BILDER FRÅN KLUBBDAGAR TIDIGARE ÅR 

Utst_En Utst_Gs Utst_Irsk Utst_Pointer Apport Apportvinst Hundar Skytte

Kubbdagen hos ForsWards 2016. Foton: Stefan Åkesson

Från klubbdag vid Arvesund 2015
Fotograf till de flesta bilderna är : Kari Lautamäki