Fjällprov i Edevik 7-8 september 2019

Provledare
Namn: Nikolai Stenfors
Mobil: 070-609 27 78
email: nikolai.stenfors@bahnhof.se

Kommissarie
Namn: Fredrik Ekedahl
Adress: Samuel Permans Gata 24 A, 831 40 Östersund
Mobil: 070-333 49 27
email: oakvalley75@gmail.com

Program
Lördag 7 september Ukl / Ökl
Söndag 8 september Ukl / Ökl

För utlandsregistrerad hund ska kopia på originalstamtavla sändas till kommisarien

Anmälningsavgift
425 kr start/dag,

ANMÄL HÄR! 

Senast fredag den 23 augusti ska blankett och avgift vara kommissarien tillhanda.
Begränsningar
Max 2 partier/dag. I övrigt enligt FAs Jaktprovsregler

Domare
Kerstin Frändegård & Peter Hoyer.
 

Förläggning & upprop
Förslag på förläggningar:

Edevik, Per-Anders Andersson. Tnr. 072 – 504 70 99
Björkede Fjällgård, Kent Svensson. 070 – 336 80 07 eller 0647 – 840 38
Elsie Andersson i Sandviken. Tnr. 070 – 541 87 31 eller
Kolåsens Fjällhotell. Tnr. 0647 – 810 17
Upprop sker på parkeringen i Edevik kl. 08.00 lördag och söndag.
Övrigt
PM, program och startlistor publiceras på NNFKs hemsida.
Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Mycket Välkomna önskar provledningen!