NNFK tar stor hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Personer ur riskgrupper ska inte ska delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna

Begränsningar:

Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som bor inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Fjällträning i Mittådalen
NNFK inbjudet till fjällträning 16-18 augusti 2020

 

Fjällträning i Mittådalen

NNFK inbjuder till fjällträning i Mittådalen 16-18 augusti 2020
 
Anmälan
Träningen är i första hand för medlemmar i Nedre norra fågelhundsklubben där unghundar har företräde.

Träningen genomförs med vissa begränsningar som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar i region Jämtland / Härjedalen samt hundförare inom 2 timmars bilresa från 
träningsområdet.

Pris:
300 kr per dag. ( träningskort + kostnadsersättning  för funktionärer )

Antalet deltagare är begränsat,så det är först till kvarn som gäller!
Grupper med max  10 hundförare/grupp

Anmälan sker via simplesignup
Klicka på länken (länk öppnas 3 veckor före startdatum)
 
Övrigt
PM, program, plats för upprop och bekräftelse på deltagande publiceras på hemsidan till NNFK.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift!
 
Eva Perman, Kajsa Vallström
070-3745910, 073-8077300
nnfk.jaktprov@gmail.com

 

Fjällträning i Stora Blåsjön  ( annons kommer )

NNFK inbjuder till fjällträning 18-20 augusti