmärkt resning och helt lugn i flog och skott. 4 släpp 55 min. 1 HP

GST ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg Jean-Marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson.
Dolly visar idag upp ett utmärkt sök med fart, vidd, reviering, stil och följsamhet i alla sina släpp, men har korta stunder med rotningstendenser i varje släpp. Har möjlighet till fågel. Går med partner upp och efter ripa. 4 släpp 60 min 0 pris.
 
ÖKL

EST J NAREHEIMENS HANNI NO38354/15, äg & för Bente Moe, Nordagutu                   
Går med en lätt energisk aktion i ett oregelbundet sök, har ett flertal möjligheter på fågel, men är idag ineffektiv, och låser sig på markvittring. Har tillsammans med partnern en stöt visar respekt. 5 släpp 50 min 0 pris
IRSH J YGGDRASIL PL MICRO-RAGGE SE57810/2012, äg & för Gun-Britt Bent, Funäsdalen. Ragge går med bra fart och varierande bredd och intensitet, stånd bra resning lugn i flog och skott gör en bra apport på utlagd fågel. Har ytterligare två fågelarbeten med bra resning och lugn i flog och skott. Ragge är en mycket duktig jakthund, en viltfinnare, men har begränsningar i fart, stil och intensitet. 3 släpp 45 min 2 pris
 
IRSH J RIPFINNARENS ZM JAEGER SE29359/2015, äg Johan Fredholm, Funäsdalen, för Helga Fredholm.
Går med mycket bra fart vidd och följsamhet med god kontakt med föraren, stoppas vid stöt av nyslagen fågel. I senare släpp visar han upp ett mycket bra sök utnyttjar vind och terräng på bästa sätt. Går tillsammans med partnern upp fågel och går då efter.             3 släpp 35 min 0 pris
 
GSH J EKDALENS EPOC SE20418/2013, äg & för Thomas Hallgren Schaffer, Krokom    
Går upp i fjällbjörksbacke, föraren finner honom i stånd, gör en bra resning är helt lugn i flog skott och fall, gör en bra apport på den fällda fågeln. Söker med hög fart i ett stort självständigt sök. I senare släpp blir Epoc väldigt självständig och går helt ur hand, därav intet pris.  45 min 3 släpp 0 pris

GST J ZETTERTJÄRNS YAKIRA SE21216/2014, äg & för Kalle Eriksson, Funäsdalen  
Mycket kort släpp det vi hann se såg mycket trevligt ut, sekunderar partnern, som tjuvreser fåglarna, vilka flyger över Yakira som går hårt efter. 5 min 0 pris

PT J SÖDERSJÖNS ESS SE10214/2014, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö               
Mycket kort släpp då Ess står och går upp och efter ripkull. 5 Min 0 pris
 
Stort tack till provdeltagarna för en trevlig dag på fjället, speciellt tack till skytten Anders. Även ett stort tack till provledningen Christina och Agneta för trevliga dagar och ett mycket välarrangerat prov.
Uppsala i okt
Lars Thulin