Välkommen till NNFK´s fjällprov i Bruksvallarna 17-18 augusti 2019

Upprop klockan 08.00 på baksidan av Bruksvallsliden.

Bokning av boende kan göras hos Bruksvallsliden 0684-20180, www.bruksvallsliden.se

Jägarmiddag på Bruksvallsliden lördag 17/8 kl 19.30. Anmälan görs till provledningen innan tisdag 13/8.

Om du av någon anledning inte kan komma till start, var god meddela detta till kommissarien så
snart som möjligt, då vi har många reserver.
Bomavgift förekommer till vissa marker.

KOM IHÅG
Inga hundar får förfölja ren.
Lämna inga hundar på rummen utan se till att någon rastar dem under dagen.
Rasta hundarna på angiven plats och plocka upp efter dem.
Lämna ej hunden utan rastning i bilen hela dagen.

VÄL MÖTT
Provledare Stefan Sandnes, 070-3707787
Kommissarie Anne Terese Skott Dahlgren, 072-2343346


Startlista jaktprov Bruksvallarna
17-18/8 2019


Uppdaterad 15/8 2019

UKL Lördag 17/8 2019
Adarmendi Othello - struken
Black Luckys Jaguar
Black luckys NORA
Fjälldemonens ML Rickon
Högfjällshundens Flinga
Höimyras Messie -struken
Idrefjällens Azkungen
Jetefjellets Inka
MD´s I am Liaz
Moltemyras Dolores
Nareheimens Ela
Oterbekkens Flash
Ripfinnarens EP Joyce -struken
Tjuvkilens Betty Boop
Urdevassfjellets Wilda
Viijägarens Castor
Vorrehöjs Just a Dream
Zettertjärns Huntrezz

ÖKL Lördag 17/8
Faulfossen´s Borka
Faulfossens R S Mattis
Girifjällets GZ Boss - struken
Hadselöya´s Rapp
Hagalidens Calluna
Herrskapets our bandit
Högfjällshundens D-Spot
Högfjällshundens Wilja
Högfjällshundens Ville
Imingens AC Sherpa
Lagopus Lärk
Molly
Red Garlic´s Jasmine
Yggdrasil PL Micro-Ragge

Reserver Lördag 17/8
Remkilens Extra allt
Bird Hunters Choice Rush
Aya
Red Garlic´s Irish Pomelo
Bjönnålias Linn

UKL Söndag 18/8 2019
Borgeflon´s XJ Canvas
Borgeflon´s XJ Charlie Chaplin
Fjälldemonens ML Rickon
Gamekeepers Zenta
Jimbalayas Jena
Malstabodarna Scott
MD´s I am Liaz
Rallarjans B-Rio
Red Garlic´s Lingon
Remkilens W-Nikki
Ripfinnarens ZV Piton
Vorrehöjs Just a Dream
Yazza v Rabbelugn
Yrsa av Rabbelugn
Östberget Åckra

ÖKL Söndag 18/8
Aya
Bird Hunters Choice Rush
Bjönnålias Linn
Borgeflon´s RX Beatrix
Girifjällets GZ Boss - struken
Hagalidens Calluna
Hekkfjellets A make my day
Myrteigens Harald
Niuman Della Vecchia Irlanda
Red Garlic´s Hot Habanero
Red Garlic´s Irish Pomelo
Remkilens Extra allt
Tärnafjällens Attila av Alta
Zettertjärns Compiz

Reserver Söndag 18/8
Viijägarens Castor
Högfjällshundens Flinga
Black luckys NORA
Black Luckys Jaguar
Idrefjällens Azkungen
Ripfinnarens EP Joyce
Oterbekkens Flash
Moltemyras Dolores
Ripfinnarens ZV Piton
Urdevassfjellets Wilda
Nareheimens Ela
Adarmendi Othello
Jetefjellets Inka
Tjuvkilens Betty Boop
Molly
Yggdrasil PL Micro-Ragge
Imingens AC Sherpa
Högfjällshundens D-Spot
Faulfossens R S Mattis
Red Garlic´s Jasmine
Faulfossen´s Borka
Högfjällshundens Wilja
Högfjällshundens Ville
Herrskapets our bandit


 

Fjällprov Bruksvallarna 17-18/8 2019

Provledare
Stefan Sandnes
070-370 77 87
stefansandnes@gmail.com

Kommissarie
Anne Terese Skott Dahlgren
Wageniushagen 11, 84096 Ljusnedal
072-234 33 46
anneterese.d@gmail.com

Program     
Lördag 17/8 Ukl/ökl
Söndag 18/8 Ukl/ökl

Anmälningsblankett        
Ladda ner blankett från FAs hemsida, www.fa-avance.se
Anmälan sändes till kommissarien via e-post.
För utlandsregistrerad hund ska kopia på originalstamtavlan
sändas till kommissarien.


Anmälningsavgift          
400 kr start/dag, insättes på PG 302283-7, NNFK.
Ange plats, datum, hundens regnr och namn.
Betala för en start , ev andra start betalas på plats.

Utländska ekipage betalar kontant på plats i Bruksvallarna. Anmälan av utländska ekipage är
bindande. Utländska ekipage som ej kommer till start och som inte avanmäler sin hund får
faktura på startavgiften hemskickad i efterhand.


Sista anmälningsdag 
Senast 3 augusti ska blankett och avgift vara kommissarien tillhanda.

Begränsningar
Max 2 partier/dag. Unghundar har företräde. I övrigt enligt FAs Jaktprovsregler

Domare       
Niklas Köhler, Jean-Marc Chabloz, Björn Schjölberg, Birger Stene

Förläggning & upprop
Bruksvallsliden 0684-20180, www.bruksvallsliden.se

Upprop klockan 08:00 på baksidan av Hotell Bruksvallsliden.
Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på NNFK:s hemsida.
Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.