NNFK tar stor hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK


-Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet

-Personer ur riskgrupper bör inte delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna

Begränsningar:

Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som bor inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Fjällträning i Mittådalen
NNFK inbjudet till fjällträning 16-20 augusti 2020

 

Fjällträning i Mittådalen

NNFK inbjuder till fjällträning i Mittådalen 16-20 augusti 2020
 
Anmälan
Träningen är i första hand för medlemmar i Nedre norra fågelhundsklubben där unghundar har företräde.

Träningen genomförs med vissa begränsningar som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar i region Jämtland / Härjedalen samt hundförare inom 2 timmars bilresa från träningsområdet.

Pris:
300 kr per dag och hund ( träningskort + kostnadsersättning  för funktionärer )

Antalet deltagare är begränsat,så det är först till kvarn som gäller!
Grupper med max  10 hund/förare/grupp

Anmälan sker via simplesignup, sista anmälningsdag 8/8
Klicka på länken
 
Övrigt
PM, program, plats för upprop och bekräftelse på deltagande publiceras på hemsidan till NNFK.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift!
 
Eva Perman, Kajsa Vallström
070-3745910, 073-8077300
nnfk.jaktprov@gmail.com

 

Fjällträning i Stora Blåsjön INSTÄLLD 

NNFK inbjuder till fjällträning 18-20 augusti

Kursen riktar sig i första hand till dig som är medlem i NNFK. Vi förbehåller oss möjligheten att prioritera för nybörjare bland anmälningarna. Kursens inriktning blir att föra hund för jakt i fjällmiljö.
Utvärdering och konstruktiv kritik sker löpande under dagarna.
 
Ansvarig: Jan Svensson
 
Pris: 300:- /dag och hund ( träningskort + kostnadsersättning  för funktionärer )
 
Behövs boende bokas det hos Blåsjöns Fjällcamp 070 684 16 09  alt. 070 845 13 80          
Mail inger@fjallcamp.se
  
Anmälan
Träningen genomförs med vissa begränsningar som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar i region Jämtland / Härjedalen samt hundförare inom 2 timmars bilresa från träningsområdet.

Begränsat antal deltagare


på mail: jan.svensson@royalcanin.com
Skriv i anmälan förarens och hundens namn samt hundens ålder.
 
Sista anmälningsdatum; 7 Augusti ska betalningen vara NNFK tillhanda.
Anmälan sker via simplesignup

 

VÄLKOMNA 
Anette & Janne