Fjällprov Bruksvallarna 20-22/9 2019 
(NNFK's Huvudprov)

Provledare:
Kristina Edh
mobil 070-656 4727
email kina@zettertjarn.se

Eva Perman
mobil 070-374 59 10
email borgeflon@gmail.com

Kommissarie
Kajsa Vallström
Långå Emres 233, 84093 Hede, Mobil: 073-8077300
E.post: jaktprovbruksvallarna@gmail.com

Program     
20/9 UKL/ÖKL
21/9 UKL/ÖKL/SKL
22/9 UKL/ÖKL

Sista anmälningsdag 
Senast 9/9 ska anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.
Anmälningsavgift: 425-

ANMÄL HÄR!

Begränsningar
Max 2 partier/dag
I övrigt enligt FAs Jaktprovsregler

Domare       
Jean Marc Chabloz , Niklas Köhler , Magnus Lilja , Peter Hoyer, Kerstin Frändegård, Björn Schöldberg, Björn Ström,
Hans Andersson x 2

Förläggning & upprop
Bruksvallsliden 0684-20180, www.bruksvallsliden.se

Jägarmiddagen, Bruksvallsliden, lördag kväll, 2 rätters 290:- och bokas hos kommissarien senast 16 september. 

Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på NNFK’s hemsida
Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar